Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Szkolenia
ROBOCZY
Egzaminy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn Oddziału
Zarząd Główny
Inne Oddziały SEP

więcej w zakładce szkolenia


KARTA ZGŁOSZENIA


Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób
odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGL-SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń i wyróżnień
  Plan imprez na rok 2016 w zakładce Imprezy 
15.04.2016. Debata podsumowująca II Kongres Elektryki Polskiej

 
 
 Dnia11 kwietnia br. odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT
zorganizowana przez SEP Debata podsumowująca II Kongres Elektryki
Polskiej. Na sali zgromadziło się ok 300 koleżanek i kolegów
reprezentujących ośrodki Stowarzyszenia z całego kraju.
Sesję inauguracyjną otworzył kol. Prezes dr inż. Piotr Szymczak.
Przywitał zaproszonych i przypomniał cele Kongresu.
Pierwszą sesję plenarną otwarło wystąpienie b. premiera
i europarlamentarzysty prof. J. Buzka który zwrócił uwagę
na wielostronność zagrożeń utrudniających dokonywanie
wyborów <http://www.cire.pl/item,127625,13.html?
utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter
&utm_medium=link&apu=15234>
Drugą sesję plenarną rozpoczęło wystąpienie Ministra Energii
K. Tchórzewskiego, który najwięcej energii musi poświęcać na
rozwiązanie problemów górnictwa

Prezentacja wniosków "Raportu Energia Elektryczna dla pokoleń"
stanowi autentyczny wkład kongresu w dyskusję o kierunkach rozwoju
i działań energetyki w nadchodzących latach.

W debacie "okrągłego stołu" wziął udział b. Minister J. Steinhoff,
który podzielił pogląd Ministra o "nierozerwalności" górnictwa
i energetyki sugerując oddanie kopalń pod zarząd Elektrowni.
Brak czasu i przedstawicieli górnictwa uniemożliwił rozwinięcie tego wątku.

asg.

 

 
13.04.2016. Zebranie Zarządu OGl SEP
 
 
 Dnia 15 marca 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Tematy wiodące zebrania to podsumowanie działalności Oddziału w 2015 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddziału za 2015 r. oraz zatwierdzenie planu finansowego Oddziału na 2016 r. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2015 r. przedstawił Sekretarz OGl SEP, kol. Sz. Ciura, natomiast sprawy finansowe zreferował Skarbnik OGl SEP, kol. Dariusz Janecki.
Zarówno sprawozdanie finansowe Oddziału, jak i jego plan finansowy uzyskały pozytywną opinię Komisji Gospodarczo-Finansowej OGl SEP, którą przedstawił przewodniczący Komisji, kol. K. Kolonko, natomiast oceny merytorycznej działalności Zarządu Oddziału i jego jednostek organizacyjnych oraz oceny sprawozdania finansowego i planu finansowego Oddziału dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OGl SEP, kol. A. Sielski. Należy tu dodać, że oceny te były pozytywne, a z ich treścią można się zapoznać w Sekretariacie Oddziału.
Po dyskusji, w wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd OGl SEP jednogłośnie zatwierdził zarówno sprawozdanie finansowe za 2015 r., jak i plan finansowy Oddziału na 2016 r. oraz postanowił przeznaczyć - niewielki co prawda - zysk na działalność statutową Oddziału.

Sz. C.

 

 
3.03.2016. Mistrzostwa SEP w Narciarstwie Alpejskim
 
 
 W ramach integracji środowiska elektryków i krzewienia sportu w Stacji Narciarskiej Czorsztyn Ski w miejscowości Kluszkowce odbyły się w dniach 27 - 28 lutego 2016 roku, zorganizowane pod patronatem Prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka, V Mistrzostwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w narciarstwie alpejskim
Imprezie towarzyszyło seminarium "Smart GRID - automatyzacja sieci".
Reprezentująca Oddział Gliwicki SEP Koleżanka Anna Piaskowy z koła nr 10 przy Politechnice Śląskiej zdobyła I miejsce i złoty medal w klasyfikacji kobiet. Gratulujemy.

Bogusław Kasperczyk
 

 
4.02.2016. "Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej"
 
 
 Informacja o XIV Konferencji Naukowo-Technicznej "Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej", która odbędzie się w dniach 15 -17 czerwca 2016 roku w Hotelu Zamek w Gniewie. Konferencja organizowana jest przez Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przez Korozją SEP.

Szczegółowe informacje o konferencji (zaproszenie,
rejestracja, opłata za uczestnictwo) znajdują się na stronie internetowej: http://www.pkeopk.sep.com.pl/ index.php
Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Anna Dzięcioł Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Dział Naukowy

Tel. +48 22 55 64 329 Mobile: +48 662 186 219
e-mail: anna.dzieciol@sep.com.pl ; www.sep.com.pl

KOMUNIKAT Nr 1

POLSKI KOMITET ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Warszawa


organizuje pod patronatem
Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego - członka Europejskiej Federacji Korozyjnej
oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XIV Konferencję Naukowo-Techniczną

POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ


w dniach 15-17 czerwca 2016 roku w Hotelu Zamek w Gniewie

Konferencja ma charakter szkoleniowy i poświęcona będzie współczesnym problemom projektowania, budowy i eksploatacji systemów ochrony katodowej w technice (podziemne rurociągi i zbiorniki) oraz zagrożeniom korozyjnym wywoływanym przez prądy błądzące oraz indukowane prądy przemienne, a także normalizacji i certyfikacji w tej współczesnej technice przeciwkorozyjnej.

Bliższe informacje zamieszczane są na stronie internetowej: www.pkeopk.sep.pl

Informacje/Zaproszenie Rejestracja/zgłoszenie on-line Opłata za uczestnictwo

Uczestnicy Konferencji otrzymają poświadczenie udziału w szkoleniu, które będzie honorowane w procesie certyfikacji personelu ochrony katodowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257.


Proszę przekazać tę informację zainteresowanym Koleżankom i Kolegom
oraz wszystkim pracownikom personelu ochrony katodowej.


 

 
27.01.2016. Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetyki OGL SEP
 
 
 W sobotę 23 bm. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki zorganizowane przez Przewodniczącego Sekcji Olka Baranowskiego, tym razem w sali hotelu "Malinowski Business".


Zebrane grono członków i sympatyków naszej Sekcji wraz z małżonkami bawiło się przy akompaniamencie zespołu "Kukuła disco". Na początku kolega Przewodniczący powitał zaproszonych, złożył życzenia noworoczne i zaprosił do zabawy. Gościem honorowym był Prezes Oddziału kolega Jan Kapinos.


Wspaniałe menu, doskonałe humory i miła sercu muzyka zapewniły zabawę do wczesnych godzin porannych. Rozchodziliśmy się z nadzieją spotkania na kolejnym balu za rok.


asg.

 

 
27.01.2016. Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP
 
 
 W dniu 13 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP. Wśród licznych uczestników było wielu znamienitych gości, a między innymi:
     prof. Paweł Sowa - Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej,
     prof. Jerzy Barglik - Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP,
     prof. Igor Kurytnik -Wiceprezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP,
     prof. Jerzy Hickiewicz - dokumentalista elektrotechniki i historii SEP,
     prof. Tadeusz Glinka - Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP,
     prof. Krzysztof Kluszczyński - Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
     prof. Marian Pasko - Przewodniczący Oddziału Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
     mgr inż. Czesława Bella - zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
     inż. Tadeusz Toman - przedstawiciel Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej w Cieszynie,
oraz Prezesi instytucji i zakładów przemysłowych:
     Adam Smolik - ENERGOPOMIAR Gliwice,
     Daniel Pawłowski - ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice,
     Tadeusz Skrobol - OPA-ROW Rybnik,
     Zdzisław Konopka - ELKOL Rybnik,
     Arkadiusz Swach - ZPUE KORONEA, Oddział Gliwice.
Rozpoczynając spotkanie Prezes Oddziału Gliwickiego SEP przywitał gości, a następnie w krótkim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w minionym roku. Odczytany został również list Prezesa SEP Piotra Szymczaka do uczestników spotkania. Następnie wystąpili zaproszeni goście.
Decyzją Zarządu Głównego SEP wielu członkom naszego Oddziału, którzy znacząco przyczyniają się do rozwoju SEP i elektryki, przyznane zostały odznaczenia. Wręczali je: Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP kol. Tadeusz Glinka, Członek Zarządu Głównego SEP kol. Krzysztof Kolonko i Prezes Oddziału Gliwickiego SEP kol. Jan Kapinos.
Odznaczeni zostali:
     kol. Ewa Jastrzębska - godnością Zasłużonego Seniora SEP,
     kol. Kazimierz Gierlotka, Henryk Kopyciak oraz Andrzej Sielski - Szafirowymi Odznakami Honorowymi SEP,

     Koło nr 25 przy OPA-ROW Sp. z o.o. oraz kol. Marian Jaksik i Andrzej Manczyk - Złotymi Odznakami Honorowymi SEP,

     kol. Zbigniew Gacek, Wiesław Goc, Jerzy Ihnatowicz, Marek Kryciński, Zbigniew Lelowicz, Stefan Paszek, Bolesław Pochopień, Paweł Sowa, Piotr Zientek oraz kol. Celina Ludera - Srebrnymi Odznakami Honorowymi SEP,
     kol. Szymon Ciura - medalem im. prof. Stanisława Fryzego,
     kol. Andrzej Materzok, Adam Sobel oraz Tadeusz Skrobol - medalami im. prof. Jana Obrąpalskiego,
     kol. Kazimierz Kapinos i Kazimierz Kiszka - medalami im. prof. Alfonsa Hoffmana.
Wyróżnienia Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP otrzymali koledzy:
Kazimierz Boba, Andrzej Ciepły, Włodzimierz Gwiżdż, Łukasz Hopko, i Bogusław Kasperczyk.
W trakcie uroczystości wręczono również nagrody laureatom XLVII "Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki". Otrzymali je:
     nagrodę I stopnia - mgr inż. Sławomir Gandyra,
     nagrody II stopnia - ex aequo: mgr inż. Tomasz Bednarczyk, inż. Marek Bensz i mgr inż. Krzysztof Przybyła,
     wyróżnienie - inż. Tomasz Kaczmarczyk.

Oficjalną część Spotkania Noworocznego uświetnił i zakończył występ artystów z Agencji Artystycznej BROADWAY, którzy w swoich piosenkach przenieśli uczestników w barwne lata trzydzieste i późniejsze. Nie zabrakło też w ich występie świątecznej bożonarodzeniowej nutki.

Spotkanie koleżeńskie, które było kolejnym punktem programu, rozpoczęło się toastem za pomyślność w Nowym Roku 2016. Było ono - jak co roku - okazją do rozmów między uczestnikami spotkania i pozwoliło wszystkim na spędzenie kilku godzin w miłej i przyjaznej atmosferze. 
 
do pobrania : ALBUM ZDJĘĆ

B. Kasp.

 

 
25.01.2016. Zaproszenie do udziału w Targach AMPER 2016
 
 
 
MATERIAŁY DO POBRANIA
Brno 2
Brno 3
Brno 4

za Szymon Ciura

 

 
25.01.2016. Zaproszenie na zawody narciarskie
 
 
 

MATERIAŁY DO POBRANIA
Zawody 2
Zawody 3
Zawody 4
Zawody 5

za Szymon Ciura

 

 
20.01.2016. Imprezy integracyjne OGl SEP w 2016 roku
 
 
 Propozycja planu pracy i preliminarza kosztów Zespołu Integracyjnego na rok 2016 oraz pzostałe dokumenty w zakładce Imprezy w lewym menu na stronie głownej

za K.B.

 

 
5.01.2016. ZMIANA OPŁATY ZA SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI
 
 
 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r (DZ. U. z 2015 r poz. 1385) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku wynosi 1850 zł brutto. W związku z powyższym zgodnie z Rozporządzeniem MGPIPS z 28 kwietnia 2003 roku ( Dz. U. nr 89 poz. 828) opłata za sprawdzenie kwalifikacji w 2016 roku wynosi 10% tego wynagrodzenia, tj. 185 zł.

Biuro OGL SEP

 

 
2.01.2016. ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE SPOTKANIE...
 
 
 Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich serdecznie zaprasza na uroczyste
Spotkanie Noworoczne Kolegium Sekcji w dniu 23.01.2016 r. (sobota) godz. 18.00 w Restauracji Portowej Hotelu Malinowski w Gliwicach, przy ul. Portowej 4.

Spotkanie to będzie połączone z wieczorkiem tanecznym przy muzyce zespołu Format.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat OGl SEP
(tel. 32/231-14-30) do dn. 14.01.2016 r.

Pozdrawiam

Przewodniczący Sekcji Energetyki Aleksander Baranowski

  

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres
Górnych Wałów 25 / 210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 512
mapka (jak trafić)
telefon
32 231-14-30
664-311-137
telefon/fax
32 231-28-76
e-mail
biuro@sep.gliwice.pl
WYDANICTWO JUBILEUSZOWE