Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Szkolenia
Egzaminy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn Oddziału
Zarząd Główny
Inne Oddziały SEP

więcej w zakładce szkolenia


KARTA ZGŁOSZENIA


Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób
odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień
  Plan imprez na rok 2016 w zakładce Imprezy


SzkoleniaKursy/Seminaria organizowane
przez Placówkę Szkoleniową SEP O/Gliwickiego

oferta obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Kurs E - Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV - zakres podstawowy (bez zajęć praktycznych "pomiary ochronne") - 40 godz.

Kurs E+ZP - Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV - zakres podstawowy z zajęciami praktycznymi "pomiary ochronne" - 48 godz.

Seminarium PO dotyczące pomiarów ochronnych (p.o.) - moduł kursu E+ZP z zajęciami praktycznymi "pomiary ochronne" - 28 godz.
Seminarium dla praktyków elektryków przygotowujące do aktualizacji kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych "E" - 8 godz. 170 zł/osobę
Seminarium dla osób dozoru przgotowujące do aktualizacji kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych "D" - 8 godz. 200 zł/osobę

Kurs E - kurs podstawowy bez zajęć praktycznych p.o. (500 zł) przeznaczony jest dla przygotowujących się do egzaminu z tytułu ubiegania się o ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E, bez uprawnień do wykonywania pomiarów ochronnych.

Kurs E+ZP
- kurs podstawowy z zajęciami praktycznymi p.o. (700 zł) przeznaczony jest dla przygotowujących się do egzaminu z tytułu ubiegania się o ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E, z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.

Seminarium PO - moduł 28 godz. kursu E+ZP (400 zł) przeznaczone jest dla ubiegających się o nabycie/przedłużenie aktualności uprawnień do wykonywania pomiarów ochronnych.

Uczestnik seminarium PO musi spełniać warunki:
1. Posiada ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E od co najmniej 1 roku,
2. Zaznajomiony jest z metodyką wykonywania podstawowych pomiarów eksploatacyjnych.

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w dni akceptowane przez wykładowców i uczestników kursu/seminarium, w wymiarze 4 godz./ 1 dzień, od godz. 15:30 (ew. w soboty: 2x4 godz., od godz. 9:00).

Liczebność grupy uczestników kursu/seminarium: nie mniej niż 16 i nie więcej niż 24.

Email:


Wiadomosść:
 

 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres
Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 512
mapka (jak trafić)
telefon
32 231 14 30
664 311 137
telefon/fax
32 231 28 76
e-mail
biuro@sep.gliwice.pl
WYDAWNICTWO JUBILEUSZOWE