Osrodek
Konferencje
 
   
  Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Statut SEP
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
Więcej w zakładce
SzkoleniaWięcej na stronie
www.klaster3x20.pl
WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE


Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób
odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<

UWAGA! Zarządzeniem Skarbnika Oddziału od dnia 1 stycznia 2019 r.
wszystkie
opłaty za egzaminy kwalifikacyjne SEP, szkolenia i seminaria
mają być przelewane
na konto OGl SEP - podane na górze strony.


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień


Historia OddziałuOddział Gliwicki SEP został powołany na podstawie decyzji ZG SEP z dnia 2 października 1953 r. Wniosek w sprawie powołania oddziału powstał w wyniku wspólnej akcji oddziału NOT w Gliwicach i Oddziału Zagłębia Węglowego SEP z inicjatywy kół SEP, które następnie utworzyły Oddział. Były to koła SEP:

przy Zakładzie Sieci Elektrycznych - przewodniczący Stanisław Starościak; członków 15,
przy ZBiP „Energopomiar” - przewodniczący Witold Sobotkowski; członków 59,
przy Elektromontażu (i Elektroprojekcie) - przewodniczący Zbigniew Lewandowski; członków 55.

Członków z terenu Gliwic niezrzeszonych w kołach, ale zarejestrowanych przy Zarządzie OZW, było 63. Tak więc łącznie liczebność w momencie powstawania Oddziału Gliwickiego wynosiła 192 osoby. W krótkim czasie powstały w 1954 r. następne cztery koła przy Biprohucie, Biprochemie, Energoprojekcie i Politechnice Śląskiej. W roku 1955 Oddział liczył już 11 kół zakładowych skupiających łącznie 335 członków.

Rozkwit Oddziału przypadł na lata 60. i 70. W 1969 Oddział liczył 1046 członków zrzeszonych w 46 kołach i 5 członków zbiorowych, w roku 1979 odpowiednio 2087 członków zwyczajnych, 22 zbiorowych i 58 kół. W latach 80. nastąpiło zmniejszenie zainteresowania działalnością stowarzyszeniową, starsi koledzy odchodzili na emeryturę, młodsi często rezygnowali z działalności, rozpadały się koła. W latach 90. następuje odbudowa liczebna Oddziału i na przełomie wieków liczył on 730 członków zrzeszonych w 31 kołach. Na dzień 31 grudnia 2010 r. Oddział Gliwicki SEP liczył 786 członków zrzeszonych w 24 kołach.

Pierwszym prezesem Oddziału został prof. Lucjan Nehrebecki, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, członek SEP od roku 1928, członek honorowy SEP od roku 1975. Po wojnie był organizatorem przemysłu elektroenergetycznego na Śląsku, przyczyniając się do uratowania szeregu obiektów przed demontażem i wywiezieniem na wschód. Szczególnie duże zasługi położył przy organizacji „Elgóru”, tzn. „Elektrowni Górnego Śląska”, ZSE Gliwice i Energopomiaru.

Prezesami Oddziału po prof. Lucjanie Nehrebeckim byli kolejno:
prof. Zygmunt Gogolewski (czł. SEP od 1925 r.) w latach 1954-1956,
Henryk Locher (czł. SEP od 1946 r.) w latach1956-1957,
Zbigniew Makowski (czł. SEP od 1946 r., członek honorowy SEP od 2002 r.) w latach 1957-1960 i 1961-1972,
Edward Hebenstreit (czł. SEP od 1928 r.) w 1960 r.,
Cyprian Brudkowski (czł. SEP od 1956 r., czł. honorowy SEP od 1989 r.) w latach 1972-1987,
Tadeusz Lipiński (czł. SEP od 1959 r., czł. honorowy SEP od 1999 r.) w latach 1987-1990 i 2003-2006,
Zygmunt Rozewicz (czł. SEP od 1952 r., czł. honorowy SEP od 1998 r.) w latach 1990-1998,
Marian Mikrut (czł. SEP od 1970 r.) w latach 1998-2003,
Kazimierz Gierlotka (czł. SEP od 1968 r.) w latach 2006-2010,
Andrzej S. Grabowski (czł. SEP od 1978 r.) w latach 2010-2014.

Od roku 2014 prezesem Oddziału Gliwickiego SEP jest dr inż. Jan Kapinos.

W roku 2003 Oddział Gliwicki SEP obchodził jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji została wydana staraniem Zespołu Historycznego pracującego pod kierownictwem kol. Sławomira Partygi monografia „50 lat Oddziału Gliwickiego SEP 1953-2003. Zarys dziejów”. Jej uzupełnieniem za kolejnych 5 lat działalności jest wydawnictwo „Jubileusz 55-lecia Oddziału” z 2008 roku. W roku 2013 z okazji kolejnego jubileuszu została wydana monografia „60 lat Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich” opracowana przez kol. Andrzeja Cholewę.

Istotnym wydarzeniem w działalności Oddziału było uzyskanie w 2006 r. osobowości prawnej. Wypełniając wniosek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału z 2004 r., Zarząd przeprowadził odpowiednie procedury prawne i Sąd Rejonowy w Gliwicach wpisał Oddział Gliwicki SEP do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń. Zostało również podpisane odpowiednie porozumienie z Zarządem Głównym SEP, na  którego mocy Oddział przejął na własność powstałą staraniem Oddziału Gliwickiego i przez niego użytkowaną część majątku SEP. Od 1 stycznia 2007 r. Oddział Gliwicki SEP prowadzi samodzielną działalność gospodarczą.

W dniu 16 grudnia 2010 r. Zarząd Główny SEP przyjął uchwałę o nadaniu Oddziałowi Gliwickiemu Stowarzyszenia Elektryków Polskich imienia prof. Stanisława Fryzego. Uchwała ZG została podjęta na wniosek zaprezentowany przez obecnego na zebraniu Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP kol. Andrzeja S. Grabowskiego. Wniosek wcześniej niemal jednomyślnie poparło Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.

Do stałych tradycyjnych form działalności oddziału należy m.in. organizowanie szkoleń i kursów oraz sympozjów i konferencji. Pierwszą ogólnopolską konferencję nt. „Gospodarka mocą bierną” Oddział współorganizował w 1957 r. w Gliwicach, a międzynarodową nt. „Elektrotermii Przemysłowej” - w 1969 w Chorzowie. Tradycyjnie organizowane są również konkursy na najlepszą pracę magisterską z dziedziny elektryki na Politechnice Śląskiej (w grudniu 2013 odbyła się już 45. edycja) oraz wycieczki i spotkania towarzyskie, w tym coroczne spotkanie noworoczne. Oddział współpracuje z elektrykami z zagranicy - w latach 70. odbywały się spotkania z elektrykami Czechosłowacji i Turcji, w latach 90. z francuskim „Societe des Elektriciens et des Electroniciens”. Oddział ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej.

W Oddziale od końca lat 50. funkcjonowała grupa rzeczoznawców, przekształcona następnie w Ośrodek Rzeczoznawstwa. Pracami grupy i Ośrodka kierowali kolejno koledzy Zygmunt Skołucki, Cyprian Brudkowski, Erazm Głowniak, Janusz Łaszcz, Zbigniew Dąbrowski, Andrzej Sielski. Przewodniczącymi Rady Ośrodka byli koledzy Andrzej Rebajn, Józef Tomaszewski, Waldemar Olech.

W Oddziale Gliwickim działają trzy sekcje naukowo-techniczne. Ich działalność obejmuje organizację narad, seminariów i konferencji naukowo technicznych, opiniowanie i doradztwo, organizację wycieczek technicznych i spotkań towarzyskich. Są to:

Sekcja Energetyki (do 2002 r. Sekcja Energetyczna). Powstała wraz z Oddziałem w roku 1953. Przewodniczącymi Kolegium Sekcji byli koledzy Franciszek Szymik, Zygmunt Rozewicz, Stanisław Szpunar, Aleksander Górski, Tadeusz Weiss, Albin Trybus, Andrzej S. Grabowski, Aleksander Baranowski.
Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych założona w 1958 r. Przewodniczącymi Sekcji byli koledzy Leszek Więckowski, Ryszard Średniawa, Jerzy Makolądra, Jerzy Wuwer, Krzysztof Kolonko, Jerzy Staszel.
Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej powstała w 1973 r. Jej przewodniczącymi byli kol. Florian Krasucki, Kazimierz Nabzdyk, Bronisław Betkiewicz, Piotr Herok, Michał Cyroń, Jerzy Kotynia, Kazimierz Morga, Andrzej Kozioł. Przy Oddziale Gliwickim funkcjonuje także od 1980 r. Centralna Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej. Jej pierwszym przewodniczącym był kol. Florian Krasucki. Kolejnymi przewodniczącymi Centralnej Sekcji EiAG byli koledzy Jerzy Wuwer, Eligiusz Matyja, Andrzej Cholewa, Kazimierz Staszewski (z Oddziału Wrocławskiego SEP).

Od lipca 1958 roku przy Oddziale Gliwickim SEP działają komisje kwalifikacyjne. Początkowo były to dwie komisje egzaminacyjne, którymi kierowali Bolesław Gliksman i Jerzy Sielicki. W roku 1966 powołano 5 komisji, którym przewodniczyli Zygmunt Skołucki, Jan Sprus, Roman Szołtysek, Zygmunt Rozewicz i Leon Gruszka. W roku 1989 powołano 3 komisje egzaminacyjne, których przewodniczącymi byli koledzy Jan Sprus, Waldemar Olech i Mieczysław Kierzkowski. W 1998 roku Urząd Regulacji Energetyki powołał przy Oddziale Gliwickim 3, istniejące do chwili obecnej, komisje do sprawdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:

nr 208/100 - kierowana przez Mieczysława Kierzkowskiego, a od 2008 r. przez Andrzeja Sielskiego,
nr 209/100 - kierowana przez Waldemara Olecha,
nr 210/123 - kierowana przez Zbigniewa Dąbrowskiego.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych jest prof. Tadeusz Glinka.

 

 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 85
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
882 503 001

e-mail

biuro@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)
: