Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Szkolenia
ROBOCZY
Egzaminy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn Oddziału
Zarząd Główny
Inne Oddziały SEP

więcej w zakładce szkolenia


KARTA ZGŁOSZENIA


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGL-SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń i wyróżnień
  Plan imprez na rok 2015 w zakładce Imprezy

 
26.11.2015. Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP
 
 
 W poniedziałek 23 bm. w budynku ZIAD w Bielsku Białej, odbyło się plenarne zebranie Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce. Zgromadzeni członkowie i współpracownicy z przemysłu podziękowali kol. Stanisławowi Caderowi za wieloletnią pracę członka Komitetu z okazji przejścia na emeryturę. Kol. S. Cader przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego ZIAD.
Następnie wysłuchano sprawozdania z dotychczasowej działalności PKBwE w latach 2014 - 2015 oraz planów i zamierzeń na lata 2016 - 2018, przedstawionych przez Przewodniczącego PKBwE kol. Bogumiła Dudka.
Omówiono także przygotowania do konferencji prac pod napięciem w 2016
i 2017 roku (krajowej i międzynarodowych ESMO w USA i ICOLIM we Francji). Przedstawiono dwa referaty "Oddziaływanie prądu elektrycznego na człowieka. Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej" kol. S. Gierlotki i "Zalety i dylematy funkcjonowania rozporządzenia MG w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych" kol. J. Durowicza. W wielowątkowej dyskusji nawiązano szczególnie do planów działalności PKBwE na najbliższą przyszłość. W dyskusji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele naszego Oddziału kol. kol. A. Sielski, A. S. Grabowski i J. Łacny. Dyskusja trwała nadal w trakcie uroczystej kolacji w restauracji hotelowej, gdzie zakwaterowani byli uczestnicy Seminarium PKBwE pod patronatem SEP, które odbyło się w dniu następnym.

asg.

 

 
24.11.2015. Konferencja "URZĄDZENIA, UKŁADY I OSPRZĘT
                    STOSOWANY W PRZEMYŚLE ELEKTROENERGETYCZNYM"
                       
                      
 
 
 W dniu 13 listopada odbyła się w Knurowie w zespole restauracjo-hotelowej" PROTOS" konferencja pt.: "Urządzenia, układy i osprzęt stosowany w przemyśle elektroenergetycznym" zorganizowana przez Zespół ds. Kontaktów z Przemysłem przy gliwickim oddziale SEP. Konferencję otworzył Przewodniczący Zespołu kol. Jerzy Krawczyk, po czym przystąpiono do wygłaszania referatów:
1. "Sterowniki, listwy przyłączeniowe stosowane w przemyśle." - Zbigniew Dreja WAGO;
2. "Przekaźniki ,styczniki stosowane w przemyśle" - Michał Kemona, RELPOL S.A.;
3. "Zestawy zabezpieczeń w instalacjach fotowoltaicznych" - Grzegorz Widera, HENSEL;
4. "Hybrydowy układ zasilania budynków" - Dawid Kamiński, nSTROM.

W konferencji udział wzięło 45 kolegów z różnych kół SEP Gliwice. Wszystkie referaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i były podstawą do interesujących dyskusji. Na zakończenie wiceprezes SEP kol. Andrzej Sanocki, podziękował organizatorom za pracę włożoną w organizację .
Część nieoficjalna to integracja członków SEP.
Dziękujemy sponsorom i referentom za pomoc w organizacji konferencji oraz uczestnikom za liczne przybycie oraz ciekawą i merytoryczną dyskusję.

Jerzy Krawczyk
Grzegorz Czempik

 

 
06.11.2015. Zawiadomienie o prelekcji
                       
                      
 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3.12.2015 ( czwartek) o godzinie 1700 w Domu Technika NOT w Gliwicach, w małej salce obok sekretariatu SEP,
kol. Kazimierz Gierlotka wygłosi prelekcję pt. "IMPRESJE Z POBYTU W PERU
i BOLIWII".

     

K.B.

 

 
28.10.2015. Święto Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej
                       
                      
 
 
 Trwają obchody 70 Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Wczoraj po Sesji Jubileuszowej rozkrojono tort jubileuszowy, a następnie odbyło się

spotkanie Wychowanków połączone z powtórną Immatrykulacją roczników '63 - '65.

Odsłonięto kolejną tablice zasłużonego dziekana prof. Z. Nowomiejskiego. Przemawiał Prezydent Miasta Rybnika, a odsłonięcia dokonała siostrzenica Profesora, Urszula Mikrut też wychowanka naszego Wydziału.

asg

 

 
27.10.2015. ODME 2015 - podsumowanie
                       
                      
 
 
 
W dniach 22÷25 października 2015 r. w Gliwicach odbywały się kolejne XVII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, które zgromadziły ponad 90 członków studenckich Kół SEP z całej Polski. Po raz pierwszy w ODME uczestniczyli również członkowie SEP ze szkół średnich o zawodowym profilu elektrycznym. ODME 2015 zorganizowali wspólnie Oddział Gliwicki SEP i Studenckie Koło SEP wraz z Samorządem Studenckim Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W uroczystej inauguracji ODME 2015 wzięło udział wielu znamienitych gości reprezentujących środowiska naukowe, przemysłowe oraz głównych sponsorów - firmy ABB i SONEL. Przybyłych uczestników i gości ODME 2015 powitał Prezes Oddziału Gliwickiego SEP dr inż. Jan Kapinos. Uroczystego otwarcia ODME 2015 dokonał Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak.

W ceremonii otwarcia głos zabrali między innymi: dr inż. Piotr Holajn Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Elektrycznego Pol. Śl., honorowy członek SEP prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz oraz przedstawiciele firm ABB i SONEL. Wykład inauguracyjny w zakresie rekuperacji energii elektrycznej zaprezentował przedstawiciel firmy ABB.
W pierwszym dniu obrad odbyło się spotkanie (w formie dyskusji i pytań) uczestników ODME z Prezesem SEP dr inż. Piotrem Szymczakiem

oraz debata na temat współpracy IEEE i SEP, którą prowadził Prezes IEEE w Polsce prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz.
Przewodnim hasłem ODME była przyszłość rozwoju energetyki w Polsce. W bogatym programie wykładów przewijała się tematyka energetyki: konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej. Prelegentami byli znani specjaliści w tych dziedzinach:
  -  Krzysztof Łogiewa - Dyrektor ds. Innowacji w PGE,
  -  prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański - Ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
  -  prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Specjalista w dziedzinie energetyk odnawialnej i rozproszonej.
Z wielkim zainteresowaniem uczestników ODME i środowiska naukowego oraz studenckiego Politechniki Śląskiej spotkała się wielogodzinna Debata Energetyczna na temat wizji rozwoju energetyki w Polsce, z udziałem premierów Jerzego Buzka i Janusza Steinhoffa oraz specjalistów w osobach: Jerzy Młynarski Główny Inżynier Elektrowni Bełchatów -reprezentujący energetykę konwencjonalną, prof. Jerzy Niewodniczański - reprezentujący energetykę jądrową i Tomasz Podgajniak Prezes firmy ENERCO - reprezentujący energetykę odnawialną. W Debacie Energetycznej uczestniczyli również JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik i Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa.

ODME wzbogacały towarzyskie spotkania uczestników i wycieczki edukacyjne do atrakcyjnych obiektów Śląska - kopalni Guido i browaru w Tychach.
Uczestnicy ODME wzięli też udział w wieloetapowym konkursie Liga Elektryków, w którym poszczególne zespoły reprezentujące studenckie Koła SEP musiały wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie pomiarów elektrycznych, programowania i uruchamiania stanowisk, przygotowanych przez sponsorów.

Atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmy: ABB i SONEL wywalczyli przedstawiciele Kół SEP z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Lubelskiej.
Zakończenie ODME uświetnił bankiet pożegnalny, na którym wręczono nagrody, upominki i dyplomy.

 

 
20.10.2015. Klub przy Pierogach i Piwie
                       
                      
 
 
 W dniu 12 bm. odbyło się kolejne spotkanie Klubowiczów, na którym przyjęto nowego członka tego zacnego gremium. Nasze grono powiększył znany w środowisku działacz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gliwickiego SEP kol. Andrzej Sielski.


W przyjaznej klubowej atmosferze oddawaliśmy się konsumpcji pierogów
i raczyliśmy się dobrymi trunkami.

asg

 

 
12.10.2015. Spotkanie integracyjne Oddziału Gliwickiego S E P
                      
 
 
 W dniu 3 października 2015 r. w godz. 1200 - 1700 w namiocie restauracji MOMO na rynku w Gliwicach odbyło się spotkanie integracyjne przy grillu SEP-owców Oddziału Gliwickiego, w którym uczestniczyło 78 osób.
    
Była to impreza śpiewana przy akompaniamencie dwóch gitar, akordeonu
i skrzypiec oraz konsumpcji potraw grillowych.
Dobra oprawa muzyczna, wyśmienicie dobrane piosenki turystyczno-biesiadne, stare i nowe przeboje oraz smaczne posiłki spowodowało,
że wszyscy bawili się wyśmienicie pobierz album zdjęć

K.B.

 

 
2.10.2015. Bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń elektrycznych                    w przemyśle górniczym
                      
 
 
 Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Gliwickiego Oddziału SEP wraz
z kołem nr 48, 16, 18 i 25 zorganizowała w dniach 25 - 27.09.2015 r.
                        I Konferencję naukowo-techniczną pt.:
    
"Bezpieczeństwo  i niezawodność urządzeń elektrycznych eksploatowanych w przemyśle górniczym"
, w LOUČNÁ nad DESNOU w Republice Czeskiej. W konferencji uczestniczyło 80 osób w tym ponad 50 członków SEP. Przewodniczący sekcji Andrzej Kozioł wraz z zastępcą, a jednocześnie Prezesem koła nr 48 Krzysztofem Duszą otwarli i poprowadzili w sposób profesjonalny pierwszą konferencję. Ciekawe referaty, prezentacje nowoczesnych rozwiązań w zakresie sterowania, diagnostyki i monitoringu pracy, dyskusje w kuluarach, zwiedzanie kompleksu ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ Dlouhe Strane w Czechach http://www.dlouhe-strane.cz wraz z dobrą zabawą koleżeńską to cel jaki udało się osiągnąć organizatorom. Na zakończenie w imieniu Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP kolega Gwiżdż Włodzimierz podziękował organizatorom a w szczególności koledze Krzysztofowi Dusza za profesjonalne zorganizowanie konferencji. Wspólnie zaś podziękowali sponsorom, firmom współorganizującym tj. OPA RUDPOL, OPA PW S.A. OPA ROW i CBiDGP. oraz wszystkim uczestnikom, którzy pomimo napiętego harmonogramu podołali wszelkim trudnościom, jak przystało na twardą brać górniczą.

album zdjęć DO POBRANIA

Włodek Gwiżdż

 

 
24.09.2015. FOTOWOLTAIKA                  
                      
 
 
 KURS W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
Miejsce: OPA-LABOR Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie
Terminy: 12-16.10.2015 r., 16-20.11.2015 r., 14-18.12.2015 r.

Szczegóły: W załączniku do pobrania

 

 
23.09.2015. KRESOWA ELEKTROTECHNIKA                     
                      
 
 
 

 

 
09.09.2015. ENERGETAB 2015                      
                      
 
 
 Sekcja Energetyki organizuje tradycyjnie wyjazd na Targi ENERGETAB 2015 do Bielska. Wyjazd uczestników 16. września (środa) o godz. 9:00 sprzed siedziby Oddziału. Przejazd jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, chętni powinni zgłosić chęć uczestnictwa do sekretariatu naszego Oddziału.

asg

 

 
09.09.2015. SPOTKANIE PRZY GRILLU  - zawiadomienie                       
                      
 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 października 2015 (sobota) w godzinach 1200 - 1600 w ogródku pod namiotem restauracji MOMO, Gliwice ul. Rynek, odbędzie się SPOTKANIE PRZY GRILLU dla członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób towarzyszących.
Organizatorzy zapewniają:
- wyżywienie grillowe (krupnioki, kiełbaski, karkówka, surówki, 2 kufle piwa),
- śpiewy przy akompaniamencie gitarowo - akordeonowym,
Wpisowe od SEP-owców wynosi 20 zł, a od osoby towarzyszącej 40 zł.
Ze względu na konieczność zarezerwowania restauracji dla nas, zgłoszenie udziału z opłatą wpisowego należy dokonać w sekretariacie SEP
do dnia 21 września 2015r.

do pobrania : firmowe pismo zawiadomienia

K.B.

 

 
01.09.2015. VI Konferencja "Aspekty nowej jakości eksploatacji                          elektroenergetycznej sieci" 22 października 2015
                       
                      
 
 
 Organizator : ZUT RS NOT Sp. z o.o.
PSE S.A.
PGE S.A.
RWE STOEN
SEP Zarząd Główny
SEP: Centralna Sekcja Energetyki, Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce
FSNT NOT
Polski Komitet Gospodarki Energetycznej

Miejsce konferencji: Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
Warszawa ul. Czackiego 3/5
Sala B
Termin: 22.10.2015r.

do pobrania :
-
Program Konferencji

Szymon Ciura

 

 
26.08.2015. Zmarł nasz kolega
                       
                      
 
 
 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 sierpnia 2015 roku zmarł

TADEUSZ DOMŻALSKI

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Członek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Honorowy Prezes Oddziału Bydgoskiego SEP
Życzliwy Kolega i Przyjaciel uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi i  wielu organizacji technicznych.
Nabożeństwo żałobne w intencji śp. Tadeusza Domżalskiego
odprawione zostanie 27 sierpnia 2015 roku o godzinie 10.00
w Kościele pw. św Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 166
skąd nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.
R i P

 

 
14.08.2015. DZIEŃ ENERGETYKA            
 
 
 
 

 
07.08.2015. OPE'15 IX Konferencja Naukowo-Techniczna
                    "OPTYMALIZACJA W ELEKTROENERGETYCE"
                       
                      
 
 
 

 
30.07.2015. Jakość zasilania kluczowym kryterium premiowania OSD
                       
                      
 
 
 Pod takim tytułem 30 czerwca br. w Gliwicach odbyło się szkolenie seminaryjne organizowane przez Koło SEP nr 9 przy TD Oddział Gliwice we współpracy z Sekcją Energetyki SEP Oddział Gliwice.

Seminaria organizowane przez Koło SEP nr 9 cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku na zaproszenie odpowiedziała rekordowa liczba uczestników, bo aż 49. W spotkaniu udział wzięła Dyrekcja gliwickiego Oddziału TD, Zarząd spółki TD Serwis oraz Prezes Oddziału SEP Andrzej S. Grabowski. Rok 2015 będzie ostatnim rokiem stosowania dotychczasowego modelu regulacji, opracowanego w latach 2010-2011. Dlatego niezbędne jest określenie nowych zasad regulacji OSD na kolejne lata począwszy od roku 2016. Nowe zasady powinny uwzględniać ocenę efektywności przedsiębiorstw w zakresie kosztów operacyjnych i wolumenu różnicy bilansowej oraz wprowadzenie elementów regulacji jakościowej.

Tematy dotyczące jakości zasilania spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Poruszane kwestie dotyczyły: wyzwań TAURON Dystrybucji w świetle nadchodzącej taryfy jakościowej - temat przedstawił Dariusz Lamber - Dyrektor ds. Majątku TDOGL. globalnego planu jako narzędzia wspierającego optymalizację włączeń urządzeń. Temat omówił Grzegorz Syrek - Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju/ TDOGL. wdrożenia pilotażowego systemy FDIR w obszarze Pyskowic i Toszka. Temat zaprezentował Zbigniew Wolny - Mistrz ds. Telemechaniki/TDS oraz Przemysław Karaś - Koordynator ds. Planowania Sieci/TDOGL.

Robert Zając

 

 
20.07.2015. 9.Spotkanie Klubu PPIP - 15.07.14.
                       
                      
 
 
 Spotkanie odbyło się tradycyjnie w CASA Austria w Gliwicach. Przy naszym stole czekał już na mnie Kol. Prezes Andrzej. Po ujawnieniu przygotowanych przeze mnie Życzeń i Laurki, na okoliczność 84 Urodzin Tadka Lipieńskiego, zdecydowaliśmy, że podpisy odbywały się będą przy sąsiednim stole. Pojawił się Ludwik z Tadkiem, a Krzysztof, doniósł prezent i kwiaty. Niestety względy osobiste nie pozwoliły na obecność Henrykowi - było nas tylko PIĘCIU. Po podpisach przystąpiliśmy do Ceremonii Głównej - złożenia Życzeń. Pierwszy Prezes, po nim Ludwik i po kolei. Solenizant był bardzo zaskoczony i wzruszony. Słowa podziękowań wypowiadał kilkakrotnie. Na końcu Spotkania też. Tradycyjnie po 3 pierogi a piwo tym razem różne..Krzysztof - Żywiec,.
Dyskusja o Uczelni, Naszych Profesorach i egzaminach, książce wspomnień o
Prof. W. Paszku, Tablicach upamiętniających Naszych Profesorów. A tematyki jeszcze nie wyczerpano.

Pod koniec Spotkania doszedł Znajomy Uczestników dr Lucjan Karwan.
Spotkał się z propozycją wstąpienia do Klubu. Postawił nawet trunek, ale decyzji nie podjął.

Spisał, jak umiał
Ka Sz

 

 
20.07.2015. Studenci na międzynarodowym seminarium ...
                       
                      
 
 
 W dniach 8-10 lipca 2015 roku odbyło się międzynarodowe seminarium "Young Engineers Seminar in Brussels", zorganizowane przy współpracy z "EUREL the Convention of National Associations of Electrical Engineers of Europe". Spośród dziewięciu państw członkowskich na seminarium byli przedstawiciele czterech: Polski, Niemiec Austrii i Rumunii. Wśród reprezentantów Stowarzyszenia Elektryków Polskich było dwóch studentów Koła Naukowego SEP działającego przy Wydziale Elektrycznym: Krzysztof Habelok i Mateusz Piątek. W ciągu dwudniowego seminarium uczestnicy zapoznali się z misją oraz podstawowymi zadaniami realizowanymi przez EUREL, rynkiem energii elektrycznej w Europie, jak również procesem legislacyjnym, związanym z wdrażaniem nowych regulacji dotyczących Europejskiej Unii Energetycznej. Podczas seminarium uczestnicy dyskutowali o przyszłości rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem zrównoważonej dystrybucji energii elektrycznej w Europie, w tym systemu telekomunikacyjnego. W dyskusji brano pod uwagę długoletnią strategię UE do 2040 roku.


W drugim dniu spotkania uczestnicy seminarium odwiedzili Parlament Europejski, gdzie zapoznali się z jego strukturą oraz procesem legislacyjnym oraz mieli okazję zobaczyć salę obrad tej instytucji. Korzystając z okazji, uczestnicy seminarium serdecznie dziękują Dziekanowi Wydziału Elektrycznego oraz Stowarzyszeniu Elektryków Polskich - oddział w Gliwicach za wkład finansowy umożliwiający uczestnictwo w seminarium.

Krzysztof Habelok

 

 
30.06.2015. I Dyskusyjne Forum Kobiet SEP
                       
                      
 
 
 W dniach 19-21 czerwca 2015r. odbyło się I Dyskusyjne Forum Kobiet SEP zorganizowane przez Centralną Komisję ds. Członków Zwyczajnych SEP. Hasłem przewodnim Forum była "Rola kobiet w Stowarzyszeniu". Obrady toczyły się Hotelu LENART w Wieliczce. Obrady otworzył Prezes SEP Piotr Szymczak. Pierwszym punktem programu było zapoznanie się z produktami firmy "PRE Edward Biel" (sponsora Forum), oferującej bogaty asortyment rozwiązań dla energetyki i przemysłu, takich jak rozdzielnie elektryczne, rozdzielnice budowlane, złącza kablowe, szafy sterownicze oraz reduktory poboru mocy. Produkowane urządzenia energetyczne stosowane są w praktycznie wszystkich spółkach dystrybucyjnych.
W Forum wzięło udział 37 koleżanek, reprezentujących Oddziały SEP w Bielsku-Białej, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Tarnobrzegu, Białymstoku, Krakowie, Warszawie (najliczniejsza grupa) oraz w Gliwicach. Forum zaszczyciła także swoją obecnością seniorka z 55-letnim stażem w SEP z Oddziału Krakowskiego, kol. Barbara Jarzymowska, która bardzo ciepło wspominała pracę w Stowarzyszeniu.

W programie Forum były referaty przygotowane przez Koleżanki z Oddziału Krakowskiego, Tarnobrzeskiego i Szczecińskiego oraz z Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie. Atrakcjami Forum było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce i Krakowa, a szczególnie - Wawelu.

Zakończenie i podsumowanie Forum odbyło się podczas lunchu w restauracji NOT w Krakowie. Po podsumowaniu referatów oraz prowadzonych dyskusjach Forum przyjęło wniosek (lub raczej życzenie), aby więcej kobiet uczestniczyło w pracach Zarządu i w komisjach SEP oraz aby w następnym Forum uczestniczyły reprezentantki wszystkich Oddziałów. Te kwestie poruszył również Prezes SEP Piotr Szymczak.
Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane, jedynie aura nie dopisała.

Barbara Huchla i Ewa Jastrzębska

 

 
28.06.2015. PORTUGALIA - "LUZYTANIA WCZORAJ I DZIŚ"
                      
                      
 
 
 W dniach 8-15.06.2015 r. - 28 osobowa grupa SEP-owców Oddziału Gliwickiego i osób towarzyszących uczestniczyła w objazdowej wycieczce po Portugalii. Objazd rozpoczęliśmy z Faro na południu Portugalii wzdłuż wybrzeża oceanu aż do Bragi na północy i powrót częścią środkową również do Faro - w sumie autokarem przejechaliśmy 1800 km.
Tylko raz w Porto przebywaliśmy w hotelu przez 2 noce. Pomimo ciągłego pakowania bagaży i przemieszczania się, impreza była dobrze przygotowana organizacyjnie przez RAINBOW TUORS a kompetentna pilot Pani Natalia Konopczyńska, fachowym komentarzem i wiedzą przybliżyła nam historię Portugalii, zakonu Templariuszy, wielkich Odkrywców i informację o miejscowych zwyczajach, faunie i florze.
Zwiedzanie miast i obiektów było tak dawkowane aby podczas przejazdu autokarem nastąpiła regeneracja sił.
Wszyscy uczestnicy stwierdzili że wycieczka pozostawiła niezatarte wrażenia i wspomnienia chociaż wymagała znacznego wysiłku.

pobierz szczegółowy plan imprezy ALBUM ZDJĘĆ

K. B.

 

 
24.06.2015. Międzynarodowy Dzień Elektryki
                      w Oddziale Gliwickim SEP
                      
 
 
 Dnia 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Elektryki zorganizowane przez Oddział Gliwicki SEP oraz Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
   
Uroczystości połączone były ze spotkaniem poświęconym pamięci Prof. dr hab. inż. Władysława Paszka, współtwórcy polskiej szkoły maszyn elektrycznych, w rocznicę Jego 90 urodzin. W uroczystościach uczestniczył Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak, żona Profesora z rodziną oraz liczne grono członków SEP, przyjaciół i wychowanków Profesora. Sylwetkę Profesora i jego dorobek naukowy przedstawił kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, prof. dr hab. inż. Marian Pasko. Wystąpienie wzbogacił licznymi wspomnieniami o Profesorze i fotografiami ilustrującymi Jego aktywność zawodową. Wielu przyjaciół Profesora i Jego wychowanków w swoich wystąpieniach podkreślało zarówno wybitną wiedzę naukową i praktyczną Profesora, jak również Jego skromność i przyjacielski stosunek do studentów i współpracowników.W ramach uroczystości Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak wręczył odznaczenia dla zasłużonych członków SEP. I tak:
- Szafirowe Odznaki Honorowe SEP otrzymali : Bronisław Betkiewicz,
Wacław Łucyk i Ludwig Pinko;
- Złote Odznaki Honorowe SEP otrzymali: Barbara Kosarewicz,
Marek Harasymowicz i Tadeusz Skubis;
- Srebrne Odznaki Honorowe SEP otrzymali: Maria Bojarska, Robert Ciesielski, Mieczysław Czech, Grzegorz Dąbrowa, Adam Heyduk, Joanna Janowiec, Edward Moroczkaniec, Urszula Marzec, Marcin Ogon i Jerzy Tomczyk;
- Medale im. Prof. Stanisława Fryzego otrzymali: Jan Kapinos
i Józef Parchański;
- Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymał Stefan Kornas.
Po zakończeniu uroczystości uczestnicy spotkali się przy koleżeńskiej kolacji.

Bogusław Kasperczyk

 

 
18.06.2015. Koło SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja S.A.
                      Oddział Gliwice organizuje seminarium ...
                      
 
 
 Tradycyjnie jak co roku Koło SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice organizuje dla sympatyków i członków SEP wspólnie z Sekcją Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP seminarium techniczne, którego tegoroczny tytuł brzmi "Jakość zasilania kluczowym kryterium premiowania OSD". Seminarium odbędzie się 30.06.2015r. w Gliwicach ul. Portowa 14F w Sali 6b (Budynek Dyspozycji) w godz. 10.00-13.00. Kieruję na Państwa ręce zaproszenie wraz z programem i jednocześnie zwracam się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 19.06.2015r. Sporządzenie listy uczestników jest mi niezbędne ze względów rozliczeniowych.

Pozdrawiam, Robert Zając Prezes Koła SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice

pobierz ZAPROSZENIE

 

 
11.06.2015. Zaproszenie na spotkanie poświęcone pamięci
                       prof. zw. dra hab. inż. Władysława Paszka
                       
                      
 
 
 Gliwice, dnia 27 maja 2015 r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki mam przyjemność zaprosić członków Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, Prezesów Kół, Członków Honorowych SEP i Seniorów oraz zainteresowanych przedstawicieli Agend i Kół do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym pamięci prof. zw. dra hab. inż. Władysława Paszka, które odbędzie się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 16.00, sala 615 (bud. "A"). W ramach spotkania przewidziane jest wręczenie odznaczeń i medali dla członków Oddziału Gliwickiego SEP.
Uprzejmie proszę o terminowe potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP

Jan Kapinos

 

 
31.05.2015. PROGRAM WYCIECZKI "CZARNOGÓRA - ALBANIA"
                       
                      
 
 
 1 dzień
wyjazd o godz. 6.00, przejazd przez Słowację (przed granicą węgierska możliwa przerwa na lunch w sprawdzonej knajpie) i Węgry do Serbii - Belgrad (jeśli czas pozwoli możliwy krótki spacer po historycznym centrum). Obiadokolacja i nocleg tranzytowy w rejonie Belgradu

2 dzień
śniadanie, przejazd przed płd.-zach. Serbię, wjazd do Czarnogóry (przez Pljevlia) i postój przy unikalnym kanionie rzeki Tary
i najwyższym w środkowo-wschodniej Europie moście - przejazd malowniczym kanionem rzeki Moraca (postój na widoki) - Podgorica - przejazd na wybrzeże Czarnogóry. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w Barze

3 dzień
śniadanie, zwiedzanie atrakcji Boki Kotorskiej i Budvy: Kotor (zwiedzanie starówki otoczonej murami, katedra św. Tripuna, pałace i cerkwie, widok na "fiord" Boki Kotorskiej), Perast - pełne zabytkowych świątyń i pałaców miasteczko (z dawną szkołą kapitanów) - widokowa wycieczka stateczkami spacerowymi na wysepkę Gospa od Skrpjela z barokowym kościołem i muzeum marynistycznym, Budva (starówka, malownicze uliczki, katedra, cerkiew, spacer koło cytadeli na mury miejskie, promenada). Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg

4 dzień
śniadanie, przejazd przez riwierę czarnogórska do Albanii: Sv. Stefan widok na malownicza wyspę i wioskę, Bar - Stary Bar (ruiny średniowiecznego miasta, także zabytki średniowieczne), Ulcinj (twierdza wenecka, dzielnica muzułmańska, plaża), wjazd do Albanii - Szkodra. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg

5 dzień
śniadanie, zwiedzanie Szkodry głównego miasta pn. Albanii - twierdza Rozafa, katedra katolicka, meczet, XIX-wieczne centrum (tzw. "wenecka uliczka" ), przejazd w kierunku centrum kraju: Lezhe - Kruja (zamek i muzeum Skanderbega, bazar staro-albański) - przejazd do Durres (zwiedzanie portowego miasta: amfiteatr, łaźnie, promenada, pałac króla Zogu - zewnątrz). Zakwaterowanie w hotelu przy plaży. Obiadokolacja, nocleg

6 dzień
śniadanie, wyjazd autostradą do Tirany - zwiedzanie stolicy (plac Skanderbega, meczet, wieża zegarowa, dzielnica rządowa, uniwersytet, zabytkowa restauracja, pomnik Chopina), Durres - czas wolny, wypoczynek nadmorski. Obiadokolacja, nocleg

7 dzień
śniadanie, wyjazd z Durres na południe - Fier - Apollonia (kompleks ruin antycznego miasta i bizantyjski monastyr), Berat (UNESCO) - zwiedzanie unikalnej starówki i twierdzy, wspaniałe widoki na zabytkowe dzielnice "miasta tysiąca okien". Powrót do Durres - obiadokolacja, nocleg

8 dzień
wczesne śniadanie i wyjazd w drogę powrotną do Polski - przez Szkodrę do granicy z Czarnogórą i najkrótszą drogą do Serbii. Na trasie przejazdu zwiedzanie zabytkowego serbskiego monastyru Miljeseva ze średniowiecznymi freskami. Przejazd na nocleg tranzytowy w rejonie Belgradu. Obiadokolacja, nocleg

9 dzień
śniadanie, powrót przez Węgry i Słowację do Polski z przerwą na obiad. Przyjazd do Gliwic w późnych godzinach wieczornych .

pobierz-->ALBUM ZDJĘĆ

Biuro OGl SEP

 

 
27.05.2015. OGŁOSZENIE O NOWYM KURSIE
                       
                      
 
 
 "Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych"; program kursu został zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Czas trwania kursu - 32 godz. Cena kursu - 500zł/os; minimalna liczba uczestników - 10os.

Biuro OGl SEP

 

 
15.05.2015. "Laboratorium Wirtualnego Latania"
                       
                      
 
 
 Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego mam przyjemność zaprosić członków Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, Prezesów Kół oraz zainteresowanych przedstawicieli Agend i Kół do wzięcia udziału w zwiedzaniu "Laboratorium Wirtualnego Latania" na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w dniu 25 maja 2015 r. od godz. 15.30.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału w Sekretariacie Oddziału (tel. 32 231 14 30) do dnia 21 maja 2015 r.
Z uwagi na ograniczoną pojemność zwiedzanego Laboratorium zachodzi konieczność podziału zainteresowanych osób na mniejsze grupy. Stąd spotkanie uczestników zwiedzania rozpocznie się 25 maja 2015 r. o godz. 15.15 w sali nr 115 (bud. "C") Wydziału Elektrycznego, gdzie zostanie dokonany podział na grupy.
Uprzejmie proszę zainteresowanych o terminowe potwierdzenie swojego udziału.

                                    Z koleżeńskim pozdrowieniem
                                    Prezes Oddziału Gliwickiego SEP

                                          Jan Kapinos

 

 
11.05.2015. "Przy pierogach i piwie"
                       
                      
 
 
 6 bm., odbyło się kolejne spotkanie klubu "Przy pierogach i piwie". Tradycyjnie bywalcy przybyli do "Case Austria", by wspólnie przedyskutować problemy bieżące i nie tylko. Heniu został nowym członkiem tego elitarnego gremium. Urok spotkań polega na tym, że smuga wspomnień może się snuć bez przeszkód, ku zadowoleniu uczestników. Heniu został przyjęty na kolejnego członka zwyczajnego.
asg

 

 
11.05.2015. BIESIADA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP - relacja
                       
                      
 
 
 W dniu 24 kwietnia 2015 r. w godz. 1900 - 2300 w Sali bankietowej restauracji "MAG" w Gliwicach odbyła się biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego, w której uczestniczyło 71 osób.
Biesiada ma tradycyjnie, niezmienną konwencję tj:
dobre jedzenie,
zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie gitary, akordeonu, skrzypiec oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie,
tańce przy muzyce mechanicznej.
Dobra oprawa muzyczna, wyśmienicie dobrane piosenki turystyczno-biesiadne oraz stare i nowe przeboje a także "mocna" muzyka do tańca spowodowały, że w sali bankietowej było gwarno i wesoło - patrz zdjęcia niżej.K KB

 

 
28.04.2015. DO KOBIET - CZŁONKIŃ SEP
                       
                      
 
 
 

do pobrania:

PROGRAM
KARTA ZGŁOSZENIA

Szymon Ciura

 

 
28.04.2015. ZAWIADOMIENIE O WYCIECZCE W TATRY
                       
                      
 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 28-30.08.2015 planowana jest wycieczka krajoznawcza WYSOKIE TATRY dla członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób towarzyszących.

Koszt wycieczki wynosi 390 zł/osoby.
Odpłatność od członków OG SEP wynosi 190 zł,
a od osoby towarzyszącej 390 zł.do pobrania:

ZAWIADOMIENIE
PROGRAM

Kazimierz Boba

 

 
22.04.2015. Konferencja naukowo-techniczna pt.: "Sterowanie, sygnalizacja oraz badanie maszyn i urządzeń elektroenergetycznych
w przemyśle górniczym"
                       
                      
 
 
 W Osieczanach pod Krakowem w dniach 10 - 12 kwietnia odbyła się VI Konferencja naukowo-techniczna pt. "Sterowanie, sygnalizacja oraz badanie maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle górniczym", zorganizowana tradycyjnie przez Knurowskie Koło Terenowe nr 48 Oddziału Gliwickiego SEP oraz Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej.


Konferencja rozpoczęła się w fabryce kabli TELE-FONIKA Kable S.A., gdzie uczestnicy zapoznali się z technologią produkcji i ogromnym asortymentem produkowanych kabli i przewodów.

Po przybyciu do hotelu rozpoczęła się część teoretyczna konferencji, w której prym wiodła - poza TELE-FONIKĄ - firma Elgór+Hansen S.A. z Chorzowa.

Dyskusja, wymiana doświadczeń oraz część towarzyska wraz z kolacją trwały do późnych godzin wieczornych. Sobota to zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce z obiadem pod ziemią i druga część konferencji, w której referaty przygotowali między innymi członkowie Koła nr 48.

Sobotni wieczór zakończyła kolacja z biesiadowaniem przy akompaniamencie akordeonu. Niedzielne podsumowanie konferencji i obiad w trakcie powrotu do domu zakończyły kolejną udaną konferencję.

Prezes Koła nr 48 kol. Krzysztof Dusza podziękował wszystkim uczestnikom konferencji, współorganizatorom, firmom uczestniczącym w konferencji, przewodniczącemu Sekcji EiAG kol. Andrzejowi Koziołowi oraz reprezentującym zarząd OGl SEP - byłemu Prezesowi kol. Andrzejowi S. Grabowskiemu oraz Wiceprezesowi zarządu Oddziału, kol. Andrzejowi Sanockiemu.

Włodek Gwiżdż

 

 
9.04.2015. Zmarł nasz Kolega Zbigniew Waliczek
                       
                      
 
 
                                         
                Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 05 kwietnia br.,
                         po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 60 lat


      zmarł św. p. mgr inż. Zbigniew Waliczek

W latach 1980 - 1995 był pracownikiem w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym S.A. Od 1995 do 1997 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych - Wiceprezesa Zarządu  w Spółce Automatyka
i Telekomunikacja - GZE, a następnie objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu
w Rejonie Energetycznym Zabrze. Długoletni aktywista Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kole nr 9 i 17, a przede wszystkim w Sekcji Energetyki O/Gl SEP.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 kwietnia br. (tj. sobota) o godzinie 12:00 na cmentarzu parafialnym w Chrzanowie przy ulicy Balińskiej.

Istnieje możliwość skorzystania z transportu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Oddziału Gliwickiego SEP tel. 32 231-14-30 lub 660 153 649.

Przewodniczący Sekcji Energetyki                 Prezes Oddziału Gliwickiego SEP

(-) mgr inż. Aleksander Baranowski                 (-) dr Jan Kapinos

 

 
1.04.2015. Seminarium SIUE - relacja
                       
                      
 
 
 W środę 25 bm., odbyło się pierwsze z tegorocznego cyklu szkoleń Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. Na Seminarium brygadier pożarnictwa mgr inż. K. KWOSEK,

dzielił się swoimi doświadczeniami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, a szczególnie dostosowywania remontowanych obiektów budowlanych do nowo obowiązujących przepisów w tej dziedzinie. Ponieważ inż. KWOSEK zawsze odwołuje się do swoich doświadczeń w praktycznym stosowaniu przepisów, jego seminaria cieszą się dużym zainteresowaniem wśród projektantów.

Następne szkolenie już 8 kwietnia. Szczegółowy program szkoleń SIUE na I półrocze 2015r., na naszej stronie w zakładce "Szkolenia".

asg.

 


 
1.04.2015. Szkolenie w Studenckim Kole Naukowym SEP
                       
                      
 
 
 W dniach 16-18 marca Studenckie Koło Naukowe SEP zorganizowało szkolenie z zakresu ochrony przeciwporażeniowej zorganizowany przez formę Sonel S.A. Zakres szkolenia obejmował zapoznanie sie z ofertą firmy Sonel oraz praktyczne pomiary miernikiem MPI-530. Szkolenie odbyło sie w CKS Mrowisko, a samo szkolenie prowadził Pan mgr inż. Eligiusz Skrzynecki. Szkolenie było zakończone rozdaniem certyfikatów poświadczającym udział w szkoleniu.

Firma Sonel jest to polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Świdnicy, czołowy światowy producent przyrządów pomiarowych wykorzystywanych głównie do pomiarów elektrycznych.

Łukasz Hopko

 

 
27.03.2015. - "ENERGETYKA PROSUMENCKA - relacja z konferencji
                       
                      
 
 
 26 bm., odbyła się w Warszawie konferencja naukowo - techniczna zorganizowana przez Radę Naczelną NOT i Zarząd Główny SEP pt. "ENERGETYKA PROSUMENCKA aktualny stan i kierunki rozwoju".

Temat konferencji został podyktowany znacznym zainteresowaniem, tym rodzajem energetyki, po uchwaleniu przez Sejm ustawy o OZE (Odnawialne Źródła Energetyczne) wraz z poprawką prosumencką. Na konferencji wygłoszono 12 referatów obejmujących najważniejsze zagadnienia energetyki prosumenckiej, tj. problemy zarówno technicznego jej rozwoju, jak też ekonomiczne i rynkowe. W konferencji uczestniczyło około 100 osób, a z naszego Oddziału: kol. Krzysztof KOLONKO, Ludwik PINKO i Andrzej S. GRABOWSKI. Zdjęcia dzięki uprzejmości E. Materskiej.

asg.

 

 
27.03.2015. Eksploatacja nowoczesnych kompleksów
                       wydobywczych i chodnikowych - konferencja
                       w Stryszawie
 
 
 W dniach 20 - 22 marca w Stryszawie koło Zawoi odbyła się I Konferencja pt. " Eksploatacja nowoczesnych kompleksów wydobywczych i chodnikowych" zorganizowana przez Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej oraz Knurowskie Koło Terenowe nr 48 Oddziału Gliwickiego SEP. W trakcie dwóch sesji technicznych omówiono i przedyskutowano następujące tematy:
Sesja 1 (piątek) wymagania techniczne i eksploatacyjne w zakresie drążenia wyrobisk chodnikowych. Wysokowydajne kombajny chodnikowe. Układy transportu urobku i materiałów.

Piątkowy wieczór zakończyła uroczysta kolacja w Sali Leśnej Hotelu Beskidzki Raj, z atrakcjami jak kręgle i kasyno.
Sesja 2 (sobota) Wymagania techniczne w eksploatacji wysokowydajnych kompleksów wydobywczych. Ścianowe kombajny na napięcie 1kV i 3,3kV. Zastosowanie kruszarek stacjonarnych i kombajnowych. Wydajność i postępy eksploatacyjne ścian. Czas pracy i awaryjność kompleksów ścianowych.

Po obiedzie zorganizowano wyjazd autokarem do Muzeum Browaru w Żywcu a wieczorem zorganizowano kolację grillową z zabawami i karaoke do późnych godzin wieczornych i wczesnych godzin porannych. Niedziela to podsumowanie konferencji jej i zakończenie. W konferencji brało udział 30 osób w tym 14 członków koła nr 48 OGl SEP w tym w-ce przewodniczący sekcji EiAG zarazem Prezes koła nr 48 Krzysztof Dusza oraz w-e Prezes OGl SEP Włodzimierz Gwiżdż.

Biuro OGL SEP

 

 
ZAPROSZENIE NA BIESIADĘ
 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2015 (piątek)
w godzinach 18:00 - 23:00 w restauracji "MAG"-Sala Bankietowa

odbędzie się XII biesiada SEP-owców Gliwickiego Oddziału

 

                          >>> POBIERZ WIĘCEJ INFORMACJI <<<

 

Kazimierz Boba

 

 
4.03.2015. - 25.02.2015 r. Spotkanie noworoczne członków
                       Koła SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej
 
 
 Kolejny już raz członkowie Koła SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej uczestniczyli w uroczystym spotkaniu noworocznym. Uczestników przywitał przewodniczący Koła kol. Tomasz Rusek, który krótko podsumował przedsięwzięcia zrealizowane przez Koło w minionym roku, przedstawił zamierzenia na najbliższy rok oraz złożył wszystkim członkom życzenia wszelkiej pomyślności w 2015 r. W swoich wystąpieniach do życzeń dołączyli również Prezes OGl SEP, kol. Jan Kapinos

oraz Dziekan WydziałuElektrycznego, prof. Paweł Sowa, który dodatkowo zaprosił wszystkich uczestników na październikowe uroczystości, związane z 70-leciem Wydziału Elektrycznego i organizowane tym razem w Gliwicach XVII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Spotkanie to było jak co roku okazją do licznych rozmów i ożywionej dyskusji w towarzyskim gronie młodych i nieco starszych członków ww. Koła SEP. Smaczne jedzenie serwowane podczas spotkania, sprawna obsługa i dobre wino pozwoliły wszystkim na spędzenie kilku godzin w miłej i serdecznej atmosferze.

Bpgusław Kasperczyk

 


 
24.02.2015. Tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno-turystyczny
                        Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - 2015 r.
 
 
 W ramach integracji naszego środowiska Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowała tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno - turystyczny w dniach 06-08.02.2015 r. Tym razem wyjechaliśmy do Łodzi. Część techniczna obejmowała zwiedzanie po drodze elektrowni Bełchatów a zwłaszcza jego nowego bloku o mocy 858 MW. W części turystycznej zwiedzaliśmy bardzo ciekawe stare i nowe obiekty tego przemysłowego miasta. Wśród uczestników naszej wyprawy byli między innymi członek Zarządu Głównego kol. Krzysztof Kolonko, dyr. naszej Placówki Szkoleniowej kol. Andrzej Grabowski oraz V - Przewodniczący Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa kol. Stefan Czarnecki.
Tradycyjna kolacja koleżeńska w piątek oraz spektakl w Teatrze Nowym w sobotę, pozwoliły na znakomite poprawienie nastrojów po trudach dojazdu i zwiedzania miasta. W niedzielę w dosko- nałych nastrojach wyruszyliśmy szlakiem historii społeczności żydowskiej miasta Łodzi a następnie po dobrym obiedzie w Nowej Manfakturze wyruszyliśmy autokarem do Gliwic.
Nad całością spraw organizacyjnych tego wyjazdu jak zwykłe doskonale czuwała koleżanka Krystyna Dubiel, której wszyscy uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękowali za świetnie zorganizowaną imprezę.

J. Staszel

 

 
INFORMACJA O WYCIECZCE
 
 
 WYCIECZKA DO CZARNOGÓRY I ALBANII >> 1-9 maj 2015POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

        Zawiadomienie o wycieczce               Program wycieczki


K.B.

 

 
OGŁOSZENIE
 
 
                   Uwaga wykładowcy SEP!
Szczegóły dotyczące szkoleń wg wymagań projektu ELEVET


POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Szkolenie 1
Szkolenie 2

SZ.C.

 

 
3.02.2015. Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetyki Oddziału
                             Gliwickiego SEP w dniu 24 stycznia 2015 r.
 
 
 Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetyki zorganizowano po raz kolejny
w Restauracji "Bagatela". Organizację imprezy przygotował zespół
w składzie: Celina Ludera , Artur Chachulski i Aleksander Baranowski             Zabawę otworzył uroczyście Prezes OGl. kol. Jan Kapinos
   życząc wszystkim dobrej zabawy oraz pomyślności w Nowym Roku


Tańczyliśmy przy dźwiękach grupy muzycznej Format. Zachęceni przez zespół uczestnicy zabawy wspierali również artystów popisami wokalnymi. Przy sprawnej obsłudze, smacznym jedzeniu i miłej atmosferze spotkanie przeciągnęło się jak zwykle do późna.

ACh

 

 
23.01.2015. Spotkanie świąteczno - noworoczne Rady Miejskiej NOT                         Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
 
 
 W dniu 22 bm. odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne Rady Miejskiej NOT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zorganizowane wspólnie z Zarządem Oddziału Gliwice Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Honory domu pełnili naprzemiennie prezesi Erwin Sroka i Jerzy Kropiwnicki.. Po krótkich prezentacjach działalności obu organizacji, dokonano tradycyjnie wręczenia legitymacji członkowskich i nagród. Następnie goście składali życzenia noworoczne. Pierwszy wystąpił dziekan Wydziału Chemicznego zarysowując krótko stan obecny tego fakultetu. W imieniu SEP, najliczniejszej z organizacji skupionych w NOT, życzenia złożył prezes naszego Oddziału dr JAN KAPINOS odwołując się do historycznej współpracy chemików i elektryków. Koncert noworoczny, wykonała "Orkiestra salonowa" z Cieszyna, kończąc go słynnym "Marszem Radeckiego za co została uhonorowana owacja na stojąco.

Toast wzniósł prezes Jerzy Kropiwnicki i zaprosił obecnych na poczęstunek do foyer sali NOT celem kontynuowania życzeń, wymiany poglądów i wspomnień.

asg

 

 
16.01.2015. Spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP
 
 
 13 bm., odbyło się spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP. W odnowionej sali NOT zebrali się aktywiści Oddziału i zaproszeni goście. Spotkanie nasze zaszczycił obecnością Prezes Zarządu Głównego kol. Piotr Szymczak i Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa.

Obecni byli przyjaciele z sąsiednich Oddziałów SEP i stowarzyszeń FSN NOT. Wśród gości najliczniej reprezentowana była profesura Politechniki Śląskiej i przedstawiciele firm z regionu. Prezes Oddziału kol. Jan Kapinos przedstawił relację z działalności w roku ubiegłym i zarys zamierzeń na najbliższą przyszłość. Odznaczenia honorowe, wyróżnienia i nagrody wręczył Prezes Zarządu Głównego. Członka honorowego kol. Tadeusza Lipińskiego odznaczono Szafirową Odznaką Honorową SEP. Jest to pierwsze takie wyróżnienie dla członka naszego Oddziału.

Część artystyczną wypełnił kabaret "Tyligientne Batiary" z Bytomia. Na zakończenie kol. Prezes Oddziału wzniósł toast za pomyślność w Nowym Roku, zapraszając zgromadzonych na skromny poczęstunek w foyer sali NOT.

                    OTWÓRZ ALBUM ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

asg

 

 
04.01.2015. Zmarł nasz Kolega Senior

 
 
 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30.12.2014r. przeżywszy lat 88 zmarł nasz kolega              

                         Doc. dr inż. Jerzy Saferna

               Zasłużony Senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
                   członek Gliwickiego Koła Terenowego SEP nr 17


Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w dniu 5 stycznia br (poniedziałek) o godz 9:30 w Kościele pw Podwyższenia Krzyża Swiętego przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach , a uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13:00 na Cmentarzu Centralnym (Gliwice, ul. Kozielska)

Prezes i Zarząd OGL SEP

 

 
WAŻNA INFORMACJA
 
 
 Informacje o imprezach integracyjnych planowanych w 2015 r. -->do pobrania
w zakładce Imprezy

 

 
WAŻNA INFORMACJA
 
 
 

 
18.12.2014. Konferencja Naukowa GPW
 
 
 12-14 grudnia w Jugowicach odbyła się Konferencja Naukowa GPW organizowana przez Koło SEP przy Politechnice Wrocławskiej, na którą została zaproszona większość uczelni o profilu elektryczno- energetycznym z całej Polski. Uczestnicy zaprezentowali owoce swojej kilkumiesięcznej pracy, a najlepsze artykuły nagrodziła oraz wyróżniła zebrana Komisja. Wśród zaproszonych gości byli także laureaci konkursu Studencki Nobel oraz doktoranci oraz studenci uczelni technicznych. W skład komisji do oceny pracy studentów należeli m. in. :
Dr inż. Andrzej Hachoł - Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant - Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała - Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Politechnikę Śląską a zarazem Koło SEP przy Politechnice Śląskiej reprezentowało trzech studentów, których artykuły zakwalifikowały się do konkursu. Byli to kol. Igor Skotniczy, Mateusz Piątek oraz Kamil Warian. Z dumą informujemy, że pierwsze miejsce oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe za najlepszy artykuł konferencji otrzymał jednogłośnie student wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, kol. Mateusz Piątek za swój artykuł pt. "Projekt instalacji elektrycznej niskiego napięcia z układem SZR". Wszystkie artykuły opublikowane podczas konferencji można znaleźć w specjalnym wydaniu materiałów z konferencji o numerze ISBN: ISBN 978-83-7493-879-2.
Więcej o Konferencja Naukowa "Generacja, Przesył, Wykorzystanie" w nadchodzącym numerze "Pryzmatu" oraz "Tygodnia w SEP".

do pobrania album zdjęć z konferencji

 

 
18.12.2014. Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Koło SEP nr 9
 
 
 Dnia 16 grudnia 2014 roku Koło SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice zorganizowało seminarium szkoleniowe pt. " Nowoczesne metody badań odbiorczych oraz zaawansowana diagnostyka izolacji kabli SN i WN za pomocą sygnałów napięcia przemiennego DAC".

W pierwszej części seminarium swoje wystąpienie miał Nasz Kolega Andrzej Kaliga, który jest członkiem zespołu zajmującego się eksploatacją i diagnostyką kabli Sn i WN w TD S. A.

Drugą część seminarium poprowadził Pan Jarosław Parciak - Prezes firmy onSite HV Solution Central Europe Sp z o.o. , która specjalizuje się w diagnostyce kabli Sn i WN w Polsce i na Świecie z wykorzystaniem systemów pomiarowych OWTS. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem i było miejscem ciekawych dyskusji."

Robert Zając

 

 
15.12.2014. II Kongres Elektryki Polskiej już za nami
 
 
 W dniach 1 i 2 grudnia 2014 roku odbył się w Warszawie II Kongres Elektryki Polskiej pod hasłem Elektryka i Cyfryzacja - Polska wobec wyzwań XXI wieku. Kongres został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i Patronatem Merytorycznym Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego.
Bogaty program merytoryczny Kongresu obejmował wiele zagadnień z obszaru szeroko rozumianej elektryki, w tym energetykę jądrową, trakcję elektryczną, elektrykę w systemach inteligentnego transportu, cyfryzacyjne wyzwania elektryki, cyberbezpieczeństwo, elektroenergetykę, przemysł elektrotechniczny, mechatronikę, elektrykę w medycynie, energetykę rozproszoną i odnawialne źródła energii.
Jedno wystąpienie pochodziło z naszego środowiska. Zespół autorów: Henryk Kocot, Roman Korab i Maksymilian Przygrodzki z Politechniki Śląskiej zaprezentował referat "Zasadnicze problemy sieci przesyłowej KSE".
Oddział Gliwicki na Kongresie reprezentowali również Koledzy: Jan Kapinos, Kazimierz Gierlotka, Krzysztof Kluszczyński, Krzysztof Kolonko, Bogusław Kasperczyk, Adam Pilśniak. W obradach uczestniczyła również grupa 5 studentów, członków Koła SEP przy Politechnice Śląskiej.

Opr. B. Kasp.

 

 
15.12.2014. ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE NOWOROCZNE
 
 
 Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich serdecznie zaprasza na uroczyste Spotkanie Noworoczne Kolegium Sekcji w dniu 24.01.2015r godz. 17.00 w Restauracji "Bagatela" w Gliwicach ul. Matejki 2. Spotkanie to będzie połączone z wieczorkiem tanecznym przy muzyce zespołu Format.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat OG SEP ( tel. 032 2311430) do dn. 13.01.2015r.

Aleksander Baranowski

 

 
8.12.2014. BIESIADA ANDRZEJKOWA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP
 
 
 W dniu 28 listopada 2014 r. w godz. 1900 - 2300 w Sali bankietowej restauracji "MAG" w Gliwicach odbyła się biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego, w której uczestniczyło 87 osób.
Biesiada ma tradycyjnie, niezmienną konwencję tj:
dobre jedzenie,
zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie gitary,
akordeonu, skrzypiec oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie,
tańce przy muzyce mechanicznej.
Dobra oprawa muzyczna, wyśmienicie dobrane piosenki turystyczno-biesiadne oraz stare i nowe przeboje a także "mocna" muzyka do tańca spowodowały, że w sali bankietowej było gwarno i wesoło.

Album zdjęć DO POBRANIA.

K.B.

 

 
30.11.2014. Spotkanie Elektryków Polskich w Czeskim Cieszynie.
 
 
 W dniu 27 XI 2013 r., delegacja naszego Oddziału w osobach kol. kol. Krzysztof Kolonko - członek ZGSEP, Andrzej Sanocki - wiceprezes Oddziału Gliwickiego i Andrzej S. Grabowski uczestniczyła w Spotkaniu Elektryków Polskich w Czeskim Cieszynie.

Zarząd Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (koło SEP), przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej za lata 2013-2014. W spotkaniu uczestniczyli także prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego i przedstawiciel wyższej uczelni technicznej z Czech.

W imieniu naszego Oddziału wystąpił kol. K. Kolonko, dziękując za zaproszenie i wręczył kolegom stosowany adres Prezesa naszego Oddziału kol. Jana Kapinosa wraz z wydawnictwami z okazji 95 lecia SEP.

Następnie zgromadzeni dyskutowali nad programem działalności na 2015 rok i bolączkach dotykających środowisko elektryków polskich w Czechach.

asg

 

 
30.11.2014. Konwersatorium
 
 
 Spotkanie Konwersatorium w ostatni wtorek listopada otworzyło, wspomnienie prof. S. Mierzwińskiego o początkach jego studiów w trakcie organizowania Politechniki Śląskiej.

    
Był jednym z pierwszych studentów, którzy rozpoczęli naukę jeszcze w Krakowie. Wiązankę kwiatów z okazji 70 lecia Wydziału, wręczył profesorowi Dziekan Wydziału prof. A. Sowa, który zaszczycił spotkanie Konwersatorium w tej intencji.

asg

 

 
12.11.2014. XXXI GÓRSKI RAJD ENERGOPROJEKTÓW PO KARPATACH POŁUDNIOWYCH- prelekcja
 
 
 W dniu 4.11.2014r. w kameralnej atmosferze kol. Roman Cioch podzielił się wrażeniami z przedmiotowego rajdu. W poszczególnych dniach wędrowano po:
Dzień I - Alba Luli i Góry Fogarskie
Dzień II - Góry Ciucas
Dzień III - Góry Gucegu
Dzień IV - Brach, Brasov i Wodospady 7 schodów
Dzień V - Góry Piatra Craiulni
Dzień VI - Sighisoara

GALERIA ZDJĘĆ do pobrania

K.B.

 

 
7.11.2014. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka w Gdańsku

 
 
 W dniach 23-26 października 2014r pięcioro studentów Studenckiego Koła Naukowego SEP, uczestniczyło w Ogólnopolski Dniach Młodego Elektryka.


Tegoroczna Edycja odbyła się w Gdańsku, tematem była energetyka jądrowa.
Uroczysta inauguracja odbyła się w auli głównej Politechniki Gdańskiej, gdzie uczestnicy koła wysłuchali następujących wykładów:
"Wielkie awarie w przemyśle jądrowym"
"EDF PWR Fleet Overview and Experience"
"Social aspects of Nuclear Power Plant"
W pierwszym dniu obchodów odbyło się również spotkanie z Prezesem SEP, na którym zostały wręczone nagrody i wyróżnienie dla najaktywniejszych członków Stowarzyszenia. Pierwszy dzień zakończył się zwiedzaniem laboratoriów Politechniki Gdańskiej oraz wystawy na temat życia i działalności Kazimierza Szpotańskiego.

Kolejny dzień obchodów rozpoczął się od wykładu "Bezpieczeństwo Elektrowni Jądrowych z reaktorami III generacji", po którym członkowie SKN SEP wzięli udział w konkursie wiedzy o Kazimierzy Szpotańskim oraz w Lidze Elektryków. Równolegle dwóch delegatów Naszego koła brało udział w wyborach nowego przewodniczącego SRK. Dzień drugi zakończył się zwiedzaniem gdańskiej starówki.


W trzecim dniu ODME studenci brali udział w panelu dyskusyjnym na temat Aspektów społecznych i bezpieczeństwa budowy elektrowni jądrowych w Polsce. W tym dniu członkowie SKN SEP uczestniczyli także w wycieczce po Stoczni Gdańskiej jak i Europejskim Centrum Solidarności.
Dzięki uczestnictwu w ODME mieliśmy możliwość nawiązania nowych kontaktów wśród społeczności młodych elektryków z całej Polski jak i wymiany doświadczeń w prowadzeniu kół.


Pragniemy bardzo serdecznie podziękować organizatorom za bardzo dobrze przygotowane wydarzenie oraz Oddziałowi Gliwickiemu SEP, JM Rektorowi Politechniki Śląskiej i Dziekanowi Wydziału Elektrycznego za wkład finansowy, bez którego nie moglibyśmy uczestniczyć w Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka.

Krzysztof Habelok

 

 
3.11.2014. Odsłonięcia tablicy ku czci Profesora Wilibalda Winklera

 
 
 Na Wydziale Elektrycznym rozpoczęły się obchody 70 lecia istnienia Wydziału. Po mszy w intencji Wilibalda Winklera i zmarłych profesorów Wydziału w kościele św. Michała koncelebrowanej przez bp. Wieczorka, w holu Wydziału zebrali się goście, by osłonić tablicę ku czci Profesora.

Dziekan Wydziału Elektrycznego powitał wśród zgromadzonych dr Teresę Winkler, żonę profesora z córką, premiera Jerzego Buzka, przedstawicieli kurii z bp. Janem Kopcem na czele. Władze reprezentowali wojewoda Andrzej Pilot i samorządowcy Małgorzata Mańka-Szulik prezydent Zabrza i Joachim Bargiel wójt Gierałtowic. Obecny był także rektor JM Andrzej Karbownik. Wspominali profesora Jerzy Buzek, rektor Andrzej Wiszniewski i Małgorzata Mańka-Szulik. Byli obecni także przedstawiciele przemysłu. Oddział SEP reprezentował prezes Jan Kapinos

Odsłonięcia tablicy dokonali JM Rektor Andrzej Karbownik z córką Profesora Winklera.

Po uroczystości Dziekan Paweł Sowa zaprosił uczestników na skromny poczęstunek do Sali Rektorów.

asg

 

 
3.11.2014. Giełda Pracy i Przedsiębiorczości organizowana przez Politechnikę Śląską

 
 
 W dniu 23pażdziernika 2014r. członkowie Studenckiego Koła SEP uczestniczyli w Giełdzie Pracy i Przedsiębiorczości. Giełda jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Politechnikę Śląską, w którym uczestniczą przedsiębiorcy z regionu oraz studenckie organizacji i koła naukowe.

W tym roku koło SEP uczestniczył w giełdzie w charakterze wystawcy. Na przygotowanym stanowisku studenci mogli zapoznać się z profilem działalności Koła jak i całego Stowarzyszenia oraz uzyskać informacje o planowanych wydarzeniach. Zorganizowana akcja promocyjna pozwoliła na pokazanie się na arenie uczelnianej i zwiększyła zainteresowanie Naszym kołem.

Krzysztof Habelok

 

 
27.10.2014. Zmarł nasz wieloletni działacz i Prezes Koła nr 60

 
 
 Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 27.10.2014 r. zmarł nasz wieloletni                 działacz i Prezes Koła nr 60 przy OPA-CARBO Bytom

                            Kol. Jerzy Kotynia

Termin i miejsce pogrzebu - 28.10.2014 (wtorek) godz. 11.00 Siemianowice Śl.-Bytków Ul. Węglowa 7a Kościół Św. Ducha Św. Kaplica przycmentarna

Celina Ludera

 

 
20.10.2014. Wycieczka do Elektrowni Łagisza -relacja

 
 
 W dniu 9.10.2013r. - 34 osobowa grupa SEP- owców Oddziału Gliwickiego uczestniczyła w wycieczce technicznej do Elektrowni Łagisza.

Głównym punktem zwiedzania w Elektrowni był nowy blok energetyczny o mocy 430MW. Przewodnikiem technicznym był kierownik bloku inż. Jacek Śmigielski, który : na modelu przedstawił zasadę pracy kotła fluidalnego,
w nastawni omówił systemy nadzoru i sterowania bloku, w maszynowni i kotłowni szczegółowo opisał i pokazał pracujące urządzenia.

Urządzenia elektryczne bloku przedstawił inż. Zbigniew Kotiela - Prezes Koła SEP elektrowni. Drugim punktem wycieczki było zwiedzenie stacji elektroenergetycznej PSE 400/220/110kV Łagisza ( zlokalizowanej przy elektrowni) z następującym programem:
1. Rozdzielnica sieciowa 400kV
Obwody pierwotne w izolacji SF6
Zabezpieczenia przekaźnikowe i stanowiska sterowania lokalnego
2. Stanowisko autotransformatora 400kV
3. Stanowisko transformatora 400/220kV
4. Rozdzielnica sieciowa 220kV
Obwody pierwotne w izolacji SF6
Zabezpieczenia przekaźnikowe i stanowiska sterowania lokalnego
Przewodnikiem tej części wycieczki był kierownik zespołu stacji elektroenergetycznych PSE inż. Stanisław Śpiewak.

Profesjonalny komentarz przewodników oraz ciekowe rozwiązania techniczne nowoczesnych urządzeń, pozostaną w pamięci uczestników wycieczki technicznej.

K.B.

 

 
15.10.2014. BIESIADA ANDRZEJKOWA SEP-owców OGl - informacja

 
 
 28 listopada 2014 (piątek) w godzinach 1900 - 2300 w restauracji "MAG"-Sala Bankietowa, Gliwice ul. Świętokrzyska 6 (za parkingiem ENERGOPOMIARU), odbędzie się BIESIADA ANDRZEJKOWA SEP-owców Gliwickiego Oddziału. Wpisowe od SEP-owców wynosi 30 zł, a od osoby towarzyszącej 60 zł. Ze względu na konieczność zarezerwowania restauracji dla nas, zgłoszenie udziału z opłatą wpisowego należy dokonać w sekretariacie SEP do dnia 17 listopada 2014r.

POBIERZ INFORMACJĘ

 

 
15.10.2014. XXX1 RAJD GÓRSKI ENERGOPROJEKTU W RUMUNII

 
 
 Dnia 4.11.2014 ( wtorek) o godzinie 1700 w Domu Technika NOT w Gliwicach


w małej salce obok sekretariatu SEP, kol. Roman Cioch wygłosi prelekcję pt. "XXX1 RAJD GÓRSKI ENERGOPROJEKTU W RUMUNII" - ->> więcej informacji

 

 
9.10.2014. Wycieczka Koła SEP przy Politechnice Śląskiej
                    do Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka Żar - relacja

 
 
 W dniu 20 września 2014 roku Koło SEP przy Politechnice Śląskiej zorganizowało wycieczkę do Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka Żar, w której uczestniczyło 21 osób - członków Koła i osób towarzyszących.


Jest to zlokalizowana w Międzybrodziu Bialskim elektrownia wysokospadowa o mocy 500 MW i spadzie 440 m, jedyna w Polsce elektrownia podziemna. Program wycieczki obejmował zwiedzanie kompleksu hydrozespołów i dyspozytorni w podziemiach elektrowni oraz wyjazd kolejką szynową na górę Żar do zbiornika elektrowni. Uczestnicy wycieczki obejrzeli również film przedstawiający historię budowy elektrowni.


Część techniczna programu została wzbogacona spacerem do zapory w Porąbce oraz zwiedzaniem Muzeum Browaru w Żywcu, połączonym z degustacją produktów Browaru.

 

 
2.10.2014. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik - relacja         

 
 
 Dnia 26.09.2014 Kolo SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice zorganizowało wycieczkę techniczną do największego centrum nauki w Polsce - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wśród 34 uczestników wycieczki byli zarówno Członkowie Koła SEP nr 9 jak i inni członkowie gliwickiego oddziału SEP wraz z osobami towarzyszącymi. Celem CNK jest promowanie i popularyzacja komunikacji naukowej. Zwiedzający mogli poznać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na licznych interaktywnych wystawach.

Wartym odwiedzenia okazał się również Teatr Robotyczny, gdzie sztukę teatralną odegrały specjalnie zaprogramowane roboty. Niemniej jednak większym zainteresowaniem cieszył się Teatr Wysokich Napięć, gdzie zwiedzający mogli dowiedzieć się więcej na temat zjawisk elektrycznych, a co niektórzy sprawdzić wiedzę pracowników CNK...

Na koniec uczestnicy wyjazdu podziwiali panoramę Warszawy z pięknych ogrodów usytuowanych na dachu Centrum Nauki Kopernik.

Robert Zając

 

 
23.09.2014. WYCIECZKA DO ELEKTROWNI ŁAGISZA            

 
 
 Zgłoszenie udziału w wycieczce do 29 września --> pobierz informację

Zarząd Oddziału SEP Gliwice

 

 
22.09.2014. ENERGETAB 2014           

 
 
 W dniu 17 bm. Sekcja Energetyki tradycyjnie zorganizowała wyjazd autobusem na ENERGETAB 2014. Ilość uczestników przekroczyła oczekiwania organizatorów bo autobus był prawie pełny, a część studentów musiała jechać prywatnym transportem.

Z lektury Gazetki Targowej dowiedzieliśmy się, że zaprzyjaźniony Energopomiar został na Targach wyróżniony Złotym Medalem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za produkt:
Urządzenie telesterowania RL64D zgłoszony przez firmę: Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.

Z radością pogratulowaliśmy kolegom sukcesu. Na zakończonych 18 września 2014 r. międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2014 swoje najnowsze produkty zaprezentowało ponad 760 wystawców z Europy i Azji. Więcej informacji na stronie www.energetab.pl na którą odsyłamy zainteresowanych.

asg.

 

 
17.09.2014. PRZYPOMNIENIE            

 
 
 Przypominamy, iż upłynął termin składania w biurze OGl SEP "Informacji do rozbudowanej elektronicznej bazy członków OGl SEP w zakresie pracy społecznej i otrzymanych odznaczeń i wyróżnień".
Druki do wypełnienia RĘCZNEGO (!) są do pobrania na stronie. Prezesów kół, które nie złożyły jeszcze "Informacji" prosimy o pilną aktualizację.

Pozdrawiamy

Zarząd Oddziału SEP Gliwice

 

   
 
 

 
8.09.2014. Seminaria szkoleniowe SIUE            

 
 
 Rusza kolejny cykl seminariów szkoleniowych Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. Zaczynamy od ochrony p.poż., przez problem uziomów, sieci strukturalnych i medialnych do rozwiązań kablowych.
Szczegóły do pobrania wyżej, pod linkiem Plan szkoleń ...

asg

 

 
8.09.2014. "Spotkania KpPiP."                

 
 
 Spontaniczne spotkania kolegów z dwóch sąsiednich Oddziałów przerodziły się 31.VII br., w powołanie Klubu.;-)
Na 9.IX planowane jest kolejne spotkanie, a historia wyglądała tak.
(Załącznik do pobrania).

asg

 

 
3.09.2014. Wyjazd na targi ENERGETAB                  

 
 
 Informujemy, iż Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP organizuje
w dniu 17.09.2014 r. wyjazd na targi ENERGETAB do Bielska-Białej.
Zbiórka na Placu Mickiewicza o godz. 8.00, planowany wyjazd z Bielska,
o godz. 15.00
Prosimy chętne osoby o zgłaszanie się w sekretariacie OGl SEP,
do dnia 05.09.2014 r. (piątek).

Przewodniczący SE
Aleksander Baranowski

 

 

11.08.2014. ŻYCZENIA

 
 
 
 

 

11.08.2014. IN MEMORIAM

 
 
 
 

 

15.07.2014. Seminarium techniczne Sekcji Energetyki

 
 
 W dniu 26 czerwca br. w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach odbyło się Seminarium techniczne zorganizowane przez Koło SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice, Koło SEP nr 1 przy PSE - Południe S.A. oraz Sekcję Energetyki Oddziału Gliwickiego. Seminarium było poświęcone zagadnieniom związanym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Szczegółowej analizy problematyki dotyczącej samego Rozporządzenia oraz wymaganiom tworzonych w poszczególnych firmach Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy dokonał Pan Jacek Czech - Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, który uczestniczył w przygotowaniu dokumentu.
Bardzo interesujący wykład na temat bezpieczeństwa pracy w energetyce przy powszechnym obecnie outsourcingu przedstawił Pan Bogumił Dudek - Przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP. Bardzo szczegółowo omówione zostały zawiłości umów zawieranych przez zewnętrznych wykonawców prac w przedsiębiorstwach energetycznych ze szczególnym naciskiem na delegowaniem uprawnień oraz identyfikacją zagrożeń i oceną ryzyka.

Swoje uwagi dotyczące Rozporządzenia i doświadczenia ze szkoleń dla przemysłu przedstawił kol. Andrzej Sielski - Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa Gliwickiego Oddziału SEP.
W czasie spotkania wykładowcy odpowiadali na wiele szczegółowych pytań i odnosili się do przykładów z praktyki przedstawianych przez słuchaczy Seminarium.

ACh

 

 

4.07.2014. ZAPROSZENIE NA XV JUBILEUSZOWY RAJD KÓŁ TERENO -                     WYCH 4-5 października --> pobierz zaproszenie

 
 
 

 

11.06.2014. Walne Zgromadzenie Delegatów SEP - komunikat

 
 
 W dniach 6-7 czerwca 2014 r., obradował w Szczecinie WZD SEP. Ponad 200 delegatów wybrało nowego Prezesa SEP, którym został dr Piotr Szymczak. Wybrano także nowe władze centralne. Do Zarządu wybrano kol. K. Kolonko, a prof. T. Glinka otrzymał największą liczbę głosów do GSK. Do GSK wybrano także kol. B. Dudka. Ukonstytuowało się nowe Prezydium ZG w osobach: M. Grzywacz, S. Granatowicz, K. Nowicki, M. Żurawski, K. Woliński wiceprezesi i A. Konklewska, oraz J. Musiał członkowie. Na stanowisku Sekretarza Generalnego pozostał kol. A. Boroń. Najbliższe zebranie ZG zaplanowano na 1 lipca br.


asg.

 

 

02.06.2014. Wycieczka techniczno-krajoznawcza ZPUE 2014

 
 
 W dniach 23-24.05.2014r. 30 osobowa grupa SEP-owców Oddziału
Gliwickiego i osób towarzyszących uczestniczyła w wycieczce techniczno
-krajoznawczej do ZPUE Włoszczowa.
Pierwszy dzień techniczny obejmował:
seminarium, na którym zaprezentowano charakterystyki
   urządzenia i aparatów produkowanych w Z PUE jak
          - rozdzielnice nN - (Instal-Blok, ZR-W, ZMR),
          - rozdzielnice SN - (REFL, RXD),
          - rozdzielnice SN - (Rotablok, Rotablok SF, TMP),
          - słupowe i kontenerowe stacje transformatorowe,
          - żerdzie wirowane i osprzęt linii napowietrznych,
zwiedzenie poszczególnych ciągów technologicznych,
spotkanie koleżeńskie oraz panel dyskusyjny.
Za możliwość poznania szczegółów technicznych produkowanych wyrobów
oraz naocznego podglądu procesu technologicznego składamy serdeczne
podziękowania Dyrekcji ZPUE a szczególnie inicjatorowi imprezy
Arkadiuszowi Swach - Dyrektorowi Regionalnemu oraz Hubertowi Kanii
- prelegentowi technicznemu.


   Drugi dzień to wycieczka krajoznawcza obejmująca zwiedzanie:
Kielc z okien autokaru,
Świętą Katarzynę - centrum Gór Świętokrzyskich,
Nowa Słupia - piesza wycieczka niebieskim szlakiem do kompleksu Święty    Krzyż,
Miechów - Sanktuarium Bożego Grobu.

K.B.

 

 

28.05.2014. WYCIECZKA NA KRETĘ - relacja

 
 
 W dniach 9-16.05.2014r. 40 osobowa grupa SEP-owców Oddziału Gliwickiego i osób towarzyszących, uczestniczyła w samolotowej wycieczce na Kretę. Cała grupa zakwaterowana była 20 km od Heraklionu, w dużym zespole HOTELOWYM GOUVES PARK --> POBIERZ WIĘCEJ INFPRMACJI


  do pobrania: ALBUM ZDJĘĆ Z WYCIECZKI


Biuro OGL SEP

 

 

28.05.2014. Seminarium zorganizowane przez SIUE

 
 
 W dniu 23 kwietnia br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
- Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach SN.
Prelegentem na tym spotkaniu był dr inż. Witold Jabłoński z Wrocławia, który przekazał wiele ciekawych informacji w tym temacie oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tym zagadnieniem. Sprawa jest bardzo aktualna gdyż przepisy i normy w tym zakresie wg. wielu ekspertów wymagają bardzo często jednoznacznych interpretacji. Koledzy z branży elektrycznej interpretują też bardzo odmiennie, jasne czasami zapisy norm branżowych i ustawowych.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienie. O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu. Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r.

Jerzy Staszel

 

 
23.05.2014. OGŁOSZENIE                    

 
 
 Z uwagi na to, że od dnia 19 maja 2014 roku rozpoczął się w Wydziale
Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
nabór na stanowisko Głównego specjalisty ds. nadzoru inwestorskiego
nad obiektami Policji - w specjalności elektrycznej,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o bezpłatne zamieszczenie
na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich lub
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń SEP oferty pracy na powyższe stanowisko.
Pełna treść ogłoszenia dotyczącego naboru zamieszczona
jest w serwisie internetowym Departamentu Służby Cywilnej,
Biuletynie Informacji Publicznej i dostępna jest w załączonych poniżej linkach:

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_
ogloszenie=160123& p_insert=16-MAY-14


http://bip.katowice.kwp. policja.gov.pl/KWK/praca-w- korpusie-sluzb
/ogloszenia/ 18804,glowny-specjalista-ds- nadzoru-inwestorskiego
-nad- obiektami-Policji-w- specjalnosc.html


Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Zespół ds. Doboru KWP
w Katowicach -
pod numerem telefonu (032) 200 17 06.
Dziękuję,

Iza Zadęcka
Starszy inspektor
w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach
nr tel. (032 200 23 63)

z polecenia Prezesa

 

 
19.05.2014. Zaproszenie na spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia                       Elektryki poświęcone prof. dr inż. Franciszkowi Szymikowi

 
 
 

 
14.05.2014. V Konferencja organizowana przez koła SEP nr 16 i 48
                      oraz Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej

 
 
 W dniach 09 - 11 maja br. w Hotelu - Restauracji ,,Chata Karczowiska'' w Karczowiskach koło Lubina odbyła się V konferencja organizowana przez koła SEP nr 16 i 48 oraz Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej. Tematami obrad były problemy związane z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle górniczym oraz prezentacje firm partnerskich swoich najnowszych produktów i rozwiązań technicznych .


Gośćmi konferencji byli przedstawiciele organów nadzoru górniczego , pracownicy działów elektrycznych zaprzyjaźnionych kopalń oraz członkowie zarządu Oddziału Gliwickiego Sep. Niezwykłą atrakcją było zwiedzanie obiektów zakładów górniczych wydobywających miedź ''Lubin'' i ,,Rudna'' ,
a także Huty Miedzi ,,Lubin'' , ze szczególny akcentem na urządzenia i instalacje elektryczne.

W trakcie dyskusji po wysłuchaniu referatów uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych, a w czasie podsumowania uczestnicy spotkania wyrazili chęć organizacji kolejnej konferencji. Odbyła się także część integracyjna.Włodek Gwiżdż

 

 
14.05.2014. Rada Prezesów SEP - relacja

 
 
 W dniach 9 - 11 maja 2014 r. w Baranowie koło Poznania odbyło się ostatnie w kadencji 2010 - 2014 zebranie Rady Prezesów SEP. Część merytoryczna obrad Rady Prezesów SEP rozpoczęła się w dniu 9 maja 2014 r. punktualnie o godz. 9:00. W obradach uczestniczyli prezesi oddziałów kadencji 2010 - 2014 oraz 2014 - 2018, a także liczne grono osób towarzyszących. Obradom przewodniczyli prezes SEP oraz dziekan Rady Prezesów SEP. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni obaj kandydaci na prezesa SEP Kol. Kol.: Andrzej Boroń i Piotr Szymczak oraz przewodniczący Komisji Wyborczej WZD Kol. Lech Bożentowicz. Podczas zebrania Rada Prezesów SEP pozytywnie zaopiniowała kandydatury do godności członka honorowego SEP (pośmiertnie) dla Kol. Lecha Grzelaka oraz dla prof. Stanisława Szpora. Wysłuchano prezentacji kandydatów na prezesa SEP. Omówiono przygotowania do Walnego Zjazdu Delegatów SEP oraz do II Kongresu Elektryki Polskiej.

Po zakończeniu części merytorycznej obrad uczestnicy Rady Prezesów SEP wraz z osobami towarzyszącymi wzięli udział w uroczystościach jubileuszu 95-lecia działalności SEP w Wielkopolsce.

(za Infosepikiem) asg.

 

 
05.05.2014. XI Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego

 
 
 W dniu 25 kwietnia 2014 r. w godz. 1800 - 2330 w Sali bankietowej restauracji "MAG" odbyła się XI Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego, w której uczestniczyło 85 osób. Najliczniej reprezentowane były następujące Koła SEP:
nr 28 przy Zarządzie Oddziału - 26 uczestników,
nr 10 przy Politechnice Śląskiej - 12 uczestników,
nr 5 przy Elektroprojekcie - 8 uczestników,
nr 48 Knurowskie Koło Terenowe - 8 uczestników,
nr 55 przy PW J-S Projekt - 6 uczestników.
Biesiada ma tradycyjnie, niezmienną konwencję tj: dobre jedzenie, zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie 2 gitar, akordeonu, skrzypiec oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie, tańce przy muzyce mechanicznej.
Dobra oprawa muzyczna, wyśmienicie dobrane piosenki turystyczno-biesiadne oraz stare i nowe przeboje a także "mocna" muzyka do tańca spowodowały, że w sali bankietowej było gwarno i wesoło - patrz zdjęcia niżej.


K.B.

 

 
28.04.2014. II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie
 
 
 W dniach 4-5 kwietnia 2014 roku w Szczecinie ośmioro członków SKN SEP z Gliwic uczestniczyło w II Forum Młodzieży SEP. Spotkanie odbyło się pod hasłami: "Jesteś przyszłością SEP" "Szanse rozwoju młodzieży SEP. Jaka wizja i kierunki działania. W forum uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli SEP z różnych ośrodków w naszym kraju. Inauguracja forum odbyła się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Uczestnicy wysłuchali dwóch wystąpień wprowadzających:
"Portret młodego pokolenia"
"Młodzież w stowarzyszeniach"
Wystąpienia były wprowadzeniem do cyklu paneli dyskusyjnych poświęconych tematyce aktywności młodzieży w stowarzyszeniach oraz oferty SEP dla środowiska akademickiego. Przedstawiciele SKN SEP z Gliwic uczestniczyli w panelach, dzięki którym mogli poszerzyć swoja wiedze na temat funkcjonowania stowarzyszeń oraz wymienić spostrzeżenia.


Na koniec pierwszego dnia odbyło się posiedzenie SRK SEP. Drugi dzień spotkania został zapoczątkowany przez prezentację filmów biograficznych wybitnych polskich inżynierów elektryków oraz dyskusję na temat: "Współczesnego modelu inżyniera". Później nastąpiło podsumowanie i przedstawienie wyników paneli dyskusyjnych gdzie wynikiem końcowym było zgłoszenie postulatów na XXXVI WZD SEP i II Kongresu Elektryki Polskiej.
Na zakończenie spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach pt.: " Jak budować własną markę na rynku pracy" Spotkanie młodych elektryków umożliwiło nam wymianę myśli poglądów i doświadczeń, umożliwiło głębszą współprace pomiędzy różnymi środowiskami akademickimi.

 

 
22.04.2014. ZAWIADOMIENIE O WYCIECZCE
 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 23-24.05.2014 planowana jest wycieczka techniczno - krajoznawcza ZPUE 2014.

Wpisowe od SEP-ca wynosi 85 zł a od osoby towarzyszącej 225zł.

Ze względów organizacyjnych, zgłoszenie udziału z opłatą wpisowego należy dokonać w sekretariacie SEP do dnia 29.04.2014r.

Z uwagi na pojemność hotelu, ilość miejsc na wycieczce ograniczona do liczby 40 osób. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy pojemność hotelu, Prezydium Gliwickiego Oddziału SEP ustali listę uczestników kierując się liczebnością i aktywnością członków Koła oraz społeczną pracą na rzecz Oddział SEP.

pobierz zawiadomienie

 

 
09.04.2014. Posiedzenie Zarządu Oddziału - relacja
 
 
 W dniu 7 kwietnia 2014 odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Oddziału kol. dr Jan Kapinos. Po przyjęciu porządku zebrania odbyła się miła uroczystość odsłonięcia portretu poprzedniego Prezesa w galerii prezesów Oddziału. Po zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania, prezes przedstawił składy osobowe Komisji, Zespołów i Agend, oraz skład Kapituły Funduszu Stypendialnego OGl SEP na kadencję 2014 - 2018. Po przedyskutowaniu, Zarząd zatwierdził proponowane składy z niewielkimi zmianami.
W kolejnym punkcie obrad, Zarząd podjął uchwałę o rekomendowaniu kandydatur aktywistów do władz centralnych. I tak:

a) kol. Krzysztofa Kolonki - do Zarządu Głównego SEP (ZG SEP);
b) kol. Andrzeja Ciepłego - do Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR);
c)kol. Andrzeja S. Grabowskiego-do Głównego Sądu Koleżeńskiego (GSK);
d) kol. Wiesława Matulkę - do Centralnej Komisji Wyborczej.

W sprawach różnych omówiono plany kolejnych posiedzeń Zarządu w maju i czerwcu oraz propozycję podjęcia projektu wdrożenia w Placówce Szkoleniowej Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes zakończył posiedzenie Zarządu.

asg.

 

 
09.04.2014. Seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń                       Elektrycznych
 
 
 W dniu 26 marca br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania były zagadnienia :
- Nowe rozwiązania słupów i opraw dla oświetlenia terenów otwartych.
- Nowoczesne oprawy oświetleniowe dla pomieszczeń hal.

Prelegentami na tym spotkaniu byli odpowiednio mgr inż. Cezary Bugajski, przedstawiciel Firmy "Elmonter" - oświetlenie zewnętrzne oraz mgr Andrzej Zub i mgr inż. Paweł Rogoziński z Firmy "Luxiona" - oświetlenie wewnętrzne. Przedstawili oni całą gamę osprzętu stosowanego w projekto- waniu i wykonaniu tego typu instalacji oświetleniowych. Przekazali wiele ciekawych informacji w tym temacie oraz odpowiedzieli na wiele zadanych pytań związanych z tymi tematami. Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zaintere- sowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu. Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 09 kwie- tnia 2014 r.

Jerzy Staszel

 

 
2.04.2014. Odbędzie się - XI biesiada SEP-owców Gliwickiego Oddziału.
 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2014 (piątek) w godzinach 1800 - 2300 w restauracji "MAG"-Sala Bankietowa, Gliwice ul. Świętokrzyska 6 (za parkingiem ENERGOPOMIARU), odbędzie się XI biesiada SEP-owców Gliwickiego Oddziału.
Organizatorzy zapewniają:
wyżywienie (kufel piwa, napoje, ciepłe danie, zimną płytę),
śpiewy przy akompaniamencie gitarowo - akordeonowym,
śpiewnik wyświetlany na ekranie,
muzykę mechaniczną do tańca.Wpisowe od SEP-owców wynosi 30 zł, a od osoby towarzyszącej 60 zł.
Ze względu na konieczność zarezerwowania restauracji dla nas, zgłoszenie udziału z opłatą wpisowego należy dokonać w sekretariacie SEP do dnia 18 kwietnia 2014r.

Kazimierz Boba

 

 
27.03.2014. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górnicze - informacja
 
 
 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej przy Gliwickim Oddziale SEP odbędzie sie w środę 2 kwietnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej SEP ul. Górnych Wałów 25/210 o godz.15.30 Celem zebrania jest podsumowanie kadencji 2010 - 2014 oraz wybór władz Sekcji na kadencję 2014 - 2018.

Przewodniczący sekcji EiAG przy Gliwickim Oddziale SEP

Kozioł Andrzej

 

 
17.03.2014. X edycja konkursu PRZYGODA Z TECHNIKĄ
 
 
 14 bm. w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Rybniku odbyła się konferencja podsumowująca X edycję konkursu PRZYGODA Z TECHNIKĄ. Oddział Gliwicki SEP od lat wspiera tą inicjatywę szkoły fundując stosowne nagrody książkowe dla zwycięzców tego konkursu.

              
Uroczystość tradycyjnie uświetnia obecność przedstawicieli władz samorządowych także wspierających działania szkoły. Ponieważ w tym roku jeden z uczniów jest stypendystą naszego Oddziału, zaproszono także Prezesa Jana Kapinosa i b. Prezesa do wręczenia dyplomu stypendyście. Przy okazji wręczeń wyróżnień młodzi uczestnicy programu Leonardo opowiedzieli o swoich wspomnieniach z 3 tygodniowej praktyki językowo - zawodowej w Kornwalii na której byli dzięki funduszom unijnym, które szkoła na ten cel pozyskała.

asg.

 

 
06.03.2014. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gliwickiego SEP
 
 
 W dniu 4 marca 2014 r. w Sali Bankietowej "MAG" w Gliwicach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył Prezes Kol. Andrzej S. Grabowski. Po przywitaniu przybyłych, wręczono wyróżnienia stowarzyszeniowe. Dalszy ciąg zebrania poprowadził Przewodniczący Zgromadzenia Kol. Kazimierz Gierlotka. Wybrano Komisje Zgromadzenia oraz wysłuchano sprawozdań ustępujących władz. Następnie przystąpiono do wyborów Prezesa Oddziału. Po przerwie obiadowej Komisja Wyborcza ogłosiła, iż nowym Prezesem Oddziału Gliwickiego, na kadencję 2014 - 2018 został Kol. Jan Kapinos.  

W kolejnym punkcie programu delegaci wybrali Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz delegatów na WZD SEP. W nowym składzie Zarządu znaleźli się:

Zarząd Oddziału:         
Kazimierz Boba
Andrzej Ciepły
Szymon Ciura
Grzegorz Czempik
Kazimierz Gierlotka
Andrzej S. Grabowski
Włodzimierz Gwiżdż
Marek Holona
Dariusz Janecki
Bogusław Kasperczyk
Krzysztof Kolonko
Jerzy Krawczyk
Jan Machniewski
Jerzy Staszel
Andrzej Sanocki

Komisja Rewizyjna Oddziału:
Zbigniew Dąbrowski
Marek Kryciński
Urszula Nabiałczyk
Antoni Przygrodzki
Andrzej Sielski

Sąd Koleżeński Oddziału:
Jarosław Bober
Roman Miksiewicz
Waldemar Olech

Delegacji na WZD SEP:
Kazimierz Boba
Andrzej Ciepły
Kazimierz Gierlotka
Andrzej S. Grabowski
Krzysztof Kolonko
Wiesław Matulka

Po dyskusjach oraz przyjęciu uchwal i wniosków, Zgromadzenie zakończono.

Biuro OGL SEP

 

 
04.03.2014. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddz. Wrocławskiego - relacja
 
 
 W dniu 1 marca 2014r. w sali konferencyjnej NOT we Wrocławiu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Wrocławskiego . Zebranie otworzył Prezes kol. Krzysztof Nowicki, przywitał przybyłych i zaproponował na prowadzącego zebranie kol. Zenona Okraszewskiego. Wręczono odznaki notowskie oraz odznaki i medale sepowskie. Gratulacje odznaczonym oraz list od Prezesa kol. Jerzego Barglika z podziękowaniem za bardzo dobra dotychczasową działalność na ręce kol. K. Nowickiego przekazał autor niniejszej relacji. W zebraniu uczestniczyło 105 delegatów co stanowiło 89% delegatów i członków honorowych. Wybrano komisje: wyborczą i skrutacyjną. Ustępujący przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności w kadencji 2010- 2014. Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem i nad programem dalszej działalności. Zabrał też głos kol. K. Kolonko członek ZG SEP i w kilku słowach podkreślił bardzo dobrą działalność Oddziału, jest jednym z najlepiej działających. Następnie odbyły się najpierw wybory prezesa oddziału, którym został wybrany kol. Andrzej Hachoł, oraz delegatów na WZD którymi zostali wybrani: Krzysztof Nowicki, Tadeusz Olichwer, Ryszard Kordas, Kazimierz Chabowski, Jan Pytlarz, Jan Rudy, Zenon Okraszewski, Janusz Gondek, Jarosław Krysiak i Władysław Bednarski. Wybrany Prezes serdecznie podziękował za okazane zaufanie i wybór na kadencję 2014-2018 i złożył życzenia owocnej pracy wybranym w tej kadencji członkom zarządu.

asg. (za K. Kolonko)

 

 

26.02.2014. Spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki

 
 
 Sekcja Energetyki OG SEP zorganizowała dn.07.02.2014r tradycyjne spotkanie noworoczne połączone z wieczorkiem tanecznym.

  
Tym razem dużą salę w budynku gliwickiego NOT-u zamieniliśmy na bardziej kameralną w restauracji Bagatela.

    
Na bardzo dobrą atmosferę wieczoru złożyły się serdeczne życzenia noworoczne złożone przez Prezesa OG SEP Andrzeja Grabowskiego , jak zwykle wspaniała oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu Format oraz smakowite potrawy restauracyjnej kuchni. Wszystkim dopisał humor, serdeczność i chęć dobrej zabawy.

Aleksander Baranowski

 

 

20.02.2014. WYCIECZKA NA KRETĘ

 
 
 W dniach 09.05 - 16.05.2014 planowana jest wycieczka samolotem na Kretę dla członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób towarzyszących. Koszt wycieczki wynosi 1.895, zł/osoby. Odpłatność od członków Oddziału Gliwickiego SEP wynosi 1.645, zł, a od osoby towarzyszącej 1.895, zł.

  

Świadczenia w cenie:

przelot samolotem na trasie Pyrzowice - Heraklion - Pyrzowice,
transfer z lotniska do hotelu
7 noclegów w hotelu **** (pokoje 2 osobowe, klimatyzowane,
    z balkonem lub tarasem)
wyżywienie - all inclusive (śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek,     kolacja, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe),
opłaty lotniskowe,
ubezpieczenie NW, KL i bagażu,
opieka polskojęzycznego rezydenta.

                      >> DO POBRANIA <<

1. ZAWIADOMIENIE O WYCIECZCE
2. RAMOWY PROGRAM
3. WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Biuro OGL SEP

 

 

20.02.2014. Posiedzenie Prezydium OGL SEP - relacja

 
 
 Dnia 10 lutego 2014 r. w Sali Narad OGl SEP odbyło się ostatnie w kadencji posiedzenie Prezydium. Kol. Skarbnik przedstawił wykonanie Planu Budżetowego Oddziału za 2013 r. Kol. Sekretarz przedstawił Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2013 r. Przedstawiono wniosek o sfinansowanie wyjazdu Kol. Prezesa na Konferencję Transformatorową, organizowaną przez Energopomiar Gliwice. Kol. Sekretarz przedstawił wniosek Przewodniczących Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału Gliwickiego o zmianę wynagrodzeń członków Komisji. Przyjęto wniosek koła nr 2 przy Energopomiarze Gliwice o dofinansowanie spotkania członków koła. Z powodu ciągłych problemów z łączem telefonicznym w Oddziale, przedstawiono propozycję wymiany centralki telefonicznej. Przyjęto również dziewięciu nowych członków do OGl SEP. Kol. Prezes zaproponował program zebrania Zarządu, które odbędzie się dn. 24 lutego br. Wobec wyczerpania porządku obrad, spotkanie zakończono.


Biuro OGL SEP

 

 

16.02.2014. INFORMACJA

 
 
  

R i P
Ze smutkiem zawiadamiam, że w wieku 82 lat zmarł
mgr inż. Stanisław Wójcik
emerytowany dyrektor ekonomiczny Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego Gliwice.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 18 lutego (wtorek) 2014 r.,
o godz. 12:00 na Cmentarzu Murckowskim w Katowicach.

                                                                      Prezes Oddziału Gliwickiego SEP

 

 

13.02.2014. Wspomnienie o Prezesie - Cyprianie Brudkowskim

 
 
 W tym miesiącu minęła 10 rocznica śmierci naszego kolegi Cypriana Brudkowskiego, Prezesa naszego Oddziału i Prezesa SEP.

                  
W załączeniu życiorys (do pobrania).

asg

 

 

11.02.2014. INFORMACJA

 
 
 Prezesi Oddziałów SEP. Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Uprzejmie informuję, że na głównej stronie internetowej SEP - www.sep.com.pl - w banerze poświęconym Patronowi roku 2014 w SEP - inż. Kazimierzowi Szpotańskiemu zostały zamieszczone dokumenty historyczne dot. działalności Patrona, opracowane przez Kol. prof. Jerzego Hickiewicza - Członka Honorowego SEP i Przewodniczącego Centralnej Komisji Historycznej naszego Stowarzyszenia. Zarówno informacje te, jak i fotografie mogą być rozpowszechniane w działalności SEP-owskiej.

Zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.
Z koleżeńskim pozdrowieniem.

Prezes SEP

/-/ Jerzy Barglik

 

 

11.02.2014. Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole nr 17
                      Gliwickie Koło Terenowe

 
 
 W czwartek 6 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednego z najdłużej działających kół Oddziału Gliwickiego SEP, tj Gliwickiego Koła Terenowego z siedzibą w Firmie "ENERGO-MOC" WZORCOWNIA w Gliwicach.


Po wybraniu przewodniczącego zebrania, koleżanki Zofii Wawrzyczek, a następnie komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków, w skład której weszli koledzy Jerzy Knopf i Krzysztof Krenczyk, kolega Andrzej Sielski złożył sprawozdanie w imieniu ustępującego Zarządu Koła na kadencję 2010 - 2014. Po jednogłośnym udzieleniu Zarządowi Koła absolutorium wybrano nowe władze Koła na kadencję 2014 - 2018. Jednogłośnie powierzono funkcję Prezesa Koła koledze Maciejowi Turkowi oraz w poczet Zarządu powołano kolegów Jerzego Łacnego i Macieja Burdyńskiego.


W dalszej części spotkania wybrano reprezentantów koła na WZDO i uchwalono kierunki działalności koła w nowej kadencji.

Maciej Turek

 

 

07.02.2014. Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole nr 10
                    (przy Politechnice Śl.)

 
 
 W środę 5 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze największego i jednego z najdłużej działających kół Oddziału Gliwickiego SEP, tj Koła przy Pol. Śl. Koło liczy 105 członków. Członkami Koła są obecni i emerytowani pracownicy trzech Wydziałów Pol. Śl.: Elektrycznego, Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Górnictwa i Geologii (Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa). Zebrani minutą ciszy uczcili zmarłych w czasie kadencji 2010 -2014 członków Koła: Krystynę Stec, Teresę Szadkowską, Tadeusza Janika, Józefa Kwiczalę, Kazimierza Nabzdyka, Zygmunta Pilcha, Wilibalda Winklera oraz Tadeusza Zagajewskiego.
Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej członkowie Koła udzieli ustępującemu Zarządowi absolutorium. W imieniu członków Koła kolegom z Zarządu i Komisji Rewizyjnej za pracę w kadencji 2010 -2014 podziękował kol. prof. Tadeusz Glinka. Wybrano władze Koła na kadencję 2014-2018. Prezesem koła został ponownie dr inż. Tomasz Rusek. Wybrano także delegatów na WZD Oddziału.

ACh

 

 

05.02.2014. Tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno-turystyczny
                      Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - 2014 r.

 
 
 W ramach integracji naszego środowiska Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowała tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno - turystyczny w dniach 31 - 02.2014 r. Tym razem wyjechaliśmy do Wrocławia. Część techniczna obejmowała zwiedzanie muzeum motoryzacji. W części turystycznej zwiedzaliśmy ciekawe stare i nowe obiekty miasta. Wśród uczestników naszej wyprawy byli między innymi V-Prezesi Oddziału Gliwickiego - kol. Andrzej Sanocki i kol. Wiesław Matulka oraz członek Zarządu Głównego kol. Krzysztof Kolonko. Tradycyjna kolacja koleżeńska w piątek oraz spektakl w Operze Wrocławskiej w sobotę, pozwoliły na znakomite poprawienie nastrojów po trudach dojazdu i zwiedzania miasta. W niedzielę w dosko- nałych nastrojach wyruszyliśmy autokarem do Gliwic zwiedzając po drodze Zamek w Brzegu.
Nad całością spraw organizacyjnych tego wyjazdu jak zwykłe doskonale czuwała koleżanka Krystyna Dubiel, której wszyscy uczestnicy wyjazdu w liczbie 35 osób, dziękowali za świetnie zorganizowaną imprezę. W załączeniu kilka ciekawych zdjęć z naszego wyjazdu.

  

  
Biuro OGL SEP

 

 

03.02.2014. Posiedzenie Prezydium Zarządu OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 27 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu OGl SEP. Skarbnik Oddziału przedstawił założenia Planu Finansowego OGl na 2014 r. Prezes Oddziału omówił przygotowania do WZDO w dn. 4.03.2014 r. Przedstawiono informacje Zarządu Głównego SEP w sprawie kandydatów do władz SEP. Kol. A. Cholewa zaproponował spotkanie Zespołu dla opracowania Projektu Kierunków Działalności Oddziału Gliwickiego w kolejnej kadencji w dniu 4 lutego 2014 r. Po wyczerpaniu porządku, obrady zakończono.

Biuro OGL SEP

 

 

29.01.2014. Informacja z Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego
Sekcji Energetyki OGl. SEP w dniu 21.01.2014r.

 
 
 W dniu 21 stycznia 2014 r w Sali Szkoleniowej Oddziału Gliwickiego odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji Energetyki. W głosowaniu Zebranie udzieliło jednogłośnie absolutorium Przewodniczącemu Sekcji kol. Aleksandrowi Baranowskiemu. Kol. A. Baranowski został wybrany na Przewodniczącego Sekcji Energetyki w kadencji 2014 - 2018.


W skład wybranego Kolegium Sekcji wchodzą:
1. Andrzej S. Grabowski
2. Artur Chachulski
3. Romuald Obara
4. Ludwik Pinko
5. Jan Popczyk
6. Andrzej Sanocki
7. Andrzej Sielski
8. Henryk Spierewka
9. Zbigniew Waliczek
10. Robert Zając
Pozostałą część zebrania po święcono dyskusji nad zamierzeniami Sekcji
w kolejnej kadencji.

Biuro OGL SEP

 

 

28.01.2014. SPOTKANIE NOWOROCZNE - NOT

 
 
 W dniu 22 stycznia 2014 kol. A. S. Grabowski, kol. A. Sanocki, kol. A. Chachulski oraz kol. Z. Dąbrowski uczestniczyli w Spotkaniu Świąteczno-Noworocznym Rady Miejskiej FSN-T NOT oraz Zarządu Oddziału S.I.T.P.Chem w Sali Konferencyjnej NOT.W imieniu Oddziału Gliwickiego SEP życzenia złożyli kol. Prezes Andrzej S. Grabowski ora kol. Wiceprezes A. Sanocki. Prezes RM FSN-T NOT kol. Erwin Sroka otrzymał wraz z życzeniami akwafortę wykonaną z okazji jubileuszu 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP.

ACh

 

 

13.01.2014. SPOTKANIE NOWOROCZNE - relacja

 
 
 Spotkanie Noworoczne Oddziału zamykające obchody 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP odbyło się w dniu 8.01.2014 r. w Sali Konferencyjnej NOT. Prezes Andrzej S. Grabowski po powitaniu przedstawicieli władz, przemysłu, nauki, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń branżowych i oddziałów SEP omówił pokrótce wszystkie elementy działań związanych z 60 rocznicą Oddziału. Organizowane były uroczyste spotkania, konferencje naukowo-techniczne seminaria zarówno na szczeblu Oddziału jak i przez sekcje i koła. Minutą ciszy uczczono działaczy Oddziału, którzy odeszli od nas w 2013 roku. Obecny na spotkaniu Prezes SEP kol. Jerzy Barglik oraz kilkoro zaproszonych gości złożyli na ręce Prezesa Oddziału miłe życzenia noworoczne. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa życzył wszystkim działaczom osiągnięć w nowym roku i owocnej współpracy z Politechniką Śląską.


Dziekan Wydziału Elektrycznego wraz z Prezesem SEP i Prezesem Oddziału Gliwickiego wręczyli nagrody w corocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową absolwentom Politechniki Śląskiej: I nagroda - Kamil Czura, II nagroda - Przemysław Gawliczek i Tomasz Tomaszczyk, III nagroda - Adam Skiba, wyróżnienia - Wojciech Pielucha i Kamil Welon. Wręczono odznaczenia przyznane działaczom Stowarzyszenia z okazji 60-lecia OGl. Srebrną Odznaką Honorową SEP odznaczono: kol. Piotra Baszczoka, kol. Grzegorza Czempika, kol. Piotra Janowca, kol. Zdzisława Parola, kol. Tomasza Samojedny, kol. Barbarę Zyskowską. Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymał kol. Mirosław Janik. Godność Zasłużonego Seniora SEP uzyskał kol. Jan Popczyk. Medal prof. Pożaryskiego otrzymali: kol. Aleksander Baranowski oraz kol. Mieczysław Riss. Kol. Krzysztof Kolonko został odznaczony Medalem prof. Fryzego.


W części artystycznej wystąpił młodzieżowy Zespół Artystyczny "Przygoda" z Rybnika. Spotkanie koleżeńskie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych.

ACh

 

 

2.01.2014. INFORMACJA

 
 
 Szanowni Państwo !

Film SEP nagrany we Lwowie z okazji 150 rocznicy urodzin Profesora Romana Dzieślewskiego i renowacji grobowca na Cmentarzu Łyczakowskim można oglądać na YouTube - poniżej link do strony
http://www.youtube.com/watch? v=jxxa_p5DWnw

Biuro OGl SEP

 

 

23.12.2013. Zmarł nasz Kolega Senior Alfred Kaziewicz

 
 
 Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Alfred Kaziewicz..
Mgr inż. Alfred Kaziewicz urodził się w 25 stycznia 1931 roku we Lwowie. Był absolwentem Politechnik Śląskieji i Warszwskiej. Pracował w Energoprojekcie Gliwice (w latach 1958 do 1976), Biprokop - Chorzów ( 19568-1976), później w latach 1976-1982 w Separatorze- Katowice, a od 1981 do2001 w Zespole Szkół Mechaniczno- Hutniczych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Gliwicach.
Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Alfred Kaziewicz należał od 1953 r., pełniąc w nim wiele ważnych funkcji .
Za aktywną działalność stowarzyszeniową był wielokrotnie wyróżniany: Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna i Złota Odznaka OH SEP, ponadto otrzymał: Krzyż Armii Krajowej, Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP, Odznaka "Akcji Burza", Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.

Kolega Alfred zawsze chętnie służył swoją pomocą i doświadczeniem

Uroczystosci pogrzebowe ś.p. Alfreda Kaziewicza - w piątek 27.12.2013

Msza żałobna o godz. 7:30 w kościele Katedralnym Diecezji Gliwickiej przy ul Jana Pawła II , a o godz 11:00 na Cmentarzu Lipowym przy ul. Okrzei odbędzie się pochówek zmarłego Kolegi.

Biuro OGl SEP

 

 

21.12.2013. Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetyki - zaproszenie

 
 
 Serdecznie zapraszamy na coroczne Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetyki, połączone z tradycyjną zabawą taneczną.
Planowane miejsce spotkania - Restauracja < Bagatela > w Gliwicach, ul. Matejki, dn. 07.02.2014 r. (piątek) o godz. 18.00
Spodziewany koszt uczestnictwa 30 zł./os.
Prosimy chętnych o zgłaszanie się w sekretariacie OGl SEP, do dn. 08.01.2014 r.

Przewodniczący SE

(-) mgr inż. Aleksander Baranowski

 


 

13.12.2013. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 2 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym przedstawiono trzy wnioski o nadanie odznaczeń dla działaczy Oddziału, przyjęto cztery wnioski o dofinansowania spotkań sprawozdawczo - wyborczych w kołach, omówiono wyniki 45 konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki oraz przyjęto 13 nowych członków do Oddziału Gliwickiego SEP. Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

Biuro SEP

 

 

30.11.2013. Wybory w kole nr 9

 
 
 W dniu 28 listopada br., odbyło się w restauracji "3 światy" zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 9 przy 11 oddziale Tauron Dystrybucja S.A. Zebranie otworzył prezes Koła witając zebranych i proponując na przewodniczącego zebrania kol. L. Wawrzyczka. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie. Przewodniczący bardzo sprawnie przeprowadził niezbędne proceduralnie wybory wymaganych organów tj. Komisji uchwał i wniosków, skrutacyjnej oraz sekretarza zebrania. Następnie ustępujący prezes kol. Piotr Baszczok złożył zwięzłą relację z działalności swojej kadencji podkreślając zasługi aktywistów pomagających mu w prowadzeniu koła. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium prezesowi i zarządowi koła. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Na prezesa koła na kolejną kadencję zgłoszono 3 kandydatury i wybrano z nich kol. Roberta Zająca na prezesa w następnej kadencji. Następnie zaproponowano by pozostali kandydaci startowali w wyborach do nowego zarządu koła.


Przegłosowano jednogłosnie powiększenie zarządu koła do pięciu osób i wybrano w głosowaniu jawnym kol. M. Tworuszkę, M. Drzęźlę, A. Potockiego i P. Baszczoka do zarządu nowej kadencji. Następnie zgłoszono kandydatury na delegatów koła na WZDO, które zaaprobowano jednogłośnie. Nowo wybrany zarząd w przerwie się ukonstytuował, a kol R. Zając w krótkim wystąpieniu podziękował za zaufanie zapewniając, że dołoży starań by sprostać oczekiwaniom kolegów. Wspólny obiad wykorzystano do zgłaszania propozycji działań w najbliższym czasie skrupulatnie odnotowywanych przez komisję wnioskową.

GALERIA ZDJĘĆ - POBIERZ

 

 

28.11.2013. Prelekcja pt. "ISLANDIA -GEOTURYSTYCZNA ATRAKCJA"

 
 
 W dniu 21.11.2013r. w małej salce obok sekretariatu OG SEP, prof. Marek Pozzi z Wydziału Geologii i Hydrologii Politechniki Śląskiej wygłosił przedmiotową prelekcję.
Autor prelekcji wraz z grupą studentów uczestniczył w wyprawie do Islandii. Dojazd do celu podróży odbywał się transportem mieszanym tj. promem do Szwecji, autokarem po Skandynawii i powtórnie promem z Norwegii do Islandii. Powrót odbywał się także promem, lecz do Danii. Na Islandii grupa przemieszczała się transportem samochodowym, poruszając się jedyną szosą wokół wyspy.Opis wyprawy został zilustrowany pięknymi zdjęciami oraz ciekawym
i profesjonalnym komentarzem.

K.B.

 

 

21.11.2013. Stypendia dla uczniów szkół średnich

 
 
 Protokół z zebrania Kapituły Funduszu Stypendialnego Oddziału Gliwickiego SEP dla uczniów szkół średnich w dniu 28 września 2012 r. W dniu 28 września 2013 zebrała się Kapituła Funduszu Stypendialnego. Dokonano przeglądu 5 wniosków o przyznanie stypendiów.
Podjęto decyzję o przyznaniu trzech stypendiów dla uczniów:

1) Rafał Szczepanik Technikum nr 4 w Bytomiu
2) Tomasz Golis Zespół Szkół Łączności w Gliwicach
3) Łukasz Mazurek Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku

Każde przyznane stypendium w kwocie 1000 złotych będzie wypłacane
w dziesięciu comiesięcznych wypłatach po 100 złotych..

Jan Machniewski

 

 

15.11.2013. Kurs dla studentów

 
 
 Koło SEP przy Politechnice Śląskiej organizuje kurs dla studentów przed egzaminem pozwalającym uzyskać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV. Kurs rozpoczyna się w środę 20 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w sali 103 na Wydziale Elektrycznym Pol. Śl. (zajęcia przewidziane są 20 i 27 listopada oraz 4 i 11 grudnia). Zapisy przed pierwszym wykładem (20 listopada). Uczestnikami kursu mogą być studenci III, IV oraz V roku Wydziałów Elektrycznego, Górnictwa i Geologii (specjalność Elektrotechnika i Automatyka w Górnictwie), Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki (kierunek Energetyka). Egzamin przewidziany jest w grudniu 2013 r. Szczegółowych informacji o kursie i egzaminie (w tym o opłatach za kurs i egzamin) udziela jego kierownik dr inż. Antoni Przygrodzki (Wydział Elektryczny p. 813, tel. 32 237 12 52).

ACh

 

 

15.11.2013. Ostatni w tym roku kurs ...

 
 
 W dniu 22.11.2013 r. SEP rozpoczyna ostatni w tym roku kurs na uprawnienia elektroenergetyczne i pomiary ochronne. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się w sekretariacie.

Biuro SEP

 

 

12.11.2013. Konferencja związana z ochroną przeciwpożarową

 
 
 W dniu 07 listopada 2013 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dobyła się trzecia już konferencja związana z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Organizatorem było między innymi czasopismo "Elekto.info" i jego redaktor naczelny mgr inż. Julian Wiatr oraz miesięcznik "Rynek instalacyjny".

Konferencja po otwarciu i powitaniu została podzielona na dwie sesje:
Część instalacyjna elektryczna odbyła się w Auli A natomiast część instalacyjna sanitarna odbyła się w Auli B. Autor niniejszej relacji uczestniczył w części elektrycznej. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Przybyło ponad 300 osób.

Krzysztof Kolonko

 

 

8.11.2013. SEP ankieta

 
 
 Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Jak już wcześniej informowałem została przygotowana przez środowisko młodych Członków Oddziału Gdańskiego SEP ankieta dotycząca pozyskania opinii członków SEP na temat funkcjonowania i działania naszego Stowarzyszenia.
Wcześniej zostało dokonane założenie, że do końca października br. będzie prowadzona ta cenne inicjatywa. Jednakże w konsultacji z O.Gdańskim SEP wspólnie uznajemy za celowe i potrzebne wydłużenie terminu możliwości udziału w ankietyzacji do 30 listopada br. - do czego serdecznie zachęcam.
Wyniki uzyskane z ankietyzacji będą elementem przygotowań do XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów i posłużą do przygotowania dokumentów w sprawie kierunków działania naszego Stowarzyszenia w przyszłości.

Ankieta jest zamieszczona w banerze dot. tej tematyki na głównej stronie internetowej SEP: www.sep.com.pl
przypisek: wypełniający mogą nie podawać wszystkich danych osobowych.

Z koleżeńskim pozdrowieniem. Prezes SEP /-/ Jerzy Barglik

 

 

5.11.2013. Prelekcja pt. "Islandia- geoturystyczna atrakcja"

 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.11.2013 ( czwartek) o godzinie 1700 w Domu Technika NOT w Gliwicach, w małej salce obok sekretariatu SEP, prof. Marek Pozzi wygłosi prelekcję pt. "Islandia- geoturystyczna atrakcja".
Tematem prelekcji będą impresje z wycieczki do Islandii, z pokazem ciekawych zdjęć.Dla stworzenia miłej, koleżeńskiej atmosfery oraz, aby organizatorzy mogli przygotować odpowiednią salkę, wskazane jest zgłaszanie telefonicznie w sekretariacie SEP chęci uczestnictwa w spotkaniu.

 

 

28.10.2013. INVENTION '13

 
 
 W Szczyrku trwa konferencja n-t INVENTION '13 . W tym roku po raz pierwszy konferencja zyskała charakter międzynarodowy przez udział dwóch prelegentów z zagranicy. Ok.70 osób, uczestników konferencji uczestniczy w kolejnych sesjach skupiających się na wybranych problemach naukowych i technicznych. Omawiane są także studia przypadku, doskonale ilustrujące prezentowane tezy. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie http:// invention13.za-ps.edu. pl


asg

 

 

23.10.2013. Akademia Jubileuszowa z okazji 60lecia OGL SEP

 
 
 Dnia 21 bm. w Centrum Edukacyjnym JP II, odbyła się Akademia Jubileuszowa z okazji 60 lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Po powitaniu zaproszonych prezes Oddziału przedstawił historię powstania Oddziału i wymienił ważniejsze z dokonań w ostatnich 5 latach. Życzenia jubileuszowe przekazali przedstawiciele władz i prezesi zaprzyjaźnionych Oddziałów. Prezes SEP wraz z życzeniami odznaczył Oddział Gliwicki Złotą Odznaką Honorową SEP. Wręczono także Złote i Srebrne Odznaki Honorowe członkom Oddziału. Aktywiści Oddziału zostali wyróżnieni medalami 60 lecia, a najaktywniejsze koła wyróżniono akwafortami z podobizną patrona Oddziału prof. Stanisława Fryzego. Akademię uświetnił występ zespołu wokalno muzycznego Politechniki Śląskiej.


Na zakończenie zaproszeni przeszli do sali konsumpcyjnej, gdzie wzniesiono toast za dalszy pomyślny rozwój naszego Oddziału.

GALERIA ZDJĘĆ - pobierz

asg

 

 

21.10.2013. 60-lecie Oddziału. Seminarium

 
 
 Z okazji 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP Sekcja Energetyki zorganizowała seminarium techniczne nt. "Zrównowazony rozwój". Seminarium rozpocznie się o godzinie 10.00 21 października br. w auli Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5a).

Program seminarium

ACh

 

 

14.10.2013. 60-lecie Oddziału. Msza za zmarłych członków OGL SEP

 
 
 W czwartek 17 października o godz. 17.30 w kościele p.w. św. Barbary w Gliwicach (róg ulic Dworcowej i św. Barbary) odprawiona zostanie Msza św. w intencji zmarłych członków Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

ACh

 

 

10.10.2013. Seminarium SIUE

 
 
 W dniu 9 bm. odbyło się kolejne seminarium szkoleniowe Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, pt. "Wymagania stawiane branży elektrycznej i teletechnicznej przez przepisy ochrony przeciwpożarowej" prowadzone przez mgr inż. Kamila Kwoska (mł. brygadiera z Zabrzańskiej Straży Pożarnej). Wykładowi przysłuchiwali się oprócz stałych uczestników seminariów także uczniowie starszych klas Technikum Łączności z Gliwic. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.


asg.

 

 

9.10.2013. Dostrzeżono naszą inicjatywę

 
 
 W "Gazecie Wyborczej" z 10 września br. ukazał się obszerny informator o stypendiach dla uczniów. Podano w nim informacje o stypendiach państwowych oraz tych przyznawanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. Podano też wybrane propozycje dla uczniów w poszczególnych województwach. W przypadku województwa śląskiego informacja dotyczyła jedynie stypendium ufundowanego przez nasz Oddział.
          
< http://wyborcza.pl/1,97654, 14574876,Stypendia_dla_ uczniow.html >

Andrzej Cholewa

 

 

7.10.2013. Krajowa V Konferencja NT "Energooszczędne oświetlenie
w miastach gminach"

 
 
 Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Uprzejmie informuję, że Oddział Krakowski SEP przy współpracy z Polskim Komitetem Oświetleniowym SEP oraz MOIIB organizuje w dniu 24 października 2013r. Krajową V Konferencję NT "Energooszczędne oświetlenie w miastach gminach".
ZAPROSZENIE
PROGRAM
INFORMACJA
Serdecznie zapraszam do udziału.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami, Jan Strzałka Wiceprezes O/Kr SEP

 

 

3.10.2013. Zmarł nasz Kolega Senior Albin Trybus

 
 
 Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Albin TRYBUS.
Mgr inż. Albin Trybus urodził się w Zręcinie w powiecie krośnieńskim w 1932 r. Był absolwentem Politechnik Warszawskiej i Śląskiej. Pracował w Zakładach Energetycznych Okręgu Południowego (w latach 1955 do 1959), a później, do przejścia na emeryturę, w Zakładzie Energetycznym w Gliwicach, w którym był dyrektorem ds. techniki i rozwoju oraz członkiem Zarządu. W czasie pracy zawodowej ścisłe współpracował z Instytutem Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej. Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Albin Trybus należał od 1961 r., pełniąc w nim wiele ważnych funkcji w władzach centralnych i oddziałowych. Kol. Albin Trybus był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. Był członkiem Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP. W Oddziale Gliwickim SEP m.in . pod dwadzieścia lat był przewodniczącym Sekcji Energetyki. Za aktywną działalność stowarzyszeniową był wielokrotnie wyróżniany. W życiu prywatnym pasjami kol. Albina Trybusa były m.in . uprawa rzadkich kwiatów i tenis.
Uroczystosci pogrzebowe ś.p. Albina Trybusa odbędą się w piątek 4 października 2013 r. o godz. 14.00 w kościele p.w. św. Antoniego w Gliwicach Wójtowej Wsi.

ZDJĘCIA Z POGRZEBU:
foto_1
foto_2
foto_3

Biuro OGl SEP

 

 

3.10.2013. Relacja z posiedzenia Prezydium OGL SEP

 
 
 Dnia 30 września odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omówiono:
1. Przedstawiono wyniki prac Kapituły Funduszu Stypendialnego.
< http://wyborcza.pl/1,97654, 14574876,Stypendia_dla_ uczniow.html >
2. Przedstawiono propozycję Harmonogramu wydarzeń w Oddziale do WZDO w 2014 r.
3. Zatwierdzono program na najbliższe zebranie Zarządu OGl, w dn. 7.10.2013 r.
4. Wysłuchano relacji z uroczystości Jubileuszu urodzin prof. R. Dzieślewskiego.
Na tym zebranie zakończono.

CL

 

 

3.10.2013. Obchody 150 rocznicy urodzin Prof. Romana Dzieślewskiego

 
 
 W dniach 27.29.09.2013r. odbyły się w Rzeszowie i we Lwowie uroczystości obchodów 150 rocznicy urodzin Profesora Romana Dzieślewskiego (1863 - 1924), pierwszego polskiego profesora elektrotechniki w historii elektryki, twórcy nauczania elektrotechniki na poziomie akademickim, rektora Politechniki Lwowskiej, autora polskiego akademickiego podręcznika elektrycznego, organizatora pierwszego laboratorium elektrotechnicznego, współzałożyciela SEP w 1919 roku w Warszawie. Oddział Gliwicki SEP reprezentowali: Krzysztof Kolonko - członek ZG SEP oraz Andrzej Sanocki - wiceprezes OGl SEP. Obchody rozpoczęto 27.09.2013r. na Politechnice Rzeszowskiej uroczystym Seminarium Historycznym poświęconym Profesorowi z udziałem władz uczelni, PTETiS, prezesa SEP, przedstawicieli Oddziałów SEP oraz rodziny Profesora.W dniach 28.29.09.2013r. uroczystości obchodów przeniesiono na Politechnikę Lwowską oraz na Cmentarz Łyczakowski, gdzie złożono wieniec na grobie Profesora (w tym roku odrestaurowano grób Rodziny Profesora stawiając nowy nagrobek


Delegacje SEP - owców odwiedzili z przewodnikiem również Cmentarz Orląt Lwowskich, groby innych wybitnych polaków, zabytki Lwowa, Wzgórze Wuleckie, gdzie w 2011 roku odsłonięto pomnik ku czci pomordowanych 4.07.1941r. Profesorów Lwowskich i Ich Rodziny przez nazistów.


Zwiedzono gmach Opery Lwowskiej oraz uczestniczono w spektaklu -
Cyrulik Sewilski.

Andrzej Sanocki

 

 

1.10.2013. Relacja z posiedzenia Prezydium OGL SEP

 
 
 Na Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP, w dn. 16 września 2013 r. omówiono:
1. Zasady przeprowadzania akcji sprawozdawczo-wyborczej w Kołach.
2. Ustalono wstępny termin WZDO na 31.03.2014 r.
3. Zaproponowano termin Spotkania Noworocznego Oddz. na 8.01. 2014 r.
4. Przedstawiono informacje z Rady Prezesów SEP.
5. Przyjęto zgłoszenia 8 nowych członków SEP.
Na tym zebranie zakończono.

CL

 

 

27.09.2013. Relacja ze spotkania plenerowego

 
 
 W ramach obchodów 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP, w dniu 21.09.2013 w godz. 1200 - 1900 w GOSPODZIE POD WIĄZEM odbyło się spotkanie plenerowe, w którym uczestniczyło 83 osoby.

Program spotkania:
Pierwsza odsłona 1200 - 1300
degustacja potraw grillowych zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie gitary, akordeonu, skrzypiec oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie opowiadanie kawałów
Druga odsłona 1300 - 1400
konkursy i zabawy sprawnościowe w ogródku piwnym gospody
Trzecia odsłona 1400- 1700
druga degustacja potraw grillowych zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie gitary, akordeonu, skrzypiec oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie opowiadanie kawałów tańce przy muzyce mechanicznej

Wyniki w poszczególnych konkursach przedstawiono niżej:
"Rzuty piłeczkami"
1. Celina Ludera - Koło nr 28
2. Lidia Lipińska - Koło nr 5
"Rzuty wałkiem w kochasia"
1. Lidia Lipińska - Koło nr 5
2. Anna Łybko - Koło nr 28
"Strzelanie z pistoletu pneumatycznego do tarczy"
Panie:
1. Celina Ludera - Koło nr 28
2. Ewa Lukaj-Zgóra - Koło nr 9
3. Anna Łybko - Koło nr 28
Panowie:
1. Damian Grzechca - Koło nr 19
2. Krzysztof Ochwat - Koło nr 1
3. Kazimierz Michalski - Koło nr 28
"Rzut krążkiem o SZAMPAN PREZESA"
1. Lidia Lipińska - Koło nr 5

Uprzejma obsługa i smaczne jedzenie grillowe, ciekawe konkursy, dobra oprawa muzyczna i wyśmienicie dobrane piosenki turystyczno-biesiadne oraz dowcipne i "pikantne' kawały a także muzyka do tańca spowodowały, że impreza przeciągnęła się o 2 godziny - bo żal było się rozstawać - patrz zdjęcia niżej.
K.B.

 

 

21.09.2013. ENERGETAB 2013 - relacja z wyjazdu na targi

 
 
 Oddział Tradycyjnie z inicjatywy Sekcji Energetyki w dn.18.09.2013r ośmioosobowa grupa działaczy Oddziału Gliwickiego SEP wraz z Prezesem Andrzejem S. Grabowskim była uczestnikiem corocznej międzynarodowej energetycznej imprezy targowej ENERGETAB 2013 odbywającej się w Ośrodku Szkoleniowym ZIAD w Bielsku Białej.
Grupa nasza miała okazję do zaznajomienia się z najnowszymi urządzeniami i rozwiązaniami technicznymi we wszystkich dziedzinach energetyki zawodowej i przemysłowej. Bardzo miło wspominamy serdeczne spotkania na stoiskach Energopomiar -Elektryka Gliwice , Elbud - Katowice , Instytut Energetyki - Białystok. Byliśmy również uczestnikami Konferencji SEP nt. "Inżynier Elektryk w Europie - ujednolicenie kształcenia inżynierów elektryków w UE" . Do zobaczenia na kolejnym ENERGETAB w 2014 r.

Aleksander Baranowski

 

 

12.09.2013. Zmarł dr inż. Zygmunt PILCH

 
 
 8 września 2013 r. zmarł w wieku 70 lat dr inż. Zygmunt Pilch wieloletni nauczyciel akademicki w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej. Dr inż. Zygmunt Pilch był znanym specjalistą w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, autorem wielu prac naukowo-badawczych i publikacji. Był nauczycielem szanowanym i lubianym przez studentów. Dr inż. Zygmunt Pilch był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 14 września o godz. 11.00 w kościele p.w. św. Macieja w Zabrzu Maciejowie przy ul. Kondratowicza 15a.

Politechnika organizuje przejazd autobusem, który odjedzie z ul. Krzywoustego o 10:30.

asg.
ACh

 

 

12.09.2013. Posiedzienie Zarządu

 
 
 W dniu 2 września 2013 r. odbyło się powakacyjne posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, na którym omówiono działalność Oddziału od stycznia do sierpnia 2013 r. Prezes A. S. Grabowski przekazał obecnym informacje na temat obchodów 60-lecia Oddziału. Uroczystości centralne odbędą się w dniu 21 października 2013 r. w Auli Centrum Kongresowego im. Jana Pawła II w Gliwicach. Wcześniej - o godz. 10.00 odbędzie się Seminarium Techniczne nt. "Zrównoważony rozwój". Kol. K. Boba przypomniał, iż 21 września br. w Gospodzie Pod Wiązem organizowane jest spotkanie grillowe dla członków SEP. Kol. K. Kolonko w imieniu Komitetu Organizacyjnego poinformował o Międzynarodowej Konferencji Invention 2013, w dn. 23-25.10.2013 r. w Szczyrku. Przedstawiono również program cyklu szkoleń SI i UE SEP w II półroczu 2013 r. Kol. A. Baranowski zaprosił wszystkich chętnych na spotkania Konwersatorium Inteligentna Energetyka, w każdy ostatni wtorek miesiąca, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, o godz. 15.00. Prezes przekazał informację Prezesom Kół o konieczności zorganizowania zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych w swoich kołach, do końca roku. Prezesi powinni w najbliższym czasie podać do sekretariatu SEP datę planowanego zebrania. Przypomniano o możliwości wyjazdu na Międzynarodowe Targi ENERGETAB 2013. Chętnych prosi się o zgłaszanie w sekretariacie SEP. Po wyczerpaniu porządku, obrady zakończono.

 

 

12.09.2013. Wspomnienie o koledze

 
 
 W dniu 26 lipca 2013 odszedł od nas długoletni członek naszego Stowarzyszenia,

kol. Wacław Felczyński.

Zdeklarowany aktywista i członek władz Oddziału Jeszcze w 2002 gościł nas w swojej ludwisarni.

  
 

Wacław Felczyński, urodził się 13 września 1923 w Kałuszu w dawnym woj. stanisławowskim.W roku 1951 ukończył Wydz. Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tam też pracował przez pierwsze 2 lata. Następnie zatrudniony został w Energoprojekcie Kraków a od 1952 związał swoje zawodowe życie z Energoprojektem Gliwice w którym przepracował 30 lat aż do przejścia na emeryturę w roku 1982. W czasie pracy w EPG projektował a następnie kierował projektami takich obiektów jak: El. Stalowa Wola, El. Halemba, ECII Łódź, EC Zgierz, El. Szombierki, El. Miechowice i wiele innych.W roku 1954 wstąpił do SEP. W OGl SEP między innymi zorganizował i był długoletnim przewodniczącym komisji szkoleniowej.Po zakończeniu kariery w zawodzie inżyniera elektryka zajął się swoją prawdziwą pasją - ludwisarstwem. Ten artystyczny zawód uprawiał przez kolejne 30 lat, będąc wraz braćmi i bratankami kontynuatorem prawie dwustuletniej (8 pokoleń) tradycji rodzinnej - ludwisarzy z Kałusza. Za swą pracę uzyskał m. in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrną i Złotą Odznakę "Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego", Srebrną i Złotą Odznakę Honorową SEP, Złotą odznakę Honorową NOT a także tytuł - Mistrz rzemiosł artystycznych nadany przez Ministra Kultury i Sztuki. Został pochowany na cmentarzu Lipowym w Gliwicach w dniu 2 sierpnia br.

Cześ jego pamięci!

 

 

 

12.09.2013. Seminarium "Zrównoważony rozwój"

 
 
 Zapraszamy członków SEP i prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności w sekretariacie SEP.

Zaproszenie

Biuro OGL SEP

 

 

04.09.2013. Wyjazd na ENERGETAB 2013

 
 
 Oddział Gliwicki SEP informuje, iż dn. 18.09.2013 r. o godz. 8.00 zorganizowany będzie wyjazd na ENERGETAB 2013. Chętnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się w sekretariacie SEP.

Biuro OGL SEP

 

 

31.08.2013. Posiedzenie Prezydium OGl SEP

 
 
 Dnia 26 sierpnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, które poprowadził Prezes Andrzej S. Grabowski. Przyjęto rozliczenia wyjazdów, organizowanych przez SI i UE SEP, w latach 2012 i 2013. Prezes przedstawił informację na temat obchodów 150-lecia urodzin prof. Dzieślewskiego. Przedstawiono program szkoleń SI i UE SEP na II półrocze 2013 r. Omówiono wnioski, dot. odznaczeń dla działaczy OGl SEP, z okazji 60-lecia Oddziału. Kol. K. Boba przedstawił informację o spotkaniu plenerowym przy grillu w "Gospodzie pod Wiązem", która odbędzie się 21.09.2013 r. Kol. Sekretarz poinformował o VI Lubelskich Targach ENERGETICS 2013, które odbędą się 19-21.11.2013 r. w Lublinie. Przedstawił również zaproszenie na szkolenie Komisji Kwalifikacyjnych, organizowane w Warszawie, w dn. 5.09.2013 r. Przedstawiono również zaproszenie do współpracy ze Śląską Izbą Budownictwa na temat wdrażania Systemów Zarządzania Jakością - ISO 9001:2008. Przyznano nagrody za pomoc w organizacji Konferencji "Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce i przemyśle", która odbyła się dn. 18-19.04 br. Po wyczerpaniu porządku zebrania, Prezes zakończył posiedzenie.

Biuro OGL SEP

 

 

13.08.2013. Wakacyjna promocja COSiW SEP

 
 
 Informujemy, że niżej wymienione wydawnictwa Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP oferowane są w wakacyjnej promocji:

-"Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego
i wysokiego napięcia"
-"Telekomunikacja światłowodowa i polaryzacja optyczna"
-"Kontrola Izolacji w sieciach prądu stałego"
-"Źródła światła"

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.edu.cosiw.pl

Zapraszamy po szeroki wybór innych specjalistycznych wydawnictw
z zakresu budownictwa i energetyki do sklepu internetowego sklep.cosiw.pl

Biuro OGL SEP

 

 

15.07.2013. "NORWEGIA - W KRAINIE FIORDÓW I TROLLI"

 
 
 W dnach 28.06- 06.07.2013 r. - 70 osobowa grupa SEP-owców Oddziału Gliwickiego i osób towarzyszących uczestniczyła w autokarowo-promowej wycieczce do Skandynawii.

Pobierz opis wycieczki
Album zdjęć z wycieczki

K.B.

 

 

15.07.2013. Informacja o śp. Franciszku Spyrze.

 
 
 Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci śp. Franciszka Spyry, wieloletniego pracownika (55 lat stażu pracy) firmy ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA
Sp.z o.o. i członka naszego Zakładowego Koła nr 2 SEP.

Śp. Franciszek Spyra był wybitnym specjalistą w dziedzinie kabli elektroenergetycznych SN i WN. Zajmował się projektowaniem kablowych linii elektroenergetycznych, odbiorami fabrycznymi oraz badaniami pomontażowymi. Wielokrotnie wykonywał oceny techniczne oraz ekspertyzy dla producentów kabli w kraju i zagranicą. Ponadto, był członkiem Komitetów Technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym i autorem wielu norm z zakresu kabli energetycznych.

WSPOMNIENIE O KOLEDZE - POBIERZ

Biuro OGL SEP

 

 

08.07.2013. ANKIETA

 
 
 Prezesi Oddziałów SEP, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Uprzejmie informuję, że na stronie głównej SEP - www.sep.com.pl w kolumnie "Aktualności" została zamieszczona informacja umożliwiająca Członkom SEP wypełnienie załączonej ankiety, opracowanej przez środowisko młodzieży O.Gdańskiego SEP.Jest to realizacja planów, o których Prezesi Oddziałów byli już wcześniej informowani podczas majowego 13. posiedzenia Rady Prezesów SEP w Kołobrzegu.ZG SEP podczas zebrania w dn. 4.07.br . także został poinformowany o tej sprawie.Serdecznie proszę Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów - Prezesów Oddziałów SEP o zapoznanie się z tą inicjatywą i zachęcenie licznej rzeszy Członków SEP z kierowanego Oddziału do wypełnienia ankiety.

Akcja będzie prowadzona do 31 października br.
Z koleżeńskim pozdrowieniem.

Prezes SEP

/-/ Jerzy Barglik

Prezes OGL SEP - Andrzej S. Grabowski osobiście prosi o wzięcie udziału w ankiecie.

 

 

27.06.2013. Uroczystość z okazji 85 rocznicy urodzin naszego Zasłużonego Seniora kol. Ludwika Pinko

 
 
 
24 bm. po Spotkaniu Komitetu Obchodów 60- lecia naszego Oddziału odbyła się bardzo miła uroczystość z okazji 85 rocznicy urodzin naszego Zasłużonego Seniora kol. Ludwika Pinko. Jubilatowi wręczono okolicznościową plakietę (w załączeniu). Wyróżniono także kol A. Baranowskiego akwafortą prof. St. Fryzego, za zaangażowanie w organizację cyklu Konwersatoriów w Politechnice Śląskiej. Do pobrania życiorys Jubilata zamieszczony w czasopiśmie Pracodawca.

ŻYCIORYS JUBILATA

asg

 

 

19.06.2013. KLEPSYDRA - ZAWIADOMIENIE

 
 
 

 

12.06.2013. Międzynarodowy Dzień Elektryki 2013 w Oddziale Gliwickim

 
 
 
W Oddziale Gliwickim SEP tradycją jest, że Międzynarodowy Dzień Elektryki związany jest z wspomnieniami o znanych elektrykach, nauczycielach akademickich Politechniki Śląskiej. Tegoroczne spotkanie poświęcone było profesorom elektrykom związanym z Wydziałem Górnictwa i Geologii Pol. Śl (specjalnością Elektrotechnika i automatyka w górnictwie). Zebranych (ok. 50 osób) w Sali Rady Wydziału powitał prodziekan dr inż. Sergiusz Boron. Sylwetki oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Józefa Wąsowskiego, Tadeusza Zarańskiego, Jerzego Siwińskiego, Floriana Krasuckiego, Stanisława Frączka, Jerzego Zygmunta, Władysław Gluzińskiego oraz Eligiusza Matyi przedstawił prof. Piotr Gawor. W spotkaniu uczestniczyła żona prof. Floriana Krasuckiego Pani Damiana Krasucka z synem i wnuczką oraz syn doc. Stanisława Frączka - Andrzej. Wystąpienie P. Gawora swoimi wspomnieniami o wymienianych profesorach uzupełnili m.in. T. Glinka, F. Szczucki, L. Pinko, S. Gierlotka i K. Staszewski. Spotkanie włączone było także w obchody 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP.

ACh 

 

5.06.2013. Wycieczka do NORWEGII w dniach 28.06- 6.07.2013 Komunikat wyjazdowy

 
 
 Z uwagi na modernizacji ulicy Górnych Wałów, zbiórka uczestników wycieczki i podstawienie autokaru odbędzie się w dniu 28.06.2013 o godz. 19.00 na parkingu LIDL POLSKA Sklep Spożywczy Gliwice ul. Pszczyńska 89.
Odjazd autokaru godz. 19,15.

Uwagi praktyczne dla uczestników - patrz załącznik.

 

 

26.05.2013. Seminarium zorganizowane przez SIUE OGL SEP

 
 
 W dniu 22 maja br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie:
Aktualne wymagania stawiane branży elektrycznej i teletechnicznej przez przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Prelegentem na tym spotkaniu był mł. bryg. mgr inż. Kamil Kwosek rzeczoznawca ds. ppoż.i czynny funkcjonariusz Straży Pożarnej. Przedstawił całą gamę spraw i tematów związanych z ochroną przeciwpożarową powiązanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Nasze branże
często spotykają się z różnoraką i niejednoznaczną interpretacją przepisów w zakresie ochrony ppoż. Prelegent przekazał wiele ciekawych informacji w tym temacie oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami, wyjaśniając jednocześnie wiele rozbieżnych interpretacji
przepisów.
O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu. Zebrani uzgodnili, wobec nie wyczerpania kilku tematów, konieczność kolejnego spotkania w uzgodnionym kolejnym terminie. Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 05 czerwca br.

Jerzy Staszel

 

 

25.05.2013. Uroczyste zebranie Zarządu OGl SEP w "WASKO"

 
 
 17 maja jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informatycznego. W tym roku uczciliśmy to święto 20 bm., na uroczystym zebraniu Zarządu Oddziału w firmie informatycznej "Wasko".


Prezes koła SEP przy WaskoR kol. Artur Niepiekło przedstawił bardzo ciekawy referat nt. projektu prowadzonoego we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej a dotyczącego prognozowania pogody. <prezentacja w załączeniu>. Następnie uczestnicy zwiedzili laboratorium Centrum Komputerowego firmy, gdzie zapoznali się z urządzeniami wykorzystywanymi w opracowywaniu numerycznych prognoz pogody.


Na zakończenie wzniesiono toast za pomyślność wszystkich pracowników telekomunikacji i informatyków budujących społeczeństwo informatyczne.

PREZENTACJA - " Informatyka w Meteorologii"

asg

 

 

25.05.2013. XV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

 
 
 XV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka
W dniach 25-28 kwietnia 2013 roku w Warszawie odbyły się jubileuszowe XV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem "Energetyka rozproszona oraz innowacje w oświetleniu".


Uroczyste obchody odbyły się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej oraz w pięknych okolicznościach przyrody na Zalewem Zegrzyńskim.

WIĘCEJ INFORMACJI ...

 

 

15.05.2013. Seminarium

 
 
 W dniu 08 maja br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania były sprawy związane z :

- Nowoczesnymi i energooszczędnymi systemami oświetlenia dróg i terenów otwartych.

Prelegentami na tym spotkaniu byli kol. J. Morzyński - SIMON Lighting Czechowice-Dziedzice oraz kol. S. Melski z ALUMAST Wodzisław Śl. Pierwszy przedstawił sprawy związane z LEDowymi źródłami światła w oprawach oświetleniowych dla terenów otwartych i korzyściami w ichzastosowaniu. Drugi prelegent omówił nową jakość stosowaną w oświetleniu ulicznym - kompozytowe słupy dla opraw oświetleniowych. Prelegenci przedstawili całą gamę zagadnień i problemów występujących w projektowaniu i wykorzystaniu, tych coraz częściej stosowanych dla oświetlenia terenów, nowoczesnych elementów. Przekazali wiele ciekawych informacji w tych tematach oraz odpowiedzieli na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami. Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji w w/w tematyce. O dużym zainteresowaniu słuchaczy świadczy wiele zadawanych pytań oraz duża frekwencja uczestników.

Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się za dwa tygodnie.

CL

 

 

15.05.2013. Posiedzenie Prezydium

 
 
 W dniu 6 maja 2013 odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP. Po otwarciu i przyjęciu porządku, zatwierdzono protokół z Prezydium, w dniu 8.04.2013 r.

Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy różne i wolne wnioski.

CL

 

 

15.05.2013. Seminarium

 
 
 W dniu 24 kwietnia br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania były sprawy związane z :

Nowelizacją rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków w zakresie instalacji elektrycznych i i instalacji teletechnicznych.

Prelegentami na tym spotkaniu byli prof. H. Markiewicz z Wrocławia oraz kol. P. Biernacki z Krakowa. Pierwszy przedstawił sprawy związane z nowelizacją rozporządzenia j/w w zakresie instalacji elektrycznych oraz problemy związane z selektywnością zabezpieczeń. Drugi prelegent omówiłsprawy nowelizacji rozporządzenia j/w w zakresie instalacji teletechnicznych. Prelegenci przedstawili całą gamę zagadnień i problemów występujących w projektowaniu i wykonaniu tych instalacji w nawiązaniu do nowelizacji przepisów. Przekazali wiele ciekawych informacji w tych tematach oraz odpowiedzieli na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami. Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji w w/wtematyce. O dużym zainteresowaniu Słuchaczy świadczy wiele zadawanych pytań oraz bardzo duża frekwencja uczestników.

Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się za dwa tygodnie.

Budynkowa instalacja telekomunikacyjna
Niektóre ustalenia norm
Zabezpieczenia i selektywnosc

CL

 

 

25.04.2013. Otwarte zebranie Zarządu OGl SEP - notatka

 
 
 Dnia 22 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarte zebranie Zarządu OGl SEP, na którym referat techniczny wygłosił Pan Bogumił Dudek. Omówiono wstępnie wyniki Konferencji "Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce i przemyśle", zorganizowanej z okazji 60-lecia Oddziału. Przedstawiono harmonogram przygotowań do WZDO w 2014 r. Po sprawach różnych i wolnych wnioskach zebranie zakończono.

CL

 

 

24.04.2013. X BIESIADA OGl SEP - relacja

 
 
 W dniu 19 kwietnia 2013 r. w godz. 18:30 - 23:00
w Sali bankietowej restauracji "MAG" w Gliwicach
odbyła się jubileuszowa X Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego

szczegóły do pobrania

 

 

19.04.2013. Konferencja naukowo-techniczna "Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce i przemyśle"

 
 
 W dniach 18 i 19 kwietnia w sali "MAG" w Gliwicach odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna "Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce i przemyśle". Była ona jedną z imprez uświetniających przypadający w tym roku jubileusz 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Współorganizatorami konferencji obok Oddziału Gliwickiego SEP był Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej oraz Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "Energopomiar-Elektryka" Sp. z o.o. W otwarciu konferencji i jej obradach uczestniczyli członkowie Komitetu Honorowego: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, prezes Oddz. Gliwickiego SEP Andrzej S. Grabowski oraz prezes ZPBE "Energopomiar-Elektryka" Daniel Pawłowski.


W dwudniowych obradach wzięło udział ponad 110 uczestników. Przedstawiono 19 referatów i komunikatów, których tematyka dotyczyła między innymi aktualnego stanu norm i przepisów, kierunków rozwoju metod pomiarowych i badań diagnostycznych w obszarach eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, maszyn elektrycznych oraz układów napędowych. Referaty i komunikaty zostały opublikowane w liczącym 194 strony wydawnictwie konferencyjnym.
Istotnym elementem konferencji była towarzysząca jej wystawa i prezentacja wyrobów oraz zakresów działalności sześciu firm: ZPUE S.A. Włoszczowa, ZPBE "Energopomiar-Elektryka", PRO-MAC Biuro Techniczno-Handlowe, SEBA Polska Sp. z o.o., Euro Pro Group oraz SONEL S.A. Uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia laboratoriów ZPBE "Energopomiar-Elektryka".
W dyskusji podsumowującej konferencję uczestnicy podkreślali celowość jej zorganizowania oraz wyrażali nadzieję, że prezentowana na niej tematyka będzie kontynuowana na kolejnych konferencjach.

MATERIAŁY DO POBRANIA - wg pt prelegentów

B. Dudek
M. Urbańczyk
P. Baszczok
J. Stępień
D. Gonscz
R. Mądry
F. Lasak
K. Jamróz
J. Mielczarek
T. Glinka
A. Polak
P. Zientek
A. Skórkowski
G. Grzegorzyca
T. Sozański
R. Gonet
A. Komandzik
U. Kałużna
R. Pasuga

ALBUMY ZDJĘĆ
Dzień pierwszy
Dzień drugi


kg.

 

 

15.04.2013. IV Konferencja Kół SEP

 
 
 W dniach 5-7 kwietnia br. odbyła się IV Konferencja Kół SEP. Koła 16 i 48 oraz Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej zorganizowały ją tym razem w kompleksie SOLPARK w Kleszczowie. Członkowie Kół organizatorów wypełnili autobus którym dojechano na miejsce obrad. Głównymi tematami obrad były problemy nurtujące elektryków ze środowiska górniczego, oraz prezentacje firm dostarczających rozwiązań technicznych wykorzystywanych w kopalniach podziemnych. Atrakcją było zwiedzanie kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, ze szczególnym naciskiem na zasilanie elektryczne i zarządzanie dostawami energii elektrycznej do tej rozległej odkrywki na różnych poziomach napięciowych. W trakcie podsumowania przedstawiciele Zarządu Oddziału dziękując za zorganizowanie po raz kolejny imprezy, w ramach obchodów 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP, odznaczyli Prezesów obu Kół blistrami z monetą wybitą z okazji tej rocznicy.

gas.

 

 

13.04.2013. Seminarium zorganizowane przez SIUE

 
 
 W dniu 10 kwietnia br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
Wymagania przy projektowaniu i instalowaniu urządzeń piorunochronnych.


Prelegentami na tym spotkaniu w miejsce zapowiadanego prof. G. Masłowskiego - pilne obowiązki nie pozwoliły mu przyjechać, byli dr inż. Stanisław Wyderka i dr inż. Maciej Ziemba, współpracownicy profesora.


Przedstawili całą gamę zagadnień i problemów występujących
w projektowaniu i wykonaniu tego typu instalacji. Przekazali wiele ciekawych informacji w tym temacie, w nawiązaniu do nowej normy odgromowej oraz odpowiedzieli na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia.
O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy ciekawa dyskusja i bardzo duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się za dwa tygodnie.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Zarzadzanie ryzykiem w ochronie odgromowej obiektow
Ochrona odgromowa - wymagania
Ochrona odgromowa - zasady

CL

 

 

10.04.2013. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - notatka

 
 
 W dniu 8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP. Zatwierdzono protokół z 4.03.2013 r. Następnie omówiono przygotowania do XV Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka - temat zreferował Kol. J. Machniewski. Po omówieniu wolnych wniosków zebranie zakończono.

CL

 

 

29.03.2013. ZAPROSZENIE NA IV KONFERENCJĘ KÓŁ SEP

 
 
 KOŁA SEP NR 16 i 48 ODDZIAŁU GLIWICKIEGO
oraz Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej
mają przyjemność zaprosić Państwa na
IV Konferencję Kół SEP
"Sterowanie, sygnalizacja oraz badanie maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle"
Konferencja odbędzie się w dniach 05 - 07 kwietnia 2013 r.
w kompleksie SOLPARK w Kleszczowie.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 

 

27.03.2013. Posiedzenie Zarządu OGl SEP - notatka

 
 
 Dnia 18 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu OGl SEP, na którym Skarbnik Oddziału przedstawił wyniki finansowe OGl SEP w 2012 r. Po omówieniu Zarząd Sprawozdanie Finansowe zatwierdził. Następnie przedstawiono preliminarz budżetowy na 2013 r., który został również zatwierdzony. Kol. K. Kolonko poinformował o działaniach, dot. ewentualnego przejęcia przez UDT Komisji Kwalifikacyjnych. Kol. K. Boba zaproponował, aby zorganizować 3 kursy SEP-owskie w roku. Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

CL

 

 

27.03.2013. Seminarium zorganizowane przez SIUE

 
 
 
  
W dniu 27 marca br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
- Możliwości integracji instalacji pracujących w niezależnych rozwiązaniach - F&Home - polski system automatyki dla mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali użytkowych. Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Maciej Żuk, który z zespołem przedstawił zagadnienia z tego zakresu. Pokazał całą gamę rozwiązań instalacji oraz osprzętu stosowanego w projektowaniu
i wykonaniu tego typu rozwiązań. Przekazał wiele ciekawych informacji w tym temacie oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami. Rozwiązania polskiej firmy F&Home prezentowane przez prelegenta w tych zagadnieniach, stają się często stosowanym przez
wykonawców standardem.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy ciekawa dyskusja.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się za dwa tygodnie.
CL

 

 

11.03.2013. X BIESIADA OGl SEP - zawiadomienie

 
 
 X Biesiada Sepowców Oddziału Gliwickiego odbędzie się w piątek 19 kwietnia 2013 r., w godz. 18.30 do 23.00, w restauracji MAG w Gliwicach.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

pobierz szczegóły

 

 

22.02.2013. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - notatka

 
 
 Dnia 18 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia, powołano w Oddziale Komisję Inwentaryzacyjną oraz Komisję Likwidacyjną. Odczytano pisemną informację nt. realizacji zaleceń Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2011 r.
Po wyczerpaniu porządku zebranie zakończono.

CL

 

 

19.02.2013. Uzupełnienie informacji o XIV ODME

 
 
 Od 6 do 9 listopada 2012 r. w Częstochowie odbyły się XIV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Tematem przewodnim XIV ODME była "Efektywność na rynku energii elektrycznej". Spotkanie rozpoczęło się w klubie "POLITECHNIK" Politechniki Częstochowskiej uroczystym powitaniem, wręczeniem nagród i stypendiów oraz wykładem inauguracyjnym wygłoszonym przez prof. Kazimierza Jagiełę na temat "Polska energetyka dziś i jutro". Ponadto dr Piotr Szymczak wygłosił wykład "Życie i dzieło Michała Doliwo-Dobrowolskiego, twórcy systemu trójfazowego", a Tomasz Matkowski prezes firmy Technolight - wykład dotyczący oświetlenia LED. Zwiedzano także wystawę poświęconą życiu i dokonaniom Michała Doliwo-Dobrowolskiego, wybitnego Polaka, należącego do grana naukowców i wynalazców, mających największy wpływ na kształt dzisiejszej elektroenergetyki. Po obiedzie odbyły się fora dyskusyjne. Tradycyjnie wieczorem odbyła się uroczysta kolacja towarzyska. Następnego dnia uczestnicy XIV ODME zwiedzili Zakłady Elektroniczne Urządzeń Pomiarowych "Pozyton" oraz stację wysokiego napięcia 220 kV Wrzosowa Tauron. W ramach Ligi Elektryków konkurowano w łączeniu elementów małej rozdzielni, a w części teoretycznej odpowiadano na pytania dotyczące życia i dokonań Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Ligę wygrała drużyna ze Szczecińskiego Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a konkurs wiedzy studentki Wojskowej Akademii Technicznej. Na koniec utworzono Młodzieżową Radę Studentów SEP.
Rada ma koordynować działania studenckich kół SEP z całego kraju.

 
Przedstawiciele Koła Studenckiwgo SEP Oddziału Gliwickiego na XIV ODME

 

 

19.02.2013. Notatka ze spotkania Zarządu 11 lutego 2013 r

 
 
 Z dużym zainteresowaniem uczestnicy spotkania wysłuchali referatu technicznego na temat uszkodzeń silników indukcyjnych, których źródłem są napięcia wałowe i prądy łożyskowe. Referat zaprezentował autor - dr inż. Piotr Zientek z Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego.
Zarząd przyjął Sprawozdanie z działalności Oddziału Gliwickiego SEP za 2012r przygotowane przez Sekretarza Oddziału Gliwickiego.
Członkowie Zarządu mogli poznać nowego Prezesa koła studenckiego SEP
nr 19, który został wybrany po ostatnich zmianach w składzie koła.

Przewodniczący Zespołu ds. Integracji Środowiska przedstawił propozycje imprez organizowanych z okazji 60-lecia Oddziału Gliwickiego:

- wycieczka do Norwegii w dniach 28.06-6.07 br.
- wycieczka autokarowa "Zamki czeskie" w okresie 10-12.05.br;
- jesienna wycieczka "Itaka" - z przelotem z Pyrzowic;
- jednodniowa wycieczka - okolice Gliwic.

REFERAT do poobrania

ACh

 

 

12.02.2013. Informacja o Spotkaniu Noworocznym Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 
 
 W dniu 8 lutego 2013r. w sali konferencyjnej Hotelu Dębowiec (ZIAD) odbyło się spotkanie noworoczne Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Spotkanie otworzył i prowadził wiceprezes Oddziału kol. Ryszard Migdalski, który serdecznie wszystkich powitał. Następnie prezes Oddziału kol. Krzysztof Sitkiewicz przedstawił dokonania minionego roku, podkreślając zwiększenie liczby kół a co za tym idzie ilości członków, oraz uzyskanie osobowości prawnej. Przy Oddziale powstał też Ośrodek Rzeczoznawstwa. Do zabrania głosu poproszony został prof. Jacek Stadnicki, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej. W ilustrowanej zdjęciami prezentacji, przedstawił historię ATH, powstałej jako Oddziały Wydziału Mechanicznego i Włókienniczego Politechniki Łódzkiej. Oddziały przekształciły się z czasem w Wydziały PŁ filia w Bielsku-Białej a od 2001r. ATH jest samodzielną uczelnią. Uczestnicy spotkania wysłuchali też prezentacji pani Katarzyny Kordas, inspektora w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego Bielska-Białej. W przystępny i ciekawy sposób zostały przedstawione działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Po tym wykładzie głos zabrał autor niniejszej relacji, przekazując list i życzenie od Prezesa SEP prof. Jerzego Barglika. Do życzeń dołączył się również kol. Andrzej S. Grabowski, prezes O/Gliwickiego, wręczając okolicznościowy blister z monetą wybitą na rocznicę 60-lecia Oddziału. Życzenia złożył też dyr. GE Power Controls (dawniej APENA) kol. Grzegorz Konior. Na zakończenie prowadzący spotkanie nie omieszkał pochwalić się ładnie odnowionym ośrodkiem Hotelem "Dębowiec".

  
Po części oficjalnej uczestnicy spotkania przeszli do sali restauracyjnej, gdzie wznosząc toast prezes Oddziału B-B życzył wszystkim udanego i z sukcesami nowego roku. W miłej i koleżeńskiej atmosferze, przy akompaniamencie zespołu muzycznego "Stachura Mirecki Trio" rozmowom nie było końca.

Krzysztof Kolonko

 

 

06.02.2013. Informacja o Spotkaniu Noworocznym Sekcji Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP w dniu 1 lutego 2013 r.

 
 
 Tradycyjne Spotkanie Noworoczne organizowane jak co roku w Sali Konferencyjnej NOT otworzył uroczyście Prezes OGl. kol. A. S. Grabowski składając wszystkim serdeczne życzenia z okazji Nowego Roku. Wszyscy uczestnicy wznieśli okolicznościowy toast za pomyślność elektryków.


Na zakończenie części oficjalnej spotkania Przewodniczący Sekcji Energetyki kol. Aleksander Baranowski otrzymał z rąk kol. Krzysztofa Kolonko miniaturę Srebrnej Honorowej Odznaki SEP, którą otrzymał oficjalnie w czasie Spotkania Noworocznego Oddziału. Ze względu na niezwykle kameralne grono uczestnicy Spotkania mieli dużą przestrzeń na popisy taneczne. Do tańca zachęcała muzyka wykonywana pięknie jak zwykle przez zespół Pana Kukuły.
  
Przy bogato zastawionych stołach, wspaniałym jedzeniu i miłej atmosferze spotkanie przeciągnęło się jak zwykle do późnych godzin nocnych.

Krzysztof Kolonko

 

 

04.02.2013. Wycieczka do Norwegii - INFORMACJA

 
 
 Wycieczka do Norwegii "W KRAINIE FIORDÓW I TROLLI" 26.06 - 06.07.2013

     

ZAWIADOMIENIE -> POBIERZ
PROGRAM WYCIECZKI -> POBIERZ

KB

 

 

30.01.2013. I Konwersatorium "Inteligentna Energetyka" 2013

 
 
 W dniu 22 bm., odbyło się pierwsze spotkanie kolejnego cyklu Konwersatorium pod kierownictwem naukowym prof. J. Popczyka. Na początku Prezes Oddziału wyróżnił okolicznościowym blistrem, z medalem prof. L. Nehrebeckiego na 60 lecie Oddziału, przewodniczącego Sekcji Energetyki kol. A. Baranowskiego współorganizatora Konwersatorium, prof. J. Popczyka, który był uczniem prof. L. Nehrebeckiego i prezesa Energopomiaru A. Smolika, który reprezentuje jednego z założycieli Oddziału sprzed 60 lat. Wspomnienie o prof. L. Nehrebeckim wygłosił kol. L. Pinko student
i współpracownik profesora.

Prezentacja w załaczeniu -> POBIERZ

Dalszy przebieg Konwersatorium można poznać pod http://www.klaster3x20.pl/ content/konwersatorium/ artykuly/cykl-2013/I- konwersatorium-styczen-2013

asg

 

 

23.01.2013. Spotkanie Noworoczne członków Koła nr 1

 
 
 W dniu 16.01.2013, w siedzibie Koła nr 1-Biprohucie, odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Koła. W czasie spotkania, odbyła się uroczystość wręczenia upominku i złożenia życzeń członkowi Koła, kol. Mieczysławowi Petrynie, z okazji 90-tej rocznicy urodzin. Kolega Petryna jest członkiem SEP ,nieprzerwanie od 1952 roku.cl

 

 

23.01.2013. Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP

 
 
 Dnia 21.01. 2013 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia, omówiono Plan pracy Oddziału w I półroczu 2013 r. Kolejnym punktem była ocena Spotkania Noworocznego OGl, w dn. 7.01.2013 r. Przygotowano również program zebrania Zarządu OGl, które odbędzie się dn. 11.02.2013 r. w Sali Konferencyjnej NOT. Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

cl

 

 

15.01.2013. Tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno -
turystyczny Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - 2013 r.

 
 
 W ramach integracji naszego środowiska Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowała tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno - turystyczny w dniach 11 - 13.01.2013 r. Tym razem wyjechaliśmy do Jeleniej Góry i Legnicy. Wśród uczestników naszej wyprawy byli między innymi wiceprezesi Oddziału Gliwickiego - kol. Andrzej Sanocki i Wiesław Matulka ,członek Zarządu Głównego kol. Krzysztof Kolonko , oraz przewodniczący Kolegium Sekcji Jerzy Staszel.
  
Część techniczna obejmowała zwiedzanie Legnicy, w tym zapoznanie się z planami zagospodarowania miasta po opuszczeniu budynków i obiektów przez stacjonujące tam wojsko. W części turystycznej zwiedzaliśmy zabytki Jeleniej Góry, Cieplic (dzisiaj dzielnicy Jeleniej Góry), Jawora i Legnicy.

  
Tradycyjna kolacja koleżeńska w piątek oraz przedłużona obiadokolacja w sobotę pozwoliły na znakomite poprawienie nastrojów po trudach całodniowych wypraw turystycznych i technicznych. W niedzielę po śniadaniu w doskonałych nastrojach wyruszyliśmy do Jawora i Legnicy. W Jaworze m.in. zwiedziliśmy jeden z dwóch zachowanych w Polsce Kościołów Pokoju a w Legnicy okazałą Bazylikę Mniejszą. Po obiedzie wyruszyliśmy autokarem do Gliwic. Nad całością spraw organizacyjnych tego wyjazdu jak zwykłe doskonale czuwała koleżanka Krystyna Janicka-Dubiel, której wszyscy uczestnicy wyjazdu w liczbie 34 osób, dziękowali za świetnie zorganizowaną imprezę. W załączeniu kilka ciekawych zdjęć z naszego wyjazdu.

Krzysztof Kolonko

 

 

15.01.2013. + ŻEGNAMY NASZEGO KOLEGĘ +

 
 
 

 

11.01.2013. Noworoczne spotkanie w Oddziale Gliwickim SEP

 
 
 W dniu 7.01.2013 r. w Sali Konferencyjnej NOT odbyło się Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP. Po powitaniu gości Prezes Andrzej S. Grabowski przypomniał warunki powstania Oddziału przed 60 laty oraz omówił plany spotkań w roku bieżącym - Jubileuszu Oddziału.

Z zaproszonych gości życzenia dla Oddziału złożyli między innymi Prezes SEP kol. Jerzy Barglik oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa.
Z okazji 60-lecia Oddziału Medal prof. Pożaryskiego otrzymał kol. Daniel Pawłowski, Medal prof. Obrąpalskiego otrzymali kol. Jarosław Bober i kol. Maria Pawlik-Odrobina, a Medalem prof. Fryzego odznaczono kol. Andrzeja Świerniaka i kol. Karola Wolskiego. Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymali: kol. Barbara Uchla, kol. Henryk Giebułtowicz, kol. Włodzimierz Gwiżdż, kol. Jan Kotynia, kol. Dominik Nanko, kol. Adam Smolik, kol. Jerzy Wrzosek. Srebrną Odznakę Honorową SEP - kol. Aleksander Baranowski i kol. Kazimierz Michalski. Akwafortę z okazji 60-lecia Oddziału wręczono przedstawicielom Kół: nr 10 przy Politechnice Śląskiej, nr 2 przy Energopomiarze, nr 9 przy TAURON Dystrybucja, nr 5 przy Elektroprojekcie, nr 4 przy Energoprojekcie oraz nr 16 przy RUDPOL OPA. Akwafortą wyróżniono również członków honorowych: kol. Tadeusza Lipińskiego i prof. Tadeusz Glinkę.

Medale wybite specjalnie z okazji jubileuszu 60-lecia otrzymali działacze Oddziału: kol. Ludwik Pinko, kol. Andrzej Sanocki, kol. Wiesław Matulka, kol. Roman Miksiewicz, kol. Jan Kapinos, kol. Artur Chachulski, kol. Andrzej Ciepły, kol. Kazimierz Boba, kol. Andrzej Cholewa, kol. Zbigniew Dąbrowski, kol. Kazimierz Gierlotka, kol. Barbara Huchla, kol. Krzysztof Kolonko, kol. Jan Machniewski, kol. Andrzej Sielski, kol. Jerzy Staszek oraz kol. Roman Cioch. Jak co roku wręczono nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową następującym absolwentom Politechniki Śląskiej: I nagroda - mgr inż. Sebastian Barwinek, II nagroda - inż. Kamil Czura oraz mgr inż. Dawid Szczygieł, III nagroda - mgr inż. Piotr Gach i mgr inż. Marek Sokołowski.

W części artystycznej wystąpił Zespół Muzyki Dawnej "Allegro" z Zabrza. Występ zawierał piękną barokową muzykę wykonywaną na oryginalnych instrumentach z epoki. Po występie uczestnicy wznieśli toast za pomyślność i rozpoczęło się spotkanie koleżeńskie.

ACh

 

 

11.01.2013. Spotkanie Noworoczne Oddziału Częstochowskiego
                                            SEP

 
 
 W dniu 8 stycznia 2013 r. w Restauracji "Dom Technika" w Częstochowie odbyło się spotkanie noworoczne Oddziału SEP.

Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Oddziału kol. Zenon Panicz.
Po powitaniu przybyłych na spotkanie Prezes podsumował działalność oddziału w 2012 roku, wymieniając organizowane szkolenia, seminaria, wyjazdy techniczno-turystyczne i inne formy aktywnej działalności. Na podkreślenie zasługuje również zwiększenie ilości członków z ok. 350 do 700 i to wszystko w ciągu 6 lat. Odczytany został również list intencyjny Prezesa SEP kol. Jerzego Barglika skierowany do dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Lecha Borowika. Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń i medali SEP-owskich. Złote odznaki honorowe SEP otrzymali koledzy: Mariusz Sorkowski i Jan Kostrzanowski.


Medalem im. K. Szpotańskiego wyróżniono kol. Bogdana Skowrońskiego a medalem im. M. Doliwo-Dobrowolskiego kol. Adama Panicza. Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał autor niniejszej relacji, który odczytał list Prezesa SEP prof. Jerzego Barglika z życzeniami i gratulacjami dla Oddziału Częstochowskiego skierowanymi do koleżanek i kolegów na ręce Zenona Panicza. Kol. Krzysztof Kolonko przyłączył się do tych życzeń, podkreślając bardzo dobrą pracę oddziału, jego dynamiczny rozwój i miłą atmosferę spotkań. Życzenia te uzupełnił prezes Oddziału Gliwickiego kol. Andrzej S. Grabowski i przekazał pamiątkowy blister z monetą okolicznościową wydany z okazji 60-lecia oddziału. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem koleżeńskim i wymianą spostrzeżeń i poglądów w rozmowach w mniejszych grupach.

Członek ZG SEP
Krzysztof Kolonko

 

 

20.12.2012. Spotkanie Prezesów Kół Oddziału Gliwickiego SEP

 
 
 W dniu 10 grudnia 2012 r w salce wykładowej SEP, odbyło się spotkanie Prezesów Kół Oddziału Gliwickiego SEP. Spotkanie prowadził Wiceprezes OGl. kol. Andrzej Sanocki. Po powitaniu przypomniał o konieczności przygotowania sprawozdań z działalności Kół Oddziału Gliwickiego SEP w 2012 roku oraz wyjaśnił sposób wypełnienia druków sprawozdawczości, które otrzymali pocztą wszyscy Prezesi Kół. Prezesi kół zostali zachęceni do wykorzystywania tych pieniędzy w swej działalności planując takie wydatki w planie finansowym koła na 2013 r. Kol. A. Sanocki poprosił zebranych o dokładną informacje na temat zmian w stanie osobowym koła.
Sekretarz OGl. kol. A. Chachulski przedstawił wydarzenia w Oddziale Gliwickim SEP w 2012 roku informując zebranych o tematyce poszczególnych spotkań. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. A. Ciepły przypomniał obowiązujące zasady opłacania składek członkowskich SEP oraz sposób udokumentowania zmian w składzie koła. Kol. Przewodniczący poinformował zebranych o Konferencji organizowanej z okazji 60 rocznicy Oddziału Gliwickiego w dniach 18-19.04.2013 roku. Skarbnik OGl kol. J. Kapinos przedstawił stan finansowy Oddziału Gliwickiego w bieżącym roku oraz wstępny Preliminarz finansowy na 2013 rok z informacją o wydatkach związanych z obchodami 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP.

 

 

12.12.2012. Nowy Zarząd Koła Studenckiego SEP OGL

 
 
 W Kole Studenckim należącym do Oddziału Gliwickiego SEP odbyło się zebranie wyborcze. Wybrano nowy zarząd Koła w składzie:
- Dawid Stec - przewodniczący ,
- Łukasz Kania - sekretarz,
- Michał Kondracki - skarbnik

Koło Studenckie SEP działa na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Przedstawiciele Koła Studenckiego uczestniczyli w Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka, które odbyły się w listopadzie w Częstochowie.

 

 

12.12.2012. Notataka z prelekcji pt. "Wyprawy do kanionu Colca w peruwiańskich Andach".

 
 
 W dniu 6.12.2012 r. w małej salce obok sekretariatu OG SEP prof. Marek Pozzi z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej wygłosił prelekcję pt. "Wyprawy do kanionu Colca w peruwiańskich Andach". Autor prelekcji uczestniczył w 3 wyprawach. Przypomniał historię pierwszego przepłynięcia kajakami przez Polaków 31 lat temu oraz omówił 2 ostatnie wyprawy eksploracyjne, 20 km odcinka kanionu dotychczas niezdobytego.
Opis tych wypraw został zilustrowany pięknymi zdjęciami oraz ciekawym
i profesjonalnym komentarzem.


 

 

22.11.2012. III Dni Techniki Pomorza Zachodniego

 
 
 W imieniu organizatorów - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie, Prezesa Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie - serdecznie zapraszam na III Dni Techniki Pomorza Zachodniego, które odbędą się w dniach się 28-30.11.2012 r.
Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia do dnia 26.11.2012 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w DTPZ decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie Państwa zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową. Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: biuro@not.szczecin.pl

Z pozdrowieniam;i Beata Chojnacka; Kierownik Biura OS SEP
Tel./fax 91 448 98 89
www.sep.szczecin.pl

ZAPROSZENIE do pobrania

 

 

14.11.2012. Zebranie Zarządu OGl SEP

 
 
 Dnia 12 listopada br. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia. Następnie zebrani wysłuchali referatu technicznego dr Henryka Kocota, nt. "Przepływy mocy na połączeniach transgenicznych KSE i możliwości ich regulacji". Kolejnym punktem zebrania było zatwierdzenie Instrukcji Finansowej Oddziału.
Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

referat do pobrania

cl

 

 

13.11.2012. ZAPROSZENIE

 
 
 ;

 

 

13.11.2012. Posiedzenie Zarządu OGl SEP

 
 
 Dnia 22 października 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu OGl SEP. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania uczestnicy wysłuchali referatu technicznego nt. przyczyn pewnych uszkodzeń indukcyjnych liczników energii elektrycznej, który wygłosił dr inż. Bogusław Kasperczyk. Następnie zatwierdzono Instrukcję Finansową Oddziału. Skarbnik Kol. J. Kapinos przedstawił wykonanie planu finansowego Oddziału za 9 miesięcy 2012 r. W związku z pierwszymi wydatkami na organizację obchodów 60-lecia Oddziału zatwierdzono korektę Planu Finansowego Oddziału na 2012 r. Kol. Z. Dąbrowski przedstawił stan aktualny przygotowań odznaczeń dla działaczy Oddziału Gliwickiego, w związku z Jubileuszem 60-lecia. Prezes przedstawił sprawę organizacji wyjazdu delegacji OGl SEP na ODME w Częstochowie, w dn. 7.11 br. Kol. J. Staszel przypomniał o najbliższym seminarium, organizowanym przez SIiUE SEP. Kol. K. Boba poinformował zebranych o seminarium organizowanym przez Knurowskie Koło Terenowe nr 48. Prezes poinformował zebranych o obchodach 90 rocznicy urodzin Kol. Z. Makowskiego. Kol. A. Baranowski zaprosił na kolejne spotkanie Konwersatorium. Kol. J. Machniewski przedstawił wyniki wyboru uczniów, zakwalifikowanych przez OGl SEP do funduszu stypendialnego. Prezes przedstawił również nowego Prezesa Koła przy ZSM-E nr 23 w Bytomiu, Kol. A. Ociepkę. Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

cl

 

 

12.11.2012. IMPREZY INTEGRACYJNE 2013
zawiązane z jubileuszem 60 - lecia Oddziału Gliwickiego SEP

 
 
 Osoby chętne na zorganizowanie wycieczki krajowej dla SEP-owców proszone są o zgłaszanie się w sekretariacie OGl SEP

Deklaracja chęci udziału w imprezach organizowanych przez Oddział Gliwicki SEP w 2013 r. - POBIERZ

cl

 


 

06.11.2012. Uroczyste Spotkanie Oddziału Gliwickiego SEP
z okazji 90 rocznicy urodzin kol. Zbigniewa Makowskiego

 
 
 Wszystkich przybyłych na spotkanie z okazji 90 rocznicy urodzin kol. Zbigniewa Makowskiego przywitał Prezes Oddziału Gliwickiego SEP kol. Andrzej S. Grabowski. Z chwilą przybycia szanownego Jubilata rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. W imieniu działaczy Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Prezes OGl. kol. A. S. Grabowski złożył najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności długoletniemu działaczowi SEP, byłemu Prezesowi Oddziału Gliwickiego kol. Zbigniewowi Makowskiemu, który dokładnie w dniu 29 października skończył 90 lat. Jubilat został obdarowany pięknymi grawerowanymi życzeniami przygotowanymi z tej okazji, a także piękną wiązanką kwiatów. Wszyscy obecni przyłączyli się do życząc wielu lat życia w zdrowiu.
  
Tego samego dnia 70 - tą rocznicę urodzin obchodził zasłużony działacz SEP, długoletni Sekretarz Oddziału Gliwickiego kol. Andrzej Sielski, który również przyjął od wszystkich obecnych serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności.
Obecni na spotkaniu dwaj solenizanci - kol. Tadeusz Lipiński oraz kol. Tadeusz Glinka również przyjęli życzenia i zostali obdarowani okolicznościowymi wiązankami kwiatów.
  
Wszyscy obecni wznieśli okolicznościowy toast za zdrowie obu Jubilatów i obu Solenizantów. Szanowny Jubilat w wystąpieniu podziękował za pamięć i organizację uroczystości. Powiedział, że miał szczęście i zaszczyt przeżyć wiele lat działając w Oddziale Gliwickim mogąc współpracować z wieloma wspaniałymi kolegami. Jest przekonany, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich cały czas jest stowarzyszeniem przyjaciół i z przyjemnością poświęcał czas dla dobra wszystkich elektryków.

  
Na zakończenie przypomniał, że dzieli go tylko 10 lat do okrągłej rocznicy
i zaprosił wszystkich na spotkanie z okazji swoich 100 lat.
Kol. Makowski z pomocą kol. Grabowskiego pokroił piękny tort przygotowany specjalnie z okazji jubileuszu. Po poczęstunku toczyły się długie rozmowy
i wspomnienia różnych wspaniałych chwil.

Notatkę przygotował:
A. Chachulski

 

 

23.10.2012. Posiedzenie Prezydium

 
 
 Dnia 8.10.2012 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia zebrani omówili realizację zaleceń Komisji Rewizyjnej Oddziału. Kol. Z. Dąbrowski przedstawił propozycje kandydatów do odznaczeń z okazji obchodów 60-lecia Oddziału. Kol. R. Miksiewicz przedstawił wybór Kapituły Funduszu Stypendialnego Oddziału dla uczniów szkół średnich. Skarbnik poinformował Prezydium o zakończeniu prac nad Instrukcją Finansową Oddziału. Po wyczerpaniu porządku, obrady zakończono.

cl

 

 

27.09.2012. Targi AMPER 2013 i informacja o organizowanej przez SEP wyjazdowej misji gospodarczej na te targi

 
 
 pobierz informacje

informacja ogólna
plakat

 

 

27.09.2012. Krym 2012 - sprawozdanie z wycieczki

 
 
 

 

17.09.2012. Wizyta w Kole SEP w Czeskim Cieszynie

 
 
 14 bm., delegacja z naszego Oddziału złożyła wizytę w Kole SEP w Czeskim Cieszynie. Przedstawiciele Oddziału w osobach prezesa kol. A.S. Grabowskiego, skarbnika kol. J. Kapinosa i kol. K. Nabzdyka - opiekuna koła, uczestniczyli w zebraniu poświęconym omówieniu możliwości studiowania młodzieży z Zaolzia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W zebraniu uczestniczył między innymi kol. Z. Stopa, aktywista środowiska polskich elektroenergetyków na Zaolziu, oraz doc. inż. V. Styskala z Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie.
Zebranie otworzył i prowadził prezes koła kol. T. Toman, który po przedstawieniu gości umożliwił przedstawicielom szkół wyższych, zaprezentowanie organizacji nauki w Czechach i Polsce.
Kol. J. Kapinos po pełnej pasji prelekcji pozostawił prezesowi Koła materiały promocyjne Wydziału Elektrycznego. Prezes koła T. Toman zapewnił, że więcej informacji na temat SEP w Republice Czeskiej jest na stronie ich internetowej http://www.coexistentia.cz/SEP

asg.

 

 

17.09.2012. Wystawa ENERGETAB

 
 
 11 bm., tradycyjnie jak od lat Sekcja Energetyki zorganizowała wyjazd członków na wystawę ENERGETAB. Wystawa ważna dla branży tradycyjnie organizowana jest w Bielsku - Białej w ośrodku ZiAD. Jest to miejsce gdzie przynajmniej raz w roku elektrycy maja okazję spotkać się na neutralnym gruncie i swobodnie podyskutować. Dobry opis tego co działo się na targach znajdziecie w Infosepikach nr 473 - 476 na str www.sep.com.pl

asg.

 

 

17.09.2012. Spotkanie Zarządu Oddziału

 
 
 10 bm., odbyło się planowane spotkanie Zarządu Oddziału. Prelekcje techniczną na temat samochodu elektrycznego wygłosił kol. R. Setlak. W części merytorycznej przyjęto plan pracy na II półrocze i powołano skład komitetu organizacyjnego obchodów 60 lecia Oddziału. Wszyscy chętni do udziału w pracach tego gremium mogą się zgłosić na zebranie konstytucyjne w dniu 18. bm. o godz. 15.30 do salki wykładowej SEP.

asg.

 

 

6.09.2012. Spotkanie Prezesów Kół

 
 
 W dniu 3 bm., Prezes Oddziału spotkał się z Prezesami Kół. Zgromadzeni wysłuchali wcześniej zaplanowanej prelekcji nt. "Szerokopasmowa platforma bezprzewodowej transmisji danych, oparta o system WiMAX" wygłoszonej przez pracownika firmy WASKO, kol. inż. M. Robotyckiego. Ciekawy wykład zapoczątkował ożywioną dyskusję. W dalszej części spotkania kol. Prezes poinformował zebranych o zamierzeniach Zarządu związanych z nadchodzącą 60-tą rocznicą powstania Oddziału Gliwickiego SEP, których rozpoczęcie planowane jest spotkaniem noworocznym w styczniu 2013r., aby poprzez seminaria, konferencje i spotkania organizowane w kolejnych miesiącach zarówno w Kołach jak i w Oddziale zakończyć obchody rocznicy walnym zjazdem wszystkich członków Oddziału w drugiej połowie 2013r. Ta piękna rocznica powstania Oddziału daje okazję do uhonorowania wyróżniających się członków naszego stowarzyszenia honorowymi odznaczeniami i medalami oraz odznaczeniami państwowymi. Kol. Prezes zaapelował do Prezesów Kół zarówno o wytypowanie osób do wyróżnień jak i o propozycje wzbogacenia obchodów dla uczczenia 60-tej rocznicy powstania Oddziału. Nazwiska osób, które proponowane będą do wyróżnień należy zgłaszać kol. Z. Dąbrowskiemu, a propozycje wzbogacenia obchodów - do Zespołu d/s. Kół bądź do członków Zarządu Oddziału.

Zb. Tal.

 


 

31.08.2012. Posiedzenie Prezydium

 
 
 Dnia 27 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Głównym tematem posiedzenia były obchody 60-lecia Oddziału. Omówiono plan oraz powołano komitet obchodów. Ostatnim punktem było przyjęcie czterech nowych członków OGl SEP.

cl

 

 

24.08.2012. Targi ENERGETAB '2012 w Bielsku-Białej

 
 
 Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP zaprasza na coroczne odwiedzenie Targów ENERGETAB'2012 w Bielsku-Białej.

Wyjazd w dniu 11.09.2012 o godz. 8:00 - budynek NOT,
powrót około godz. 17:00.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie Oddziału.

cl

 

 

13.08.2012. KOMUNIKAT WYJAZDOWY

 
 
 .

 

 

8.07.2012. Posiedzenie Prezydium

 
 
 Dnia 25 czerwca 2012 r. odbyło się przedwakacyjne posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym przyjęto notatki ze spotkań Oddziału Gliwickiego w dn. 28 maja br. z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz z dniu 11 czerwca br. z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki. Omówiono również realizację zaleceń Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

 

30.06.2012. Wycieczka techniczna Sekcji Energetyki

 
 
 W dniu 28 bm., odbyła się wycieczka techniczna Sekcji Energetyki do fabryki Opla i TAURON Dystrybucja GZE SA. Uczestnicy zwiedzili hale montażu fabryki samochodów, zapoznając się z technologią montowania elementów samochodów Astra IV generacji. Następnie odwiedzili dyspozycję GZE gdzie zapoznali się z systemem zarządzani siecią SCADA i miejscami pracy dyspozytorów energetyki. W wycieczce uczestniczyło 28 osób.

gas.

 

 

29.06.2012. + ŻEGNAMY NASZEGO KOLEGĘ +

 
 
 Informujemy z żalem, że w dniu 27 czerwca br. zmarł
najstarszy członek naszego Oddziału

kol. mgr inż. Zygmunt Skołucki


Długoletni pracownik Zakładu Energetycznego Gliwice
i Zasłużony Senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Urodzony 10 stycznia 1922 r. w Słuszowie, woj. krakowskie.
Wydział Elektryczny Pol. Śl. Ukończył w 1953 r., uzyskując magisterium w 1968 r. W latach 1946-1982 pracował w Zakładzie Energetycznym Gliwice,
1982-1990 w Miastoprojekcie Gliwice, a w 1991-1996 w Tektoprojekcie.
Od 1946 był czlonkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 1948- 1952 Oddział Zagłębia Weglowego, od 1953 w Oddziale Gliwickim SEP jako członek Zarządu Oddziału. 1956-1957 przewodniczący Sekcji Uprawnień, od 1958 r.,
członek i przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, przewodniczący Sekcji Bytowej, członek Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący Koła przy ZE Gliwice (1955-1982).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Armii Krajowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zasłużony Senior SEP, Srebrna i Złota OH SEP, Złota OH NOT, Odznaka "Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego", Zasłużony dla rozwoju Miasta Gliwice, Złota Odznaka "Zasłużony dla Energetyki",
Zasłużony pracownik ZE Gliwice.

Był naszym kolegą i przyjacielem. Cześć jego pamięci.

Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 30.06.2012 r. o godz. 9:30
w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.
Ceremonia pożegnania nastąpi o godz. 11:00 w kaplicy na cmentarzu Centralnym w Gliwicach,

o czym zawiadamiają
Prezes i Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP. 

 

28.06.2012. VI Konwersatorium "Inteligentna Energetyka"

 
 
 W dniu 26 bm. kolejne spotkanie Konwersatorium rozpoczęło się skromną uroczystością z okazji jubileuszu Honorowego przewodniczącego Sekcji Energetyki SEP - (współorganizatora Konwersatorium). Kol. dyr. Albin Trybus w połowie czerwca ukończył 80 lat. Z tej okazji serdeczne życzenia wraz z wiązanką kwiatów złożył Jubilatowi prezes Oddziału Gliwickiego SEP. Wiele ciepłych słów skierował do Jubilata, prowadzący Konwersatorium prof. Jan Popczyk. Dalej program Konwersatorium realizowano bez zakłóceń. Po Konwersatorium Jubilat zwiedził Laboratorium napędów elektrycznych na starym Wydziale i spotkał się z członkami Kolegium Sekcji Energetyki przy kawie i ciastkach.
gas.

 

 

28.06.2012. Uwaga Instalatorzy !

 
 
 TAURON Dystrybucja GZE S.A., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, tworzy bazę danych o firmach świadczących usługi niezbędne do zapewnienia właściwego działania urządzeń elektrycznych potrzebnych do odbioru energii elektrycznej. Zawarte w niej dane kontaktowe będą udostępniane na życzenie Klientów za pośrednictwem infolinii TAURON Dystrybucja GZE S.A. oraz, w późniejszym etapie, za pośrednictwem strony internetowej. Udostępnienie rozpocznie się w momencie pozyskania i pozytywnego zweryfikowania założonej ilości zgłoszeń. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

REGULAMIN do pobrania

 

 

18.06.2012. Konferencja dot. projektu pt.: "Zawód z pasją"

 
 
 W dniu 14 bm., odbyła się Konferencja w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych im. Tadeusza Kościszki w Rybniku, kończąca projekt "Zawód z pasją". Przy Zespole Szkół działa nasze koło SEP. Projekt zorganizowano przy współudziale funduszy unijnych. W ramach projektu uczniowie uzyskali wiedzę i kompetencje dopuszczające do egzaminu kwalifikacyjnego i zdali egzaminy na uprawnienia "E" przed naszą komisją 208. Na Konferencji przedstawiono wyniki projektu. (Prezentacje w załączeniu).

Andrzej Górny UŚ
Ewa Kuczyńska-Tomiło ZSME im. Tadeusza Kościszki
Małgorzata Wołowiec ZSME im. Tadeusza Kościszki
DB SCHENKER RAIL & ZSME im. Tadeusza Kościszki
Modele samochodów ZSME im. Tadeusza Kościszki

 

 

15.06.2012. Seminarium

 
 
 W dniu 13 bm., ramach szkoleń Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych odbyło się Seminarium pt.: "Współczesne sieci i instalacje elektryczne w szpitalach i obiektach służby zdrowia". Bardzo interesujący wykład, bogato ilustrowany multimedialnie, wygłosił mgr inż. Maciej Sałasiński.
Materiały w załączeniu.

Materiały do pobrania

 

 

12.06.2012. Spotkanie Zarządu Oddziału

 
 
 11.06.2012 odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP z zaproszonymi gośćmi poświęcone uczczeniu Dnia Elektryki i wspomnieniu o prof. Ryszardzie Haglu. Na zaproszenie organizatorów przybyła wdowa po profesorze Mieczysława Hagel. Spotkanie otworzył Prezes Oddziału witając zgromadzonych w sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Powitał wdowę po profesorze Mieczysławę Hagel,Władze dziekańskie w osobie Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. Lecha Topór-Kamińskiego, oraz grono profesorów.
Wspomnienie o profesorze Ryszardzie Haglu wygłosił prof. Józef Parchański. Współpracę z Profesorem wspominali jego wychowankowie. Odczytano wspomnienie o prof. Haglu mgr inż. R. Grzybowskiego. Na zakończenie Prezes Oddziału Gliwickiego SEP wzniósł toast za pomyślność z okazji Dnia Elektryki.

 
 

R Grzybowski - Wspomnienie o profesorze
Prezentacja Prof. Hagla

 

 

4.06.2012. Zmiana terminu egzaminu

 
 
 Z przyczyn organizacyjnych termin egzaminu kwalifikacyjnego na grupę SEP w Rybniku zostaje przeniesiony z dnia 19.06.2012r na dzień 21.06.2012r.

 

 

03.06.2012. Seminarium zorganizowane przez SIUE

 
 
 W dniu 30 maja br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
- Instalacje w nowoczesnym i inteligentnym budynku.
Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Piotr Sosnowski, przedstawiciel firmy Honeywell z Warszawy zajmującej się wdrażaniem nowoczesnych instalacji w różnych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - budynkach inteligentnych. Przedstawił całą gamę osprzętu stosowanego w projektowaniu i wykonaniu tego typu instalacji. Przekazał wiele ciekawych informacji w tym temacie oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zaintere- sowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu. Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 13 czerwca br.

Jerzy Staszel

 

 

30.05.2012. Relacja z Posiedzenia Zarządu

 
 
 Tegoroczne obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informatycznego zorganizowało koło przy WASKO w formie zebrania Zarządu w Radiostacji Gliwickiej. Zebrani Członkowie Zarządu i zaproszeni goście zapoznali się z historia obiektu przestawioną przez przewodnika Muzeum Gliwickiego i zwiedzili ten unikatowy obiekt. Następnie prelekcje techniczną nt. Prawa Moora wygłosił dr hab. J. Izydorczyk, przybliżając problemy jakie napotykają informatycy w rozwoju systemów obliczeniowych. Kol. K. Kolonko przedstawił fotogramy z inwentaryzacji instalacji Radiostacji. Zaproszono uczestników do udziału w obchodach Dnia Elektryki w dniu 11 czerwca br. w sali Rady Wydziału Elektrycznego Pol. Śl., a także na wycieczkę do Opla i dyspozycji Tauronu zaplanowaną na 28 czerwca br.

Na zakończenie Prezes Oddziału wzniósł toast za pomyślność rozwoju społeczeństwa informacyjnego, którego członkami wszyscy się stajemy.Galeria zdjęć

Prezentacje:

Prawo_Moorea.pdf
schem_Kol.zip

 

 

28.05.2012. Wycieczka do Wrocławia

 
 
 W dniu 19.05.2012 r.- 31 osobowa grupa SEP- owców Oddziału Gliwickiego i osób towarzyszących uczestniczyła w autokarowej wycieczce do Wrocławia.

Pełna relacja z wycieczki:

Pobierz

 

 

25.05.2012. Informacja

 
 
 
 

 

25.05.2012. Konferencja "Energetyka prosumencka - odpowiedzią na potrzeby Powiatu Tarnogórskiego"

 
 
 Konferencja "Energetyka prosumencka - odpowiedzią na potrzeby Powiatu Tarnogórskiego" odbyła się 23 maja 2012 r. w Tarnowskich Górach w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych oraz Ogólnokształcących.
Organizatorzy konferencji to: Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, Stowarzyszenie Klaster 3x20 i Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych oraz Ogólnokształcących w TG. Patronat Honorowy Konferencji objęli marszałek Województwa Śląskiego i Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach.

Celem i misją Konferencji, wg prof. dr hab. inż. Jana Popczyka, jest "budowa wzajemnych powiązań pomiędzy przedstawicielami nauki, samorządu, biznesu, stowarzyszeń, które przyczynią się do zrozumienia energetyki prosumenckiej i uruchomią działania praktyczne na rzecz jej rozwoju w powiecie tarnogórskim, uwzględniające potrzeby ludności, przedsiębiorców, gmin, wykorzystujące zasoby ludzkie (szkolnictwo, kadry) zasoby środowiskowe (utylizacja i wtórne wykorzystanie odpadów, odnawialne źródła energii (OZE), rolnictwo energetyczne) powiatu". W dalszym ciągu wystąpienia prof. Popczyk - prezes Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej - powiedział: "zakłada się, że konferencja przede wszystkim pozwoli zidentyfikować zapotrzebowanie na nowe segmenty rynku pracy (projektanci, instalatorzy, certyfikatorzy i audytorzy energetyczni) świadczące usługi doradcze, projektowe, serwisowe w zakresie urządzeń/instalacji OZE/URE. Ważnym celem konferencji jest przedstawienie mechanizmów wsparcia ułatwiających wykształcenie specjalistycznej kadry dla montażu i eksploatacji tak odnawialnych źródeł energii (OZE) jak i urządzeń rozproszonej energetyki (URE)". Jest to istotne dla prosumentów - konsumentów energii a jednocześnie jej producentów. Mała jednostkowo produkcja przeradza się w znacząco ważną wielkość przy sumowaniu produkcji urządzeń rozproszonej energetyki i w efekcie odbiorcy uzyskują obniżenie kosztów zakupu energii. Oprócz Dyrektora Zespołu Szkół Ch.- M i O.otwarcia dokonał wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Pilot. Referaty w I bloku tematycznym "Energetyka prosumencka identyfikująca potrzeby lokalnej gospodarki" wygłosili kolejno:

- mgr inż. Katarzyna Wojtal i mgr inż Anna Kucharczyk z Zespołu Szkół Ch. - M i O. - Prezentacja Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, przedstawiając szczegółowo m.in.nowy kierunek kształcenia:technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- prof. dr hab. inż. Jan Poczyk - Energetyka Prosumencka,

- dr inż. Jerzy Ziora, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Planowanie energetyczne w gminie - szansa czy ustawowy obowiązek,

- dr inż. Joachim Bargiel, Wójt Gminy Gierałtowice - Gmina jako potencjalny posument,

- mgr inż. Andrzej Jurkiewicz, Prezes Zarządu Spółki eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o - Wprowadzanie technologii OZE/URE - nowy rodzaj zawodów i usług.

W drugim bloku tematycznym "Mechanizmy wsparcia dla potrzeb energetyki prosumenckiej" wygłoszono dwa referaty:

- mgr Stefania Koczar-Sikora, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013 oraz w nowej perspektywie fiansowej 2014 - 2014,

- mgr inż. Ewa Maniecka, Kierownik Zespołu Ochrony Klimatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚIGW.
Dyskusja, gdyby nie ograniczenia czasowe, trwałaby dość długo. Przedstawicel Odziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z upoważnienia Prezesa mgr. inż. A. S. Grabowskiego, zadeklarował współpracę w realizacji celów Konferencji.

Informację opracował mgr inż. Wacław Łucyk.

Materiały do pobrania

 

 

22.05.2012. Zmarł dr inż. Józef Kwiczala

 
 
 W piątek 18 maja 2012 r. zmarł dr inż. Józef Kwiczala, były Prezes Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Śląskiej oraz członek Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Dr inż. Józef Kwiczala był wieloletnim pracownikiem Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. Był autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, był także autorem podręczników akademickich. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i inżynierów metrologów. Współuczestniczył w realizacji wielu prac naukowo-badawczych. Dr inż. Józef Kwiczala był człowiekiem wielkiego serca, lubianym i cenionym przez współpracowników, kolegów i studentów. Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci dr. Józefa Kwiczali odbyły się 23 maja 2012 r. w Kaczycach koło Cieszyna.

 

 

22.05.2012. Seminarium Techniczne

 
 
 W dniu 17. Maja 2012, w sali budynku NOT w Gliwicach odbyło się seminarium techniczne pt "Wybrane elementy Smart Grid w sieci elektroenergetycznej OSD i OSP." Spotkanie, które adresowane było do pracowników zajmujących się eksploatacją sieci dystrybucyjnej i przesyłowej zorganizowane zostało już po raz drugi jako wspólne przedsięwzięcie Sekcji Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP oraz Koła SEP przy PSE - POŁUDNIE S.A., Koła przy TAURON Dystrybucja GZE i Gliwickiego Koła Terenowego SEP nr 17.

Wśród zaprezentowanych 8 prezentacji znalazły się bardzo ciekawe tematy związane z tzw sieciami inteligentnymi, przedstawione na podstawie doświadczeń służb eksploatacyjnych spółki dystrybucyjnej w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń pomiarowych a także elementy smart grid występujące w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć, będących w eksploatacji operatora systemu przesyłowego. Z zainteresowaniem słuchaczy spotkała się prezentacja "kanału inżynierskiego" oraz rozwijającego się ostatnio systemu monitoringu jakości energii elektrycznej.

W tegorocznym seminarium wzięło udział 60 uczestników.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

17.05.2012. ZAPROSZENIE

 
 
 Zaproszenie na spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki poświęcone pamięci prof. dr hab. inż. Ryszarda Hagla

POBIERZ ZAPROSZENIE

 

 

9.05.2012. Zakończyła się Rada Prezesów

 
 
 13 maja br. zakończyła się Rada Prezesów zorganizowana tym razem w Słupsku. Zebrani zaakceptowali sprawozdanie finansowe SEP za 2011 rok, omówili kolejne propozycje nowych form działalności oraz omówili stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia Delegatów w Szczecinie.
Więcej szczegółów w Infosepiku na stronie www.sep.com.pl.

W drugim dniu wszyscy zwiedzaliśmy atrakcje ziemi słupskiej a szczególnie okolice jeziora Łebsko.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć 

 

9.05.2012. Zaproszenie na seminarium

 
 
 

 

9.05.2012. Zebranie Zarządu Oddziału

 
 
 W dniu 7 maja br. po raz kolejny odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, tym razem gościnnie w Firmie "Rudpol-OPA" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Po przyjęciu porządku posiedzenia i omówieniu protokołu z ostatniego posiedzenia, wiceprezes Zarządu "Rudpol-OPA", Kol. Andrzej Kozioł zaprezentował zakres działalności Firmy. Uczestnicy mieli również możliwość obejrzenia nowoczesnego Laboratorium Wysokich Napięć. Po zakończeniu prezentacji Prezes A. S. Grabowski podał kolejne informacje, dot. przygotowań do obchodów 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Ostatnim punktem były sprawy różne i wolne wnioski, po czym zebranie zakończono.

  


 

 

9.05.2012. Seminarium

 
 
 W dniu 25 kwietnia br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania był temat :

- Współczesne systemy dozoru wizyjnego CCTV.

Prelegentem na tym spotkaniu był Marcin Mroczkowski z firmy "ALPOL" z Katowic, zajmującej się między innymi systemami wizyjnymi. Przedstawił aktualne spojrzenie na problemy związane z systemami dozoru wizyjnego i stosowanymi w nich urządzeniami. Przekazał wiele ciekawych informacji w tych sprawach oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tą tematyką. Jako uzupełnienie spraw powyższych, prelekcję o słupach kompozytowych, na których osprzęt wizyjny może też być montowany, przedstawił mgr inż. Sławomir Melski z firmy ALUMAST z Wodzisławia Śl. Słupy kompozytowe wypierają coraz mocniej stalowe i aluminiowe konstrukcje służące do montażu opraw oświetleniowych i innego osprzętu elektrycznego.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zaintere- sowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu.

Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. zgodnie z planem przesłanym zainteresowanym przez organizatorów.

matariały z seminarium

 

 

24.04.2012. IX Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego

 
 
 W dniu 20 kwietnia 2012 r. w godz. 18:00 - 23:00 w Sali bankietowej restauracji "MAG" odbyła się IX Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego, w której uczestniczyło 100 osób. Najliczniej reprezentowane były następujące Koła SEP:
nr 9 TAURON Dystrybucja GZE S.A. - 21 uczestników,
nr 28 przy Zarządzie Oddziału - 19 uczestników,
nr 48 Knurowskie Koło Terenowe - 17 uczestników.
Biesiada ma tradycyjnie, niezmienną konwencję tj:dobre jedzenie, zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie 2 gitar, akordeonu, skrzypiec oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie, tańce przy muzyce mechanicznej.
Dobra oprawa muzyczna, wyśmienicie dobrane piosenki turystyczno-biesiadne oraz stare i nowe przeboje a także "mocna" muzyka do tańca spowodowały, że w sali bankietowej było gwarno i wesoło - patrz zdjęcia niżej.

K.B.

 

 

18.04.2012..Posiedzenie Prezydium Zarządu OGL SEP - relacja

 
 
 W dn. 16.04.2012 r. w Sali Narad Oddziału Gliwickiego SEP odbyło się posiedzenie Prezydium. Po zatwierdzeniu porządku Prezydium wysłuchało informacji Przewodniczącego Zespołu ds. Integracji Środowiska na temat organizacji imprez Oddziału. Omówiono kolejne sprawy organizowanej Konferencji naukowo-technicznej w Ustroniu. Ustalono porządek najbliższego zebrania Zarządu OGl, które odbędzie się dn. 7.05.2012 r.
w firmie "Rudpol - Opa" w Rudzie Śląskiej. Na tym zebranie zakończono.

 

 

18.04.2012.. Seminarium zorganizowane przez SIUE - relacja

 
 
 W dniu 11 kwietnia br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania był temat :
- Ochrona przeciwporażeniowa w stacjach i liniach wysokiego i niskiego napięcia.
Prelegentem na tym spotkaniu był dr inż. Witold Jabłoński, wieloletni, znany w Polsce przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej. Przedstawił aktualne spojrzenie na problemy związane z ochroną przeciwporażeniową w liniach wysokiego i niskiego napięcia sprawy spotykane w projektowaniu i wyko- naniu tego typu linii. Przekazał wiele ciekawych informacji w tych sprawach oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tą tematyką.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu oraz sugestia zebranych co do celowości kolejnych spotkań seminaryjnych w tych tematach.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2012 r. zgodnie z planem przesłanym zainteresowanym przez organizatorów.

JS

 

 

16.04.2012. .III Sympozjum kół nr 16 i 48 SEP OGL wraz
z sekcją Automatyki i Elektryfikacji Górnictwa

 
 
 Miejscowość Włoszczowa gościła uczestników III Sympozjum kół nr 16 i 48 SEP oddziału Gliwickiego wraz z sekcją Automatyki i Elektryfikacji Górnictwa .  
Merytoryczne referaty i dyskusje, zwiedzanie zakładu ZPUE, prezentacje firm
i koleżeńskie spotkanie, to w jednym zdaniu podsumowanie udanego kolejnego Sympozjum.

wg .

 


 

15.04.2012.. Pierogi i piwo

 
 
 W czwartek 12 kwietnia2012 r., w restauracji Case Austria spotkali się już drugi raz, koledzy z SEP i Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. na pierogach i piwie. Kiedyś czynni zawodowo w energetyce, dziś wspominali dawne czasy (czasami bardzo dawne :). Każdy uczestnik spotkania otrzymał broszurkę wspomnieniową na której można było zebrać podpisy kolegów. Dla urozmaicenia kol. K. Sztyper przeczytał kilka swoich wierszy.

Pierogi były wspaniałe, piwo zimne, dlatego uczestnicy postanowili zorganizować kolejne spotkania jak im się zachce i dożyją ;-)

asg

 

 

14.04.2012.. INFORMACJA

 
 
 W sekretariacie OGl została złożona Przez Komisję Rewizyjną Oddziału "Ocena działalności OGl SEP za 2011 r."
Delegaci na WZDO mają możliwość zapoznania się z oceną w biurze OGl SEP

cl

 

 

06.04.2012.. Spotkanie Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych OGL SEP z Komisją Kwalifikacyjną nr 208

 
 
 W dniu 30.03. w siedzibie Zarządu odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych OGL SEP z Komisją Kwalifikacyjną nr 208. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 208 Kol. Andrzej Sielski, witając Przewodniczącego Rady Kol. prof. Tadeusza Glinkę oraz Członka RN Kol. Wiesława Matulkę, którzy następnie wręczyli Akt Powołania Komisji, nadany przez Prezesa URE na kolejną kadencję działalności. W spotkaniu uczestniczył Prezes OGL SEP Kol. Andrzej S. Grabowski, który jest aktywnym członkiem KK nr 208.


Przewodniczący Rady życzył owocnej pracy i zaprosił do dyskusji na tematy nurtujące środowisko stwierdzające kwalifikacje...
JK

 

 

27.03.2012.. Seminarium zorganizowane przez SIUE - relacja

 
 
 W dniu 21 marca br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
Systemy i nowoczesne rozwiązania elektronicznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów.
Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Adam Kołodziński, przedstawiciel firmy ALPOL z Katowic zajmującej się wdrażaniem instalacji sygnalizacyjnych w różnych budynkach zagrożonych niebezpieczeństwem pożaru. Przedstawił całą gamę osprzętu stosowanego w projektowaniu i wykonaniu tego typu instalacji. Przekazał wiele ciekawych informacji w tym temacie oraz odpowie- dział na wiele zadanych pytań związanych z tą tematyką
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja
i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2012 r.

ZAŁACZNIKI DO POBRANIA:

Detectomat text
Esser tryptyk

JS

 

 

26.03.2012.. Otwarte Zebranie Zarządu OGL SEP - relacja

 
 
 Dnia 19 marca 2012 r. odbyło się otwarte zebranie Zarządu i spotkanie z Prezesami Kół SEP. Przebieg spotkania przedstawia załączona prezentacja. Prelekcja techniczna dr inż. Marcina Zygmanowskiego nt. "Przekształtniki wielopoziomowe - właściwości i zastosowanie"- do pobrania w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Prezentacja z Zebrania Zarządu
Przekształtniki wielopoziomowe


cl

 

 

20.03.2012.. INFORMACJA

 
 
 Dnia 6.03.2012r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznychim. T. Kościuszki odbyło się zebranie założycielskie Rybnickiego Koła Terenowego.
Do Koła przystąpiło 8 członków.
Prezesem Koła został Kol. Marek Holona,
sekretarzem Kol. Wiesław Wieczorek,
skarbnikiem Koła Kol. Damian Niesobski.

cl

 

 

08.03.2012.. Posiedzenie Prezydium Zarządu OGL SEP - relacja

 
 
 Dnia 5 marca 2012 r. odbyło się kolejne planowane posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omówiono wyniki finansowe Oddziału za rok 2011.
Kol. K. Boba poinformował zebranych o organizowanych imprezach Oddziału Gliwickiego w 2012 r.
Przyjęto również do Oddziału dwóch nowych członków - do Knurowskiego Koła Terenowego oraz do ZIE Cagro Radzionków.
Na tym zebranie zakończono.

cl

 

 

05.03.2012.. VIII Rada Prezesów SEP w Kaliszu - relacja

 
 
 2-3 marca 2012 r., odbyła się w Kaliszu 8 Rada Prezesów SEP. Zebrani w Hotelu Europa uczestnicy posiedzenia Wysłuchali informacji Prezesa i Dziekana oraz przyjęli protokół z poprzedniego spotkania. Informację o działalności O. Tarnobrzeskiego SEP przedstawiła kol. J. Okładło. Prezes kol. prof. J. Barglik zaapelował o wydelegowanie aktywistów do tworzonej Sekcji zastosowań pola elektromagnetycznego w medycynie. Potrzebny będzie także nowy Regulamin konkursu Kół. Dyskutowano na temat nowych form działalności gospodarczej SEP. Kol. A. Boroń omówił problemy z pracą agend SEP i trudności z wydawnictwami Stowarzyszenia w świetle ograniczenia dotacji do tych wydawnictw. Wymienił możliwość prowadzenia szkoleń okresowych BHP przez wykładowców SEP. Przypomniał o konieczności posiadania Regulaminu Pracy Biura SEP. Poruszono ważny problem zawierania umów o dzieło w świetle kontroli ZUS w jednym z oddziałów. Kontrola zakwestionowała zawarte umowy które nie kończyły się wymiernym produktem. Prezes zaapelował by zainteresować się opublikowanym projektem ustawy o stowarzyszeniach, który może nie być dla nas korzystny. Następne spotkanie Rady Prezesów odbędzie się 10-13.V w Słupsku.
Uczestnicy spotkania Rady Prezesów wraz z towarzyszącymi osobami oglądnęli spektakl teatralny w Teatrze Bogusławskiego pt. "Mayday".
W drugim dniu spotkania zwiedzaliśmy z przewodnikiem zabytki Kalisza.

asg

 

 

23.02.2012.. Posiedzenie Prezydium Zarządu OGL SEP - relacja

 
 
 20 lutego br., odbyło się planowane posiedzenie Prezydium poświęcone przygotowaniom do uruchomienia Rybnickiego Koła Terenowego. Na terenie miasta Rybnika działały dotychczas dwa koła, przy Elektrowni i przy OPA-ROW. Koło przy Elektrowni, skutkiem zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa utraciło aktywistów i nie przejawia działalności w związku z ostatnio zgłoszoną rezygnacją prezesa Koła.
Prezydium zaakceptowało przedstawioną przez wiceprezesa A. Sanockiego koncepcję utworzenia koła terenowego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im T. Kościuszki w Rybniku. Do utworzonego koła terenowego zostaną zaproszeni członkowie SEP z Elektrowni i elektrycy mieszkający w mieście, nie będący naszymi członkami lub będący członkami kół na terenie innych miast. Wszyscy zainteresowani mogą się zgłaszać do kol. M. Holony - dyrektora zespołu szkół tel (32) 422 27 76. Spotkanie organizacyjne planowane jest w 10 tygodniu br.
Prezydium zaaprobowało proponowane przez Radę Nadzorczą komisji egzaminacyjnych, zmiany stawek dla członków tych komisji. Przychyliło się do propozycji ustalenia opłat za kursy przedłożonej przez Komisję szkoleniową.
Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły posiedzenie.

asg

 

 

21.02.2012.. INFORMACJA

 
 
 PIT-y za 2011 są do odbioru w Biurze Zarządu OGl SEP.


 

 

11.02.2012.. Zebranie Zarządu OGL SEP - relacja

 
 
 W dniu 6 lutego odbyło się pierwsze w nowym roku zebranie Zarządu naszego Oddziału. Zebrani w składzie stanowiącym uchwalili regulamin funduszu stypendialnego. Na wniosek Prezesa do składu kapituły funduszu stypendialnego powołano kol. kol. J. Machniewskiego, R. Miksiewicza, J. Kapinosa, W. Matulkę i Sł. Stasiowa. Kapituła ma się ukonstytuować do końca bm. i podjąć działania zmierzające do ogłoszenia naboru do pierwszej tury przydziału stypendium. W kolejnym punkcie przyjęto Sprawozdanie z działania Zarządu w roku 2011. W sprawach różnych Prezes poinformował o planowanej 2-3.III Radzie Prezesów w Kaliszu i przedstawił program merytoryczny obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes zakończył posiedzenie Zarządu.

asg

 

 

31.01.2012.. Bal Elektryków Sekcja Energetyki OGL SEP

 
 
 Dnia 27.01.2012 r. Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP zorganizowała po raz kolejny noworoczny Bal Elektryków, który odbył się w Sali Konferencyjnej NOT w Gliwicach. Uczestniczyło w nim 57 osób. Prezes Andrzej S. Grabowski złożył wszystkim przybyłym życzenia noworoczne oraz podziękował Kol. Andrzejowi Sielskiemu za pracę i zaangażowanie w przygotowania i organizację konwersatoriów, seminariów, konferencji i innych imprez w Oddziale, wręczając mu nagrodę książkową. Następnie goście bawili się, do późnych godzin wieczornych przy muzyce zespołu "Kukuła Disco".
CL

 

 

18.01.2012.. Powołanie w SEP interdyscyplinarnej Sekcji Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie

 
 
 Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż zebranie założycielskie Sekcji Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie oraz Seminarium na temat " Praktycznego zastosowania pól elektromagnetycznych w Medycynie" planowane w dniu 25.01.2012 r. w Sali "C" w Warszawskim Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5, na prośbę wielu zainteresowanych osób zostaje przeniesione na kwiecień 2012 r.
O dokładnym terminie spotkania poinformujemy wkrótce. Za zmianę terminu serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Anna Wójcikowska, Dział Naukowo-Techniczny tel.:22 5564309, 662186219

Informujemy, iż powstała inicjatywa powołania w SEP interdyscyplinarnej Sekcji Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie.
Zapraszamy zainteresowanych udziałem w pracach Sekcji na zebranie założycielskie, które odbędzie się 25 stycznia 2012 roku w Sali "C" w Warszawskim Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5.
Kwestionariusz przystąpienia do sekcji umieszczony jest na stronie internetowej www.sep.com.pl .
Zebranie zostanie poprzedzone seminarium z wykładami prof.
prof. Andrzeja Krawczyka i Aleksandra Sieronia na temat:
"Praktyczne przykłady zastosowania pól elektromagnetycznych w medycynie"

 

 

17.01.2012.. Tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno-turystyczny Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - 2012 r.

 
 
 W ramach integracji naszego środowiska Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowała tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno - turystyczny w dniach 13 - 15.01.2011 r. Tym razem wyjechaliśmy do Wieliczki i Krakowa. Część techniczna obejmowała zwiedzanie muzeum kopalni soli w Wieliczce, gdzie z zaciekawieniem zapoznano się z historią wydobycia tego minerału w Polsce. Zapoznano się również z współczesnymi instalacjami, w tym elektrycznymi, zapewniającymi bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie tego historycznego obiektu przy uwzględnieniu ruchu wielu tysięcy turystów. W części turystycznej zwiedzaliśmy zabytki Krakowa - w tym podziemia Rynku i Wawel. Wśród uczestników naszej wyprawy byli między innymi Prezes Oddziału Gliwickiego - kol. Andrzej Grabowski oraz członek Zarządu Głównego kol. Krzysztof Kolonko.
Tradycyjna kolacja koleżeńska w piątek oraz spektakl w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w sobotę pozwoliły na znakomite poprawienie nastrojów po trudach całodniowych wypraw turystycznych i technicznych. W niedzielę po obiedzie w doskonałych nastrojach wyruszyliśmy autokarem do Gliwic.
Nad całością spraw organizacyjnych tego wyjazdu jak zwykłe doskonale czuwała koleżanka Krystyna Dubiel, której wszyscy uczestnicy wyjazdu w liczbie 50 osób, dziękowali za świetnie zorganizowaną imprezę.
W załączeniu kilka ciekawych zdjęć z naszego wyjazdu.KK

 

 

14.01.2012.. Spotkanie Noworoczne OGl SEP - relacja

 
 
 W dniu 9.01.2012 r. w Sali Konferencyjnej NOT odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne OGl SEP. Po powitaniu przybyłych gości, Prezes Andrzej S. Grabowski omówił działalność Oddziału w 2011 r. Na koniec swojego wystąpienia złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia na Nowy 2012 Rok. Następnie wystąpili zaproszeni goście. Wręczono wyróżnienia i nagrody książkowe - za aktywną działalność i zaangażowanie w prace OGl. Wyróżnieni zostali: Aleksander Baranowski, Piotr Baszczok, Kazimierz Boba, Krystyna Janicka-Dubiel, Kazimierz Gierlotka, Włodzimierz Gwiżdż, Ludwik Pinko, Marian Soppa, Sławomir Stasiów, Michał Szewczyk i Zbigniew Talarek. Następnie wręczono nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, następującym absolwentom Politechniki Śląskiej: I nagroda - Przemysław Garbaciak, II nagroda - Andrzej Piechaczek, III nagroda - Robert Lukaszczyk i Grzegorz Marcianiak, wyróżnienia - Rafał Kumala i Mateusz Tomiczek. Po odznaczeniach uczestnicy wysłuchali występu artystycznego zespołu "PRO - ARTE" z Zabrza. Po części oficjalnej rozpoczęło się spotkanie koleżeńskie.


CL

 

 

10.01.2012.. Spotkanie Bytomskiego Koła Terenowego SEP

 
 
 Dnia 15.12.2011r. w Hotelu & Restauracji Pałac Wiśniewski w Piekarach Śląskich odbyło się spotkanie Bytomskiego Koła Terenowego Gliwickiego Oddziału SEP podczas którego Prezes Koła mgr inż. Grzegorz Dąbrowa wręczył legitymacje dwóm nowym członkom Stowarzyszenia.
Spotkanie uświetniły prezentacje nowinek technicznych firm z branży górniczej:
Elektrometal S.A w Cieszynie łącznie z Biurem HMC w Mikołowie oraz Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Somar sp. z o.o. w Katowicach.. W czasie pokazu nie zabrakło ożywionej dyskusji i pytań do przedstawicieli firm. W miłej atmosferze spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych.

A oto wybrane zdjęcia.


Opracował: Artur Cuber

  

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres
Górnych Wałów 25 / 210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 512
mapka (jak trafić)
telefon
32 231-14-30
664-311-137
telefon/fax
32 231-28-76
e-mail
biuro@sep.gliwice.pl
WYDANICTWO JUBILEUSZOWE