Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Szkolenia
Egzaminy
Biuletyn Oddziału
Zarząd Główny
Inne Oddziały SEPKARTA ZGŁOSZENIAPOBIERZ ANKIETĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ BAZĘ DANYCH CZŁONKÓW SEP
  Plan imprez na rok 2014 oraz pozostałe
     informacje w zakładce > Imprezy<

 

Szkolenia

Kursy/Seminaria organizowane
przez Placówkę Szkoleniową SEP O/Gliwickiego

oferta obowiązująca od 01 styczmia 2012 r.

Kurs E - Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV - zakres podstawowy
(bez zajęć praktycznych "pomiary ochronne") - 40 godz.
Kurs E+ZP - Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV - zakres podstawowy
z zajęciami praktycznymi "pomiary ochronne" - 48 godz.
Seminarium PO dotyczące pomiarów ochronnych (p.o.)-
moduł kursu E+ZP z zajęciami praktycznymi
"pomiary ochronne" - 28 godz.

Kurs E - kurs podstawowy bez zajęć praktycznych p.o. (500 zł) przeznaczony jest dla przygotowujących się do egzaminu z tytułu ubiegania się o ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E, bez uprawnień do wykonywania pomiarów ochronnych.

Kurs E+ZP
- kurs podstawowy z zajęciami praktycznymi p.o. (700 zł) przeznaczony jest dla przygotowujących się do egzaminu z tytułu ubiegania się o ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E, z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.

Seminarium PO - moduł 28 godz. kursu E+ZP (400 zł) przeznaczone jest dla ubiegających się o nabycie / przedłużenie aktualności uprawnień do wykonywania pomiarów ochronnych.

Uczestnik seminarium PO musi spełniać warunki:
1. Posiada ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E od co najmniej 1 roku,
2. Zaznajomiony jest z metodyką wykonywania podstawowych pomiarów eksploatacyjnych.

Zajęcia odbywają się 2÷3 razy w tygodniu, w dni akceptowane przez wykładowców i uczestników kursu/seminarium, w wymiarze 4 godz./1 dzień, od godz. 15.30 (ew. w soboty: 2 x 4 godz. od godz. 9.00).

Liczebność grupy uczestników kursu/seminarium: nie mniej niż 16 i nie więcej niż 24.

Email:


Wiadomosść:
 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres
Górnych Wałów 25 / 210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 512
mapka (jak trafić)
telefon
32 231-14-30
660-153-649
telefon/fax
32 231-28-76
e-mail
biuro@sep.gliwice.pl
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
NA KADENCJĘ 2014 - 2018WYDANICTWO JUBILEUSZOWE