KO£O NR 30 Bytomskie Ko³o Terenowe
adres: -
telefon: 32 776 55 50
32 776 57 45
Prezes: mgr inż. Grzegorz Dħbrowa
e-mail: g.dabrowa@weglokokskraj.pl
telefon: 32 360 15 28
698 652 112