Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Szkolenia
Egzaminy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn Oddziału
Zarząd Główny
Inne Oddziały SEPKARTA ZGŁOSZENIA  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGL-SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń i wyróżnień
  Plan imprez na rok 2015 w zakładce Imprezy
Szkolenia

pobierz >>> PLAN SZKOLEŃ NA I PÓŁROCZE 2015 r.

Kursy/Seminaria organizowane
przez Placówkę Szkoleniową SEP O/Gliwickiego

aktualna oferta

Kurs E - Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV - zakres podstawowy
(bez zajęć praktycznych "pomiary ochronne") - 40 godz.
Kurs E+ZP - Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV - zakres podstawowy
z zajęciami praktycznymi "pomiary ochronne" - 48 godz.
Seminarium PO dotyczące pomiarów ochronnych (p.o.)-
moduł kursu E+ZP z zajęciami praktycznymi
"pomiary ochronne" - 28 godz.

Kurs E - kurs podstawowy bez zajęć praktycznych p.o. (500 zł) przeznaczony jest dla przygotowujących się do egzaminu z tytułu ubiegania się o ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E, bez uprawnień do wykonywania pomiarów ochronnych.

Kurs E+ZP
- kurs podstawowy z zajęciami praktycznymi p.o. (700 zł) przeznaczony jest dla przygotowujących się do egzaminu z tytułu ubiegania się o ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E, z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.

Seminarium PO - moduł 28 godz. kursu E+ZP (400 zł) przeznaczone jest dla ubiegających się o nabycie / przedłużenie aktualności uprawnień do wykonywania pomiarów ochronnych.

Uczestnik seminarium PO musi spełniać warunki:
1. Posiada ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E od co najmniej 1 roku,
2. Zaznajomiony jest z metodyką wykonywania podstawowych pomiarów eksploatacyjnych.

Zajęcia odbywają się 2÷3 razy w tygodniu, w dni akceptowane przez wykładowców i uczestników kursu/seminarium, w wymiarze 4 godz./1 dzień, od godz. 15.30 (ew. w soboty: 2 x 4 godz. od godz. 9.00).

Liczebność grupy uczestników kursu/seminarium: nie mniej niż 16 i nie więcej niż 24.

Email:


Wiadomosść:
 

 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres
Górnych Wałów 25 / 210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 512
mapka (jak trafić)
telefon
32 231-14-30
660-153-649
telefon/fax
32 231-28-76
e-mail
biuro@sep.gliwice.pl
WYDANICTWO JUBILEUSZOWE